Grote werken financieren via een leningsoverkomst met een financiële instelling

8 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline

Om de kosten van grote renovatiewerken (ca 400.000,-€) te spreiden over een langere periode, bvb. 5 jaar zal aan de eigenaars van het gebouw (+100) voorgesteld worden een lening aan te gaan over die periode ipv. het systeem  met provisies (aan de syndicus) te betalen over 3 jaar.  (dit ontlast natuurlijk de syndicus van wanbetalers die dan alleen door de financiële instelling op het matje kunnen geroepen worden)

Dit goedkeuren zou volstaan met gewone meerderheid (50%); diegenen die niet akkoord zouden gaan met de lening zouden verplicht worden aan de financiële instelling de investering contant  te betalen, dus in één keer.  Dit is die eigenaars het mes op de keel zetten. Die eigenaars zou de mogelijkheid ontnomen worden om via provisies aan de syndicus te betalen.  Kan dat zo maar?

Met dank voor uw antwoord,
Vr.gr.
 

 

 

 
naicwill
Offline
http://www.cibweb.be/opinion/
naicwill
Offline
Gaat de VME daarvoor

Gaat de VME daarvoor lenen? Niet alle mede-eigenaars kunnen dit echter betalen en dus komt het voorstel op tafel om met de VME hiervoor een lening aan te gaan. 

Moet iedereen akkoord gaan?

Niet iedereen stapt daar graag in mee. Bepaalde mede-eigenaars zouden liever wel onmiddellijk betalen, zodat ze niet verplicht zijn om bij te dragen in de kredietkosten van zo’n lening. Ook die kosten worden immers volgens de verdeelsleutel in de basisakte door alle mede-eigenaars mee gedragen. 

Welke meerderheid is er nodig? Op de algemene vergadering kan de VME hierover beslissen met een meerderheid van de helft + 1 van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Dit betekent dus dat niet alle mede-eigenaars akkoord moeten gaan. 

Wat als niet iedereen correct afbetaalt? De VME bevindt zich door zo’n lening toch wel in een precaire situatie. Betalen enkele mede-eigenaars niet correct hun bijdragen, dan kan de VME haar verplichting tegenover de bank niet nakomen. 

Gevolg van zo’n wanbetaling? Daarover maken veel mede-eigenaars zich terecht zorgen. Wanneer de betaling van de maandelijkse aflossingen aan de bank niet nagekomen wordt, dan kan de bank eventueel een procedure starten tegen de VME. Nadien kan ze zich eventueel ook verhalen op de mede-eigenaars zelf. 

Kan ze ook aankloppen bij goede betalers? Neen, in principe niet. Ze kan de betaling immers maar verhalen naar verhouding van ieders aandeel in de gemeenschappelijke delen. De wet voorziet een zgn. deelbare aansprakelijkheid (op basis van artikel 577-5, §4 BW).

Let op! Het is aan de syndicus om door te geven aan de bank welke mede-eigenaars in gebreke bleven om hun deel af te lossen. De anderen kunnen dan in principe niet meer aangesproken worden...

Banken proberen daarvan af te wijken! Ook al is er juridisch discussie over of de bank wettelijk wel kan afwijken van deze wetsbepaling, sommige banken doen het toch. Ze willen maar een lening toekennen als voorzien is dat er geen deelbare aansprakelijkheid is, maar een hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank wil bij wanbetaling de centen dus ook rechtstreeks bij de mede-eigenaars gaan halen die wél goed betalen. 

Daarvoor een unaniem akkoord nodig! Is er zo’n clausule voorzien, dan kan de beslissing om de lening aan te gaan niet meer met een gewone meerderheid genomen worden. In dat geval moet de beslissing unaniem door alle mede-eigenaars goedgekeurd worden. 

Tip. Eén mede-eigenaar kan dus wel degelijk op zijn strepen staan en een beslissing om zo’n risicovolle lening aan te gaan blokkeren.

Lees volledig artikel 
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___reservekapitaal...
naicwill
Offline
http://www.spaargids.be/forum
http://www.spaargids.be/forum/lening-mede-eigendom-vme-t12995-15.html
Lening aan de vme

Het klopt dat je een lening aan de vme kan krijgen via Creditum, toch wil ik een paar punten verduidelijken.

1. Doordat de lening aan de vme altijd gewaarborgd wordt door een kredietverzekering, loop je nooit het risico dat je opdraait voor de slechte betalende buurman.

2. Niet iedereen van de vme moet participeren in de lening, het kan perfect dat bijv 12/20 eigenaars een lening nodig hebben of hun spaarcenten nog niet willen aanspreken en 8/20 echter met eigen middelen de werken zal financieren.

3. Persoonlijke lening is een stuk duurder en het doel is voor de bank niet altijd even duidelijk, een hypothecair krediet is zo goed als uitgesloten omdat de facturen altijd ten tiltel van de vme zijn (banken zijn daar veel strenger in geworden). De werken gebeuren meestal ook niet aan uw gehypotheceerde deel, maar aan de gemeenschappelijke delen.

Dit krediet maakt het mogelijk dat er werken die noodzakelijk zijn, uitgevoerd kunnen worden. Vaak krijgen werken een "neen" op de Av omwille dat er een deel mensen niet over de nodige fondsen beschikken. Deze vorm van lening kan dat euvel verhelpen en daardoor kan het appartementsgebouw opgewaardeerd worden, wat ook ten goede komt bij een verkoop van een appartement.

Theo Klomp
Creditum
052/85.80.14
Mathieu_
Offline
etdh,
Beschikken jullie over een reservefonds aub?
naicwill
Offline
Voorbeeld VME-lening

De VME residentie “Zonnedorp” moet dringend de balkons renoveren. Het totaal kostenplaatje van deze balkonrenovatie is € 150.000,-.
Het reservefonds van de VME bevat € 10.000,- en dit zal ook geïnvesteerd worden in de renovatie.
Samen moeten de eigenaars nog € 140.000,- bijpassen.
Er zijn 5 eigenaars die het met eigen spaarcenten zullen betalen. De andere 17 eigenaars kiezen ervoor om te lenen.
Zodoende is het leenbedrag € 111.190,-. Er wordt gekozen om de lening te spreiden over een periode van 60 maanden.
http://creditum.be/new/nl/model-vme/

nescio1
Offline
sorry
geannuleerd
nescio1
Offline
sorry
geannuleerd
Mathieu_
Offline
etdh,
Je hebt heel veel juridische info gekregen, belangrijkste lijkt mij nu de verhouding tussen jullie huidige Reservefonds en de kosten van grote renovatiewerken (ca 400.000,-€) ???