Laden van elektische wagens in de garages van appartementen

Na ons vorig artikel over het opladen van elektrische fietsen in appartementen, nu een overzicht over het opladen van auto's. Zowel qua energiekosten als qua infrastructuur is dit een complexer verhaal dan voor fietsen. Maar op termijn zullen weinig appartementsgebouwen er aan ontsnappen. Op een van de volgende algemene vergaderingen zal u zeker de vraag krijgen.

Werkt de noodcommunicatie in uw lift nog, nu het 8 juni geworden is?

Elke lift in België moet verplicht voorzien zijn van een oproepsysteem zodat de passagiers iemand kunnen bereiken in geval van nood. De laatste jaren hebben veel VME's bespaard door de vaste telefoonlijn in hun liften op te zeggen en deze te vervangen door een GSM module met een (prepaid) SIM kaart, die vaak anoniem in een winkel gekocht is. In het kader van de terreurbestrijding is het echter niet meer mogelijk met anonieme kaarten te bellen. Elke SIM kaart moet nu geregistreerd worden door een fysieke gebruiker mits voorlegging van een identiteitsbewijs.

Verplichte inschrijving van syndicus in KBO (Kruispuntsbank van Ondernemingen)

Verplichte inschrijving van syndicus in kruispuntsbankHet koninklijk besluit over de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntsbank van ondernemingen (KBO) is finaal goedgekeurd op 15 maart 2017. Vanaf nu komt er dus een centraal register van welke syndicus welk gebouw beheert. Dit geldt ook voor de vrijwillige, niet-professionele syndicus die het beheer van het gebouw waar hij zelf woont onder zijn of haar hoede neemt!

Elektrische fietsen opladen in de kelder van uw appartement

Elektrische fietsen opladen in de kelder van uw appartementIn ons appartementsgebouw krijgen we een toenemend aantal vragen over het opladen van elektrische fietsen in de kelder. Ook in andere gebouwen nemen de vragen - en discussies - over laden van fietsen en scooters toe. Indien iedereen een eigen garage heeft, met een stopcontact op een aparte elektriciteitsteller, is er natuurlijk geen probleem. Maar wat wanneer er een gemeenschappelijke fietsenstalling is en sommige eigenaars van fietsen of scooters willen of kunnen hun accu niet mee in hun appartement nemen bovenop hun zakken met boodschappen? Of er zijn vragen om stopcontacten in de garages toe te voegen. Moet de gemeenschap betalen voor het opladen van de fietsen?

Nuttige boeken over mede-eigendom

Boeken over appartementsrecht voor vrijwillige syndicus en mede-eigenaarGeregeld verschijnen er interessante boeken over mede-eigendom. Vaak zijn deze vooral geschikt voor professionele syndici en advocaten, maar er zijn er ook heel wat die voor de gewone mede-eigenaar of de vrijwillige syndicus interessant kunnen zijn. We proberen op deze pagina een overzicht aan te houden.

Dakisolatie - Aanpassingen aan de Vlaamse Energielening

Vlaams energielening voor dakisolatie appartementNa een lange stilte pakken we de draad weer op waar we gestopt zijn: het isoleren van (onder andere) de daken van appartementsgebouwen. Tegen 2020 moeten alle daken voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm, anders mag er in het gebouw geen enkel appartement meer verhuurd worden. In menige VME zijn er echter bewoners die niet kapitaalkrachtig zijn en daarom de beslissingen over dakisolatie in de algemene vergadering proberen te blokkeren. Indien de AV toch een meerderheid haalt en de beslissing doordrukt, loopt de VME het risico met wanbetalingen geconfronteerd te worden. Nochtans, ook voor mensen die niet het nodige geld op de bank hebben zijn er mogelijkheden.

Vlaamse Dakisolatienorm - Dakisolatie verplicht voor uw appartement

Vlaamse dakisolatienorm voor uw appartementDe Vlaamse dakisolatienorm die in werking treedt op 1 januari 2015, zal strafpunten toekennen aan woningen (ook appartementen!) met ontoereikende dakisolatie. Vanaf 2020 zal u zelfs niet meer mogen verhuren zonder dakisolatie. Sommigen denken dat dit enkel een probleem is voor de appartementen die zich direct onder het dak bevinden, maar niets is minder waar!

Appartementsleutels beveiligen tegen verlies

Huissleutels verlorenWanneer de sleutels van een appartementsgebouw verloren worden kan dit dure gevolgen hebben. In de meeste gevallen geeft een sleutel immers niet enkel toegang tot het eigen appartement of tot een bepaald technisch lokaal, maar ook tot het gebouw in zijn geheel. Afhankelijk van het reglement van mede-eigendom kan dit een erg dure vervanging betekenen van sloten en bestaande sleutels. Zoals u onderaan leest geldt dit trouwens net zozeer voor uw persoonlijke (auto)sleutels. Wat kunt u nu doen om dit risico te verkleinen?

Sleutelbeheer en sluitplan in het appartementsgebouw

Sluitplan appartement van VMEVaak wordt het thema sleutelbeheer in appartementsgebouwen wat stiefmoederlijk behandeld. Ten onrechte, want met wisselende eigenaars, kuisploegen, lange-en korte termijnverhuring brengt dit zowel technische als veiligheidsrisico’s met zich mee. Een goed sluitplan en een duidelijke aanpak voor het beheer is dan ook geen luxe voor een VME. Waaraan moet er aandacht besteed worden?

Bemiddeling bij conflicten binnen appartements-mede-eigendom

Bemiddeling bij conflicten in mede-eigendomADVERTORIAL
In een maatschappij waarin mensen alsmaar mondiger worden , alsmaar menen dat zij het bij ‘meningsverschillen’ bij het rechte eind hebben, alsmaar onverdraagzamer worden,… neemt het aantal gerechtelijke procedures in België nog steeds verontrustend toe.
Vanuit de praktijk blijkt immers dat men steeds meer en meer ‘zijn gelijk’ bevestigd wil zien, desnoods mits tussenkomst van de rechtbank.