Afrekening

18 replies [Dernière contribution]
Elisa
offline

Mag een eigenaar die zijn appartement verkocht heeft bij de AV de afrekening mee goedkeuren ?  Ik dacht eens verkocht dat die niet op de AV aanwezig moet zijn. Afrekening voor de verkoop gebeurd toch bij verkoop Notaris toch ?

Elisa 

nescio1
offline
aanwezigheidregister gecontroleerd?

Op welke wettelijk basis werd een oud-mede-eigenaar uitgenodigd? Werd hem spreek- en stemrecht verleend?

Wat is opgenomen in de notulen?

 
Elisa
offline
Afrekening

hun appartement is een maand geleden verkocht, en in april is het vergadering AV ook al twee weken later dan normaal. De vraag is gewoon via mail gegaan dat ze mee de afre mogen goed keuren van 2019 en dat ze nadien moeten vertrekken. Er staat niets in notulen. 

Elisa 

nescio1
offline
nadeel?

Hebt u een bewijsbaar nadeel geleden door deze onwettelijkheid?
 
Hebt u tegen de afrekening gestemd? 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
Is er een voorgeschiedenis? Blijkbaar heeft de syndicus deze werkwijze gebruikt om elke psychologische weerstand en bezwaar van de ex-eigenaar tegen de afrekening te breken. 
 


 
Elisa
offline
Rekening

de rekening moet nog goed gekeurd worden bij de AV in april. Daarom begrijp ik niet waarom de ex eigenaar daarbij moet zijn. Die mogen toch niet meer stemmen voor goedkeuring ? 

Elisa 

SIEBE
offline
REKENING
Elisa,

Ik denk dat de zaak simpel is : als de verkoopakte verleden is bij de notaris voor de AV, en in dit geval is dit zeker gezien reeds verkocht en AV in april : dan is het de nieuwe eigenaar die uitgenodigd moet worden en zijn aandelen mag vertegenwoordigen op de AV.

Men maakt zaken nodeloos moeilijk.
nescio1
offline
misverstand wegens onduidelijke vraag
 
De oorspronkelijke formulering van uw vraag heeft ons op een dwaalspoor gebracht. Nu blijkt dat u het forum raad vraagt over een voorval dat, misschien, zich zal voordoen in de toekomst.
 
 
Herinner uw syndicus in een (aangetekende) brief aan zijn deontologie:
https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Art. 1 3 °
 
gdl
offline
Mogelijks was de akte nog

Mogelijks was de akte nog niet verleden bij de notaris waardoor hij mogelijks nog steeds eigenaarwas
 

Elisa
offline
Rekening
We hebben de rekening verleden jaar niet goed gekeurd, maar na de 4 maanden heeft die toch gemeld dat ook al is er niet gestemd dat de rekeningen ok zijn. En is de verzekering van de Syndicus van de gemeenschap. Maar die mensen hebben verkocht dus... moeten ze niet aanwezig zijn op de AV. 

 

Elisa 

SIEBE
offline
?
Elisa,

Zoals ik nu begrijp uit uw woorden : is het vorige boekjaar niet goed gekeurd op de vorige AV. En moet nu op de nieuwe AV in april terug gevraagd worden om kwijting van 2 boekjaren.
Ook uw syndicus/VME verzekering begrijp ik niet ??
Indien er geen procedures zijn opgestart binnen de 4 maanden na vorige AV ( jaar geleden april 2019 ) zal de nieuwe eigenaar kwijting of geen kwijting moeten geven.
De splitsing van de kosten van de 2 boekjaren zijn uit te voeren door de syndicus ( verantwoordelijk voor zijn beheer ) tussen ex en nieuwe eigenaar. Niet goed gekeurde boekjaar : aandeel van het appartement volledig ten laste van de ex eigenaar. Het gedeelte nu goed te keuren boekjaar zal door syndicus pro rata van aantal dagen eigenaar in het boekjaar toegewezen worden aan de ex eigenaar of indien hij eigenaar was voor het volledige boekjaar : zijn volledig aandeel te betalen + pro rata aantal dagen nog eigenaar in nu lopend boekjaar. Dus mogelijkheid tot 3 afrekeningen voor de ex eigenaar ( of 3 in 1 ).

Uw topic wordt al heel iets anders dan bij opstart.
Elisa
offline
Afrekening

voor de Syndicus is boekjaar 2018 ok omdat die denkt dat er geen bezwaar is ingediend bij vredegerecht geld het verslag. Vreemd reactie van Syndicus. Er stond op de rekening de aansprakelijkheid verzekering van Syndicus dat die nooit op de agenda heeft gezet. Dus voor ons was dat niet ok zonder stemming. Dat was het enige. 

Elisa 

SIEBE
offline
# 10
Indien voor een boekjaar geen kwijting werd gegeven ( met meerderheidsstemmen ) moet deze terug voorgelegd worden op de volgende AV ( nu in april ). Waar zit jullie rekencommissaris, die de rekeningen en boekhouding controleert ?
Een niet goedgekeurde boekhouding blijft openstaan.

Wat betreft de aansprakelijkheidsverzekering syndicus :
1. vrijwillige syndicus mede eigenaar zonder vergoeding : verzekering voor rekening van de VME
2. vrijwillige syndicus met vergoeding : verzekering ter zijner laste ( indien niet anders beslist op de AV  ).
3. Professionele syndicus, is verplicht zelf een verzekering te hebben voor zijn aansprakelijkheid.
Elisa
offline
Rekening

Mijn probleem is dat Syndicus de vorige eigenaar bij de afrekening van 2019 wil betrekken. Dat is nooit gebeurd bij vorige exeigenaren . Ze zijn daar niet bij nodig afrekening moet bij de verkoop geregeld zijn. Ik vind het ook niet kunnen dat ze mee in de mailing zaten bij de vraag dat ze aanwezig mogen zijn bij goedkeuring van de rekening. En dan moeten ze vertrekken. Ze mogen niet stemmen. Dat staat ook in mailing. Maar ik begrijp niet dat ze bij het uitklaren rekening aanwezig mogen zijn. Voor mij is het duidelijk.  Ze zijn goed bevriend met Syndicus. Mijn vraag is alleen of ze aanwezig mogen zijn of niet. Ik denk van niet. 
 

Elisa 

SIEBE
offline
aanwezig of niet
Indien de nieuwe eigenaar de ex-eigenaar een volmacht geeft om in zijn plaats de AV bij te wonen en hem te vertegenwoordigen en te stemmen dan heeft hij recht op aanwezig te zijn en te stemmen in naam van de nieuwe.

Oorspronkelijke uitnodiging moet gericht zijn aan de nieuwe eigenaar.

Afrekening gebeurt bij de notaris bij ondertekening akte ? Daar gebeurt een afrekening met openstaande/achterstallige rekeningen of tegoeden op dat ogenblik.
De syndicus kan moeilijk van de ene dag op de andere een complete afrekening maken van het lopende boekjaar en in uw geval van een vorig boekjaar zonder kwijting.
syn-d-icus
offline
niet zo
Wat betreft de syndicuskosten en gemeenschappelijke kosten gebeurt de afrekening niet op ogenblik van verkoop bij de notaris. Als de verkoop bezegeld wordt in de loop van het werkingsjaar is dat zelfs onmogelijk omdat de eindafrekening nog niet gekend is. Die kan eerst later opgesplitst worden bij het einde van het werkingsjaar nadat er kwijting is gegeven door de AV, met een deel te betalen door ex-eigenaar en een deel door de nieuwe eigenaar. Het kantelpunt is de dag van het verlijden van de akte.
SIEBE
offline
niet zo
Volledig met u eens. Correcte omschrijving.
Elisa ik denk dat u correct geïnformeerd bent.
Elisa
offline
Rekening

Maar dan blijft de vraag nog open.... mag de ex eigenaar.mee de rekeningen bespreken ? Het blijft een vreemd gedoe. 

Elisa 

SIEBE
offline
#16
Elisa,
Mijn reactie goed lezen, enkel indien de ex-eigenaar een volmacht heeft van de nieuwe eigenaar om zijn kavel te verdedigen op de AV en vrijuit mag stemmen van hem; dan heeft hij recht van spreken op de AV., en opmerkingen te maken op de nog goed te keuren boekjaren.
Indien de nieuwe eigenaar niet akkoord gaat met de beslissingen op de AV, heeft die 4 maanden om klacht in te dienen ( niet de ex-eigenaar, diens volmacht eindigt na de AV ).

Andere leden zullen mij misschien willen coorigeren indien ik het mis heb.
Elisa
offline
Rekening

Besankt allen voor de info, ben goed geholpen 

Elisa