Wetswijziging - Adres van de vereniging van mede-eigenaars (VME)

Adres van de vereniging van mede-eigenaarsVoor uitgaande post van de VME zijn de zaken duidelijk: deze vertrekt vanuit het kantoor van de syndicus en draagt de gegevens van de VME. Bij inkomende post is het een andere zaak. De zetel van de VME is volgens de wet gevestigd op het adres van het gebouw zodat alle (aangetekende) post van de VME naar daar gestuurd wordt. Het probleem is dat niet elke appartementsgebouw een brievenbus voor de VME in de hal heeft en dat daardoor belangrijke post vaak verloren gaat, met soms ernstige gevolgen. De wetgever wilde hier een oplossing voor bieden, maar het is uiteindelijk niet geworden wat eerst gedacht werd.

Om het probleem van de inkomende post voor de VME op te lossen en, gezien de syndicus sowieso de vertegenwoordiger van de VME is, was de wetgever van plan van zetel van de VME op het adres van de syndicus te vestigen. Zo was men er zeker van dat deze post altijd zou aankomen en dat er ook een fysieke persoon was om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen. Er is hiertegen echter protest gekomen omdat dit het voor een malafide syndicus wel heel gemakkelijk zou maken om alle "vervelende" poststukken voor de VME te laten verdwijnen. Zie bijvoorbeeld het fraudegeval van een syndicus in het Brusselse.

Daarom heeft de wetgever nu een dubbele oplossing in het leven geroepen. Aangetekende post moet zowel aan de syndicus, op zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, als aan de VME op het adres van het gebouw gericht worden. Zo vermijdt men dat belangrijke stukken in rook opgaan en de VME in het ergste geval de deurwaarder aan de deur krijgt bij niet-reageren op aanmaningen.

De wet gaat in drie maanden na publicatie in het Staatsblad, maar het is natuurlijk nergens voor nodig om hierop te wachten. Indien u belangrijke post heeft voor een VME, stuur deze nu al zowel naar de syndicus als naar de VME, dan zit u veilig.

Enquête brievenbus VMEIntussen wijst onze enquête uit dat slechts een kwart van de appartementsgebouwen een aparte brievenbus heeft, waarvan dan nog meer dan de helft door de syndicus geleegd worden. Als alles bij het oude blijft, zal de nieuwe procedure dus slechts bij 10% van de gebouwen toepasbaar zijn. Tenzij u er absoluut gerust in bent, zorgt u dus best voor een brievenbus op naam van de VME in de inkomhal van uw appartement (of eventueel een extra aanduiding op de bestaande brievenbus van een gevolmachtigde bewoner). En voor een verantwoordelijke om deze post in ontvangst te nemen. Anders komen uw brieven alsnog tussen de reclamefolders te liggen.

 

Neem even deel aan onze enquête en zie de antwoorden van anderen (slechts één vraag):
Heeft uw appartmentsgebouw een aparte brievenbus voor de VME?

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel.


Update: Wie kan nu een aangetekend schrijven voor de VME in ontvangst nemen?

Wijzelf en meerdere lezers vroegen zich dit af, daarom hebben we de vraag gesteld bij de studiedienst van Open Vld. Het antwoord luidt als volgt:

"Het is volgens de wet nog steeds de syndicus die de wettelijke vertegenwoordiger is van de VME en die dus in eerste instantie kennis moet krijgen van een aangetekend schrijven, zodat hij in actie kan schieten indien nodig. De bedoeling van de wetswijziging is dat ook de VME op de hoogte zou zijn van het bestaan van een aangetekend schrijven. De wijziging beoogt dus vooral een “signaalfunctie”. In gebouwen waar men geen problemen heeft met de syndicus zal dit van minder groot belang zijn dan in gebouwen waar men te maken heeft met een malafide syndicus.

Van belang is dus dat de VME naar aanleiding van een aangetekend schrijven zou kunnen optreden mocht de syndicus dat nalaten; wanneer de VME geen weet heeft dat er een aangetekend schrijven is, zal ze dat immers niet kunnen. Hoewel het niet wettelijk geregeld is – mede omdat het net de bedoeling van de wetgever was met de nieuwe wet op de mede-eigendom de mede-eigenaars te responsabiliseren en meer te betrekken bij het beheer van hun gebouw – is het niet ondenkbaar dat de Algemene Vergadering iemand zou aanwijzen die bijvoorbeeld de brievenbus van de VME leegt (en dus ook de aangetekende zendingen kan gaan afhalen) of de post ter attentie van de VME in zijn brievenbus ontvangt (dit kan bijvoorbeeld aan de postbode ter kennis gebracht worden door op de brievenbus in kwestie een papiertje te plakken waarop duidelijk staat dat de post voor de VME in die bus moet gestoken worden).

In een mede-eigendom waar wel een raad van mede-eigendom is, kan men eventueel een lid daarvan aanduiden, maar zowel in deze gebouwen waar er wel een raad is als in deze waar er geen is, kan de AV een willekeurige mede-eigenaar aanstellen."

Best dus op zeker spelen een een volmacht uitschrijven op naam van een mede-eigenaar. Omdat niemand deze volmacht in naam van de VME kan ondertekenen, dan best ook een kopie van de notulen maken waar beslist is dat deze mede-eigenaar gemachtigd is om aangetekende post af te halen. Met deze documenten kan hij dan naar de post.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Onze residentie beschikt over

Onze residentie beschikt over een brievenbus op naam van de VVM die in de hall hangt bij het binnenkomen van de residentie.Het triestige eraan verbonden is,dat alle post die de brievenbus ontvangt als private post wordt behandeld door de syndicus,wat wij begrijpen,maar als bestuurslid,begrijpen wij niet,dat een syndicus u zegt,het was vertrouwelijke post !!! Dus wij weten als bestuurslid niets wat in de brievenbus steekt,een brievenbus die wel betaald is door de eigenaars,eigendom van de VVME,dat noemen wij toch ook een brug tever !!!
Andre Van Gogh - bestuurslid
DHAENE ANDRE - Waarnemend moderator 

De wetswijziging lijkt me

De wetswijziging lijkt me daarin duidelijkheid te brengen. Er is een brievenbus van de VME en deze is voor de VME, niet voor de syndicus. De syndicus moet een aparte brievenbus hebben, in principe op zijn kantoor of woonplaats.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Las een nieuwe regel in op de

Las een nieuwe regel in op de Algemene Verjadering met betrekking op het ophalen van de Aangetekende zendingen. Neem een vaste bewoner die er 24 op 24 uur woont, hij is de best geplaatste man die het reilen en zeilen in de blok kent, beter dan de syndicus die misschien éénmaal per jaar - als hij het doet - in de blok komt desnoods de voorzitter van RVM, die zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen. Wij hebben niet alleen plichten, maar hebben zeker rechten, en dat vergeten steeds meer eigenaars. Desnoods stelt U de commissaris der rekeningen voor en benoemt deze voor meerdere jaren ipv één jaar, tenslotte is hij de man die regelmatig bij de syndicus gaat om deze te controleren, tegen de fouten die hij of zij maken, zelf aan de lijve ondervonden. 

Zelfs als er een

Zelfs als er een afzonderlijke brievenbus voor de VME zou zijn op de zetel van de VME (meestal is dat niet het geval), wie mag dan een aangetekende brief tekenen voor ontvangst (die dus niet in de bus gestoken wordt). Dit is specifiek het geval als een aangetekende brief geen melding zou maken van de naam en voornaam van een persoon, mede-eigenaar. Ook het geval als de zending op het postkantoor moet afgehaald worden.
Hoe zit het dan met de volmachten regeling ?
In het wetsontwerp van 7 feb 2012 wordt daar niets in voorzien.
Liévin Verhelle

Die vraag hadden we ons ook

Die vraag hadden we ons ook al gesteld. Zie update in de tekst.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom