Burenoverlast voor vrederechter

8 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
een buur heeft onlangs, zonder ons akkoord, eigenhandig één van onze bomen in de gemeenschappelijke tuin aangevallen met een kettingzaag, zogezegd omdat hij het beu was dat er bladeren van de boom in het zwembad van zijn dochtertje vielen. De politie werd, nig tijdens zijn snoeiwerk er bijgehaald, maar de man wist niet van ophouden. Pas na dreiging van de ordediensten om hem op te pakken, stopte hij. Onze boom was intussen drrmzte beschadigd dat we die hebben moeten laten vellen, kostprijs 318 euro.
Naast dat feit heeft dan de man het zwembad, met chloortabletten en al, in onze tuin laten leeglopen. Dan heeft hij een speelconstructie gebouwd met illegaal gekapte zilverberk stammen die deels steunt op onze scheidinsluur ( betonnen platen ). De man is aggressief en wil niei op beschaafde manier hierover praten. Wij hadden een minnelijke schikking voorgesteld ad 50% van de kosten, door hem te betalen. Hij weigert dit pertinent.
De eigenaars (5) stellen voor dat ik, niet prof syndicus, de zaak voorleg bij de vrederechter.
kan ik dat als syndicus of moet dat in naam van de indivuele eigenaars? Wat zijn de kosten ten onze laste van zo’n rechtzaak?
alvast dank voor advies
EDVS
Offline
Iemand ? 
Iemand ? 
lebragard
Offline
in verzoening oproepen...
 Beginnen met : een verzoeningsprocedure voor de vrederechter 

Wat is een “minnelijke schikking”? 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/public/Procedur...
EDVS
Offline
Deze verzoeningsprocedure
Deze verzoeningsprocedure willen we graag opstarten, maar kan ik als syndicus dat zo maar ?
ik meen ooit ergenes gelezen te hebben dat ingeval een VME zich als eiser stelt die wel én zelfs hogere kosten zou moeten betalen.

heb ik een specifiek mandaat nodig van de leden van de VME om naar een vrederechter te stappen?
Quimmo
Offline
Wet

In de wet op de mede-eigendom staat uitgelegd wie een procedure kan aanspannen en hoe het zit met de kosten:http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedgekeurd

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

EDVS
Offline
Mmmm, vind daar wel iets
Mmmm, vind daar wel iets terug van inschakeling vredegerecht maar ik zoek specifiek antwoord op :
heb ik afzonderlijk, specifiek mandaat nodig om een verzoeningsprocedure bij de vrederechter op te starten ( VME tegen buur )?

een verzoeningsprocedure is in principe gratis, maar is dat ook zo voor een syndicus?
als niet, welke kosten en wie betaald die?
Astrid Clabots
Offline
burenhinder - VME


Geachte

verwart u niet

* vordering op basis van de appartementswet (art. 577 B.W.)
* vordering op basis van burenhinder (art. 544 B.W.)
* vordering strekkende tot betaling van schadevergoeding (art. 1382 B.W.)

Andere titularissen, andere resultaten ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

EDVS
Offline
Beste Astrid, uw antwoord is
Beste Astrid,

uw antwoord is mij duidelijk.
de zaak,is dat de buur schade heeft aangebracht aan een boom in de gemeenschappelijke tuin van ons app gebouw. Daarna heeft hij dus een constructie gezet tegen en op de scheidingsmuur.
wij hebben hem hierover geinterpelleerd maar de man wil niet luisteren.

de vraag is dus, kan ik als syndicus dit voor de vrederechterbrengen, als vertegenwoordiger van de VME of ???
Is een kostprijs verbonden aan deze procedure ( voor de VME dan )
nescio1
Offline
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

U zal er niet buiten kunnen uw probleem eerst voor te leggen aan een advocaat.
 
Vraag een oriënterend gesprek aan en leg het resultaat ervan, liefst met een schatting van de kosten, voor in een BAV.
 
U zal u en de VME best verdedigen vanuit een stevig opgebouwd dossier.
 
Zorg voor bewijskrachtige documenten : e-mails, foto’s, brieven, meestal aangetekende brieven uitgaande van syndicus, uzelf, uw advocaat, klachten bij politie, nummers PV.
 
Leg een ”oorlogsdagboek” aan waarin u alle relevante elementen : gesprekken, telefoons, foto's, e-mails, brieven, etc. met alle betrokken partijen vastlegt.