dakisolatie

20 replies [Dernière contribution]
Luigi
offline
Geachte,
In ons gebouw met 4 appartementen, ligt er 1 op de gelijkvloer, 2 kleinere op het eerste verdiep en het onze op het tweede verdiep.
Sinds enkele jaren discuteren we over dakisolatie. Verleden jaar op de AV zei de syndicus dat dit jaar ten laatste de isolatie uitgevoerd moest worden.
Op de agenda voor dit jaar staat het niet op de agenda. Ik heb de vraag gesteld aan de syndicus "waarom" en hij heeft geantwoord dat er nog over gesproken kon worden.
Ondertussen is de nieuwe eigenaar bezig met grote renovatie werken.
Ik heb onlangs gelezen dat de Vlaamse regering nieuwe beslissingen heeft genomen en dat de isolatie van het dak niet meer verplicht is indien een appartement een isolatie attest van 400 kan tonen. Ik denk te begrijpen wat er gebeurt.
Ik heb ook een verslag gelezen van een expert van isolatie die schrijft dat die beslissing maar geldig is voor dakken tot 16 m2.
Kunt u mij zeggen wat de juiste interpretatie is en waar ik de wettelijk tekst kan vinden.
Ik dank u bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,

Luigi
chrisguillaume
offline
VERPLICHTE DAKISOLATIE
Inderdaad heeft men de EPC waarde in aanmerking genomen voor de dakisolatie, indien deze onder bepaalde waarde ligt is alles ok. Waarde is verschillend naargelang open, half open bebouwing of appartementen. Voor appartementen is niet helemaal duidelijk of ze allemaal onder die waarde moeten ligggen, ik veronderstel zeker de hoogste verdieping. Verder klopt het dat daken minder dan 16 m² niet onder de maatregel vallen.
ronald de wilde
offline
app.gebouwen
Bij appartementsgebouwen is de dakisolatie bepalend voor alle privatieven ervan, van de gelijkvloerse tot deze onder dak, TENZIJ het bewuste privatief een EPC-cijfer krijgt/heeft van 400 (per 1/1/2020) of 350 (per 1/1/2021). Indien zo dan hoeft/wordt de al dan niet aanwezigheid van dakisolatie niet meer aangevinkt.

Deze wijziging (Vlaamse regelgeving) (gestemd in maart 2019) kan enige logica inhouden (zelf in te vullen), maar maakt de bespreking én stemming voor VME's (nog niet in regel) bijna onmogelijk, toch naar mijn aanvoelen. Over de Vlaamse (en andere) energiezuinigheidsregelgeving ga ik me hier niet uitspreken!

Ron
Luigi
offline
dakisolatie
De VME was van planning dit jaar ten laatste de dakisolatie te doen. Ondertussen heeft de eigenaar van het appartement op de gelijkvloer het zijne verkocht, één van die van het tweede verdiep renoveert en schijnbaar met die nieuwe beslissing willen zij de isolatie niet meer doen. Ze zijn niet meer verplicht en alleen wordt het voor mij financieel te veel.

Luigi
E. Minne
offline
Dakisolatie
Voor zover ik weet, en ik heb me met die materie intensief bezig gehouden als CDR (samen met de Syndicus), wordt de dakisolatie uitgedrukt in een R waarde. De minimale R waarde voor een dak is 0.75, zit men er onder, dan heeft men een probleem. De energie neutrale R waaarde is 4,00. De R waarde van het dak geldt voor alle appartement, ook al liggen zij niet onder het dak. De individuele energiewaarde van een appartement (of huis) wordt uitgedrukt in EPC. Hoe lager die is, hoe beter. In het uiterste geval kan een gebouw onbewoonbaar worden verklaard indien het dak de R waarde van 0.75 niet haalt, alle appartementen inkluis, zoner rekening te houden met de individuele EPC waarden.
E. Minne
ronald de wilde
offline
#4
E.Minne,
ik volg die kwestie ook op (als CvR en ME) en moet vaststellen dat de wetgeving dd. 2015 met overgangstermijn tot 2020 is gewijzigd, per maart 2019.
Zie mijn reactie onder #2, na TENZIJ.

Ron
nescio1
offline
geconsuteerd op 26-08
't appartement
offline
wat een farce!
De nieuwe "bijstelling" van de wetgeving maakt het zootje nog erger.

1. Wat indien in een app. gebouw alle appartementen voldoen aan de 400 norm, met uitzondering van het dakappartement en/of de hoogste verdieping?
Dan kunnen de eigenaars van die appartementen niet meer verhuren, de andere wel.
Lijkt toch een discriminatoire wetgeving, nietwaar?

2. De wijzigende wettekst is blijkbaar opgesteld door dilettanten. Had moeten luiden: indien ALLE appartementen in het gebouw minstens voldoen aan......
Nu hebben ze een bron van verwarring, frustratie en ruzie in het gebouw gecreëerd!

3. Dan stelt zich ook de vraag wie voor al de appartementen (die niet te koop of te huur zijn, maar al jarenlang bewoond door zelfde eigenaar/huurder) opdracht moet geven voor het opstellen van die EPC's zonder dewelke niet kan worden gecontroleerd of het dak nu wel of niet dient te worden geîsoleerd...
nescio1
offline
...alle..
't appartement
offline
bevestiging
Nergens in de wettekst vind ik een verplichting voor het bekomen van een EPC attest voor de apppartementen die sedert jaren, decennia, door eenzelfde bewoner worden bewoond. Hoe moet dat dan? Worden de eigenaars van die appartementen dan verplicht een onnodige EPC aan te vragen? Wie gaat hen verplichten? Wie moet die kosten betalen?
nescio1
offline
alles lezen

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/energie-besparen/vlaamse-dakisolatienorm-voor-woningen-en-huurwoningen
“…bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder)……”
m.a.w. het gaat om een klachtendelict.
 
Geen burgemeester gaat het initiatief nemen om in zijn gemeente systematisch een onderzoek (budget?) op alle gebouwen te gelasten, verkiezingen weet u wel.
 
 
“……Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als hij niet over een andere woning beschikt. …”
 
 
Quimmo
offline
@t appartement

Ben geen energiedeskundige, maar meestal kan je er van uitgaan dat alle appartementen in een gebouw dezelfde isolatie in de muur hebben, hetzelfde type ramen, etc.

Wat je dan zou kunnen doen is het meest ongunstige appartement nemen (meeste buitenmuren, meeste glasoppervlakte, onder dak, ...). Indien deze eigenaar zelf geen EPC nodig heeft zou de gemeenschap ervoor kunnen betalen, het kost nu ook niet zoveel in verhouding tot een dakrenovatie. Indien het slechtste appartement onder de waarde 400 zit, zal het voor de andere ook wel OK zijn. Ik zie niet in wie in deze omstandigheid klacht zou indienen voor gebrekkige isolatie.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

E. Minne
offline
EPC waarde appartement
In het appartementsgebouw dat ik bewoon hebben de dakapprtement (onder schuin dak) een EPC waarde van 210, de tussenliggende appartementen 180 en de gelijkvloersappartementen (die liggen boven de parkeergarage) 415.
In alle gebouwen waarvan de gelijkvloersappartementen boven de parkeergarage liggen, kan er dus effectief een probleem zijn.
E. Minne
Quimmo
offline
Dus best aan een

Dus best aan een energiedeskundige vragen welk appartement hij of zij zou inschatten als "slechtste" en hiervoor EPC laten opmaken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

't appartement
offline
Kafka!!!
En na plaatsen van de dakisolatie zal het EPC van die gelijkvloerse appartementen nog steeds hetzelfde zijn!!! Even slecht....
nescio1
offline
de principes zijn gered

                                        de minimis non curat praetor


 
Astrid Clabots
offline
dakisolatie - VME

Ik mag verwijzen naar onze nieuwsbrief :

https://www.clabotsadvocaten.be/nl/blog/premies-voor-investeringen-woninggebouw/

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS
 

syndicimmo
offline
Vaststelling
Door wie dient de vaststelling gedaan te worden ? Is hier een energiedeskundige voor geschikt want voor sommige daken dient dit langs buiten vastgesteld te worden. Zeker voor een dak dat bestaat uit een gedeelte zadeldak en een gedeelte plat dak. We hebben begrepen dat dit niet door een energiedeskundige kan gedaan worden. Is de vaststelling eventueel met verslag door een dakwerker dan voldoende of zijn hier speciale firma's voor.

Syndicimmo

nescio1
offline
regels destructief onderzoek

“ …..We hebben begrepen dat dit niet door een energiedeskundige kan gedaan worden. …”
Correct.
 
 
Daarom:
https://www.wonenvlaanderen.be/content/hoe-kan-de-aanwezigheid-van-dakisolatie-de-woning-worden-aangetoond

 
syndicimmo
offline
Maar door wie dan wel
Indien een verklaring van een dakwerker niet volstaat en een energiedeskundige dit niet kan doen wie kan dit dan wel doen ?
Bij verschillende appartementsgebouwen kan de vaststelling niet langs binnen gedaan worden en een dakwerker die enkel een eenvoudig verslag opmaakt is ook niet voldoende dan wordt het wel moeilijk om een vaststelling te doen. En wat als het dak een combinatie van plat dak en zadeldak is ?

 

Syndicimmo

nescio1
offline
cursus begrijpend lezen nodig?

 
https://www.wonenvlaanderen.be/content/hoe-kan-de-aanwezigheid-van-dakisolatie-de-woning-worden-aangetoond
 
 
“…Een destructief onderzoek waarbij de energiedeskundige en een dakdekker, samen optredend, onder leiding van de energiedeskundige (*), de aanwezigheid van dakisolatie vaststellen en deze bevindingen vastleggen in een rapport, is geldig als bewijs om de aanwezigheid van dakisolatie aan te tonen. ..."
 
 
(*) onze aanvulling en cursivering