boekhouding VME

92 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline
boekhouding VME


Ik bedoelde" taak van de boekhoud(st)er",volgens KB 12.7.12 met verwijs naar vennootschapsboekhouden

Concreet : hij/zij maakte een zeer grote fout (dubbele boekhouding van het jaar xx )waardoor de Inventarisrekening een maanlandschap werd van overlopende rekeningen,zowel ACTIVA als PASSIVA.

Voor de schone schijn, wordt in het jaar xx+2 die hogergenoemde overlopende rekeniingen  in één balansrekening gecondenseerd :ophet PASSIVA één lijntje " te goed aan de boekhouding ".

Ik vroeg " op grond waarvan die balansrekeningen werden ' gecompenseerd ', en kreeg voor antwoord " De beslissing werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering " t.t.z. de rekeningen werden goedgekeurd door de algemene vergadering.

En inderdaad, alles, maar dan ook alles (rekeninge, décharges,verkiezingen) worden meestal quasi unaniem gegeven,  zij ja tegen neen, en niet als noemer " de nog op het ogenblik van de stemming aanwezige mede-eigenaars ".( onveranderd gebleven wetsartikel .


 

 mvg

nescio1
Offline
FOD Economie: meldpunt