Bestemmingswijziging

2 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
Welke meerderheid is er nodig om in een leegstaand handelspand een gedeelte woonst en een gedeelte handel te maken ? De aandelen blijven behouden.
Is hier ook de goedkeuring nodig van de AV of kan dit zonder en dient er enkel een bestemmingswijziging op de gemeente te worden gevraagd ?  

Syndicimmo

nescio1
Offline
Wie is het eerst? De kip of het ei?

 
B.W. Art. 577-7 § 1 2 °
 
Mogelijk vraagt de gemeente voorafgaandelijk kopie van de notulen. Doe daar navraag!

 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/functiewijzigen
  
lebragard
Offline
statuten aanpassen.....

Essentie : wat en hoe staat het "kavel" beschreven  in de statuten vh gebouw ?


art.577-7

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;


maar ook statuten notarieel  laten veranderen/aanpassen : 


Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.