Rekeningstelsel voor de boekhouding van de VME eindelijk gepubliceerd

KB rekeningstelsel VMEDe nieuwe wet op de mede-eigendom van 28 juni 2010 verplicht een dubbel boekhoudsysteem voor elke VME vanaf 20 woonkavels, “volgens een volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel". Omdat het koninklijk besluit maar niet gepubliceerd raakte, waren de VME's twee jaar lang in de onmogelijkheid om van start te gaan met een definitief rekeningstelsel. Maar nu is het eindelijk zo ver, minister Turtelboom heeft het rekeningstelsel in het Staatsblad laten publiceren. Alhoewel de regels niet verplicht zijn voor kleinere VME's, zijn er ook voor hen een aantal ideeën uit te halen.

Elke VME vanaf 20 kavels, uitgezonderd parkeerplaatsen en kelders, zal dus zijn boekhouding moeten voeren volgens het rekeningstelsel zoals beschreven in het Staatsblad. Voor professionele syndici zal dit normaal geen probleem zijn, een mede-eigenaar-syndicus in een groter gebouw zal toch enige kennis van boekhouding moeten hebben om dit correct toe te kunnen passen.

Maar ook voor wie het rekeningstelsel niet verplicht is, staan er een aantal nuttige zaken in het KB die best ook door kleinere VME's gevolgd worden. Zo beschrijft het KB bijvoorbeeld dat:

  • Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk.
  • De verantwoordingsstukken voor de boekingen methodisch opgeslagen en zeven jaar bewaard moeten worden.
  • Een VME minstens één keer per jaar een inventaris moet opmaken.
  • Enz.

Zelf voor een VME van minder dan 20 kavels die verder blijft werken met een eenvoudige boekhouding, is dus het interessant eens een blik te werpen op de tekst van het koninklijk besluit, om er misschien een aantal aandachtspunten uit te halen.

Het KB is van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2013. Om u zoekwerk te besparen, hebben we deze uitgave van het Staatsblad hier voor u beschikbaar gemaakt, het KB waarvan sprake vindt u vanaf blz. 9. Voor de gecontroleerde en officiële versie verwijzen we naar de site van het Staatsblad.

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

werken aan lift dient de

werken aan lift

dient de eigenaar van het privatief van het gelijkvloers of zijn lasthebber zich verplicht te onthouden bij de stemming op de algemene vergadering i.v.m. werken aan de lift wanneer de statuten vermelden dat deze eigenaar niet dient tussen te komen in welke kosten dan ook betreffende de lift.
met dank voor een antwoord

Een vraag over het EPC

Een vraag over het EPC certificaat.
Wij zijn een appartementsgebouw met 36 kavels.
In mijn hoedanigheid van commissaris van de rekeningen vind ik 2 betalingen van 125.00 Euro aan de syndicus voor het aanvragen van een EPC certificaat.
Wie moet deze certificaten aanvragen, de syndicus of de eigenaar. In ons geval zijn de certificaten betaald door de VME.
Een tweede vraag over al dan niet betalen van BTW op de syndicus vergoeding.
Na info, verschenen op Quimmo, hebben wij onze syndicus gevraagd geen BTW meer te betalen. Tot op heden betaald hij nog steeds BTW omdat, volgens hem, hij hiervoor de toestemming moet krijgen van de controleur van belastingen.
Hoe kunnen wij dit oplossen?