Betaling vrijstelling

2 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline

Een eigenaar van een winkelpand heeft schade aan zijn etalage, het raam is gebarsten.
Via de blokpolis is de schade geregeld.
1.Door wie dient de vrijstelling nu betaald te worden. 
2.Kan er op een algemene vergadering beslist worden dat de vrijstelling steeds ten laste is van degene die de schade heeft ?

Syndicimmo

SIEBE
Offline
VRIJSTELLING
Indien in de basisakte staat dat de ramen en glas privatief zijn ( gewoonlijk ), dan zal de franchise ten laste zijn van het winkelpand.

Punt 2. Zulke beslissing zou buiten alle normale proporties zijn. bv. als er iemand boven u woont, en die laat 10 keer per jaar zijn bad overlopen, dan moet u 10 X € 250.00 franchise betalen ??
Franchise is steeds ten laste van de veroorzaker, of als de schade veroorzaakt is door een gemeenschapplijke zaak = franchise voor de VME.
nescio1
Offline
potje breken, potje betalen