Gemeentebelasting bedrijven tav VME

5 antwoorden [Laatste bericht]
Laurence Tierens
Offline
De gemeente heeft voor het eerst een aanslagbiljet "algemene gemeentebelasting bedrijven" overgemaakt op het corrspondentiedadres van de VME, wettende dat de VME al een 8 tal jaar bestaat.

Volgens het belastingsregelemnt van de gemeente is hun basis hiervoor: "de inschriving in het KBO register".

Op zich ontstaat een VME zuiver door het feit dat er meer dan één eigenaar is in een gebouw. De wettegving voorziet de verplichting van d einschrijving van de VME in het KBO, en dit op basis van het feit dat het een rechtspersoon is.

In hoever kan een VME gezien worden als een bedrijf/handelszaak, en is er een basis waarop men bezwaar zou kunnen indienen?

Of is het feit dat het hem om een rechtspersoon gaat die hierdoor is ingeschreven in het KBO voldoende om de gemeente een belasting te laten heffen indien ze dit zo voorzien in hun belastingregelement? 
't appartement
Offline
geen bedrijf
Een VME is noch een  bedrijf, noch een handelszaak.
Derhalve kan er ook geen gemeenteijke belasting op bedrijven worden geheven.
chrisguillaume
Offline
Gemeentebelasting
Tegenwoordig proberen ze van alles. Maar een VME, indertijd verplicht een ondernemingsnummer te vragen, valt wel buiten die wetgeving. Er kan natuurlijk een probleem zijn, als iemand daar een ondernemingsnummer op dit adres aangevraagd heeft, zoder meer specifiatie,  dan moet je verder info opvragen.
Astrid Clabots
Offline
VME - bedrijf ?


Geachte

De perceptie hierrond is vaak verwarrend. Men stuurt er vaak op aan dat een VME als bedrijf wordt beschouwd. Ik zou  het belastingreglement en haar definities en toepassingsgebeid er eens nauwgezet op nalezen ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

ronald de wilde
Offline
het waarom en het middel
Zoals in de reactie van mr. Clabots gesteld: nalezen van het belastingreglement, wat gewoonlijk op de keerzijde van het aanslagbiljet te vinden is. Het waarom dus van die aanslag, voor welke belastingplichtige, met ingang van, enz..

Courant zijn op dit ogenblik de Algemene Gemeentelijke Belasting (AGB) - Gezin, de AGB - Bedrijf, de Algemene Provincie Belasting (APB) - Gezin, de APB - Bedrijf, zoals er ook in een Milieu-kleedje bestaan of een 2°Verblijf-kleedje.....
Dus waarom ook niet in een VME-kleedje, indien goed uitgevlooid door 'de gemeente' om daarmee geen 'grens' (dubbele belasting!) te overschrijden. Ik hoop 'steden of gemeenten' niet op een idee te zetten......, bij mijn weten bestaat die taxatie nog niet.

Het middel kan natuurlijk dat bestand met ondernemingsnummers zijn, waarin ook de VME's met hun nummer zijn opgenomen, ook al zijn die geen 'onderneming', maar wel een 'vereniging'.

Dus, nalezen dat reglement, en mocht er toch taxatie zijn van VME's, dat zeker aanvechten wegens dubbele belasting, want tweesporend, toch volgens mij, met de taxatie (AGB-)Gezin, welke ook wel zal bestaan in die bewuste gemeente.

Ron
 
't appartement
Offline
reglement
Eens nagelezen voor de gemeente waar ik woon.

Er staat:

"Rechtspersonen (opsomming) voor zover gericht op een winstgevende activiteit".

Zoals Ron schrijft lijkt het mij ook dat een VME belasten waarschijnlijk een "dubbele belasting" zou zijn.

In ben eerder geneigd te denken dat de verantwoordelijke bij de gemeente een gemakkelijkheidsoplossing heeft gekozen en naar alle personen die in KBO voorkomen een aanslag heeft verstuurd.