Is schriftelijke vergadering eigenaars equivalent aan AV?

7 antwoorden [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline
Kan een schriftelijke vergadering van alle eigenaars gelden als AV waarop het 1-jarig contract met de syndic NIET zou verlengd worden. De AV moest tussen 15 en 31.3; werd (Corona) door de syndic eerst bijeengeroepen 22.10. Die werd geannuleerd (Corona) door de syndic "tot nader orde".
Het contract liep af 25.6.20. De VME dreigt nu 12 maanden te moeten wachten op een nieuwe AV en ondertussen met een ongwenste syndic verder te moeten.
De notulen werden nauwkeurig verwoord, en door alle eigenaars voor akkoord op alle punten ondertekend en vermelden de naam van de nieuwe syndicus (waarmede de termen van het contract reeds overeengekomen zijn) en dat zou ingaan de dag van de schriftelijke.
Wat zijn de mogelijkheden van de VME? Kan indien nuttig notulen voorleggen.
dank, WEVEGE
SCORPIOEN
Offline
is schriftelijke vergadering equivalent aan een AVHet antwoord is NEEN, wel kan een Algemene Vergaderingen schriftelijk gehouden worden mits alle beslissingen in unanimiteit genomen worden. ( wat het geval zou zijn).
Een wetsontwerp is i n de lmaak om die bijzondere meerderheid naar 4/5e meerderheid te brengen.

Dat het mandaat van uw huidige syndicus reeds verlopen is....daarvoor heeft een Ministrieel besluit reeds bepaald dat dergelijk mandaat automatisch verlengd wordt tot aan de volgende AV, die toen moest gehouden worden binnen de vijf maanden volgend op 1.7.2020.  Maar ondertussen is CORONA nog altijd spelbreker
Ook de mandaten van de raad van m-e en het mandaat van de Commissaris van de rekeningen, die ook maar 1 jaar geldig waren... die behouden hun bevoegdheid en opdracht tot de volgende AV.

Voor een of andere gegronde reden  zou het kunnen dat de vrederechter een door hem aangestelde syndicus aanwijst ( jullie nieuwe kandidaat syndicus). Ga met jullie " notulen " naar de vrederechter, maar noemt ze geen " notulen " want voor hem ze een  motie van wantrouwen , want veel meer dan dat zijn ze niet.

De huidige syndicus is ook niet verantwoordelijkvoor de situatie waarin ze is terecht gekomen....tenzij ze in de fout is gegaan bij het uitvoeren van haar werk( art 577-8 §4,3° à 18° BW)

Er is ook nog andere initiatief : met 2/5e van de quotiteiten hebben jullie genoeg om een BAV te eisen, waaraa n de syndicus binnen de 30 dagen gevolg moet aangeven, zoniet kunnen  jullie een  AV zelf organiseren, met op de Agenda o.a. aanduiden nieuwe syndicus
 


mvg

SIEBE
Offline
BAV
Scorpioen,

Akkoord met uw reactie.
Wel één opmerking een BAV gaat oorspronkelijk langs de syndicus.
TS schrijft dat de geplande AV niet door kon gaan door corona.
Wat nu met die BAV in het kader van de corona ?

Ik ken ook de huidige maatregelen niet omtrent de AV van een VME opgelegd door de wetgevers.

Ik denk dat wij allemaal in een eng schuitje zitten.
En mogelijke noodoplossingen : kunnen die het juridisch aspect doorstaan ?
SCORPIOEN
Offline
AV al dan niet schriftelijk


@#2 SIEBE

Als een syndicus geen gevolg geeft aan een vraag van 2/5e van de quotiteiten  om binnen de 30 dagen een BAV te organiseren, zegt art 5776 § 2, 3e lid BW" Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek heeft ondertekend,  zelf de algemene vergadering bijeenroepen."

Een BAV in de huidige CORONA omstandigheden is koffiedik kijken, maar gezien  het vermoedelijk een kleine VME is is er een mouw aan te passen ( maar eerst moet ik weten ovr hoeveel kavels het gaat).

Voor juridische redenen wordt het dit keer een wetswijziging en niet een KB ( nieuwe baasjes nieuwe wetten, je weet wel) die een reeks mogelijkheden opsomt om toch een AV te houden ( toch na 31.3.2021)


mvg

SCORPIOEN
Offline
AV al dan niet schriftelijk


@verwijderd


mvg

nescio1
Offline
gered door de wetgeving 2018
 
U bent zonder syndicus.
 
Dan geldt:
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (wetgeving versie 2018)
 
en kan de RvME of de voorzitter van de laatste vergadering een BAV bijeenroepen.
 
Betrek de nieuwe syndicus in de schriftelijke vergadering.
 
Hij kan de notulen opmaken (rechtszekerheid).
 
B.W. Art. 577-6 § 11 (slotzin)
 
SCORPIOEN
Offline
gered door....


AAN TS WEVEGE

Het gaat al lang niet meer over uw initiële vraag( schriftelijke  AV) maar is " uw syndicus momenteel nog in dienst ja of neen "

Volgens mij ...is hij nog in dienst tot aan de volgende AV....en pas op die eerstvolgende Algemene Vergadering is hij einde mandaat en moet er op die AV een nieuwe syndicus verkozen worden.

 


mvg

SIEBE
Offline
#6 scorpioen
Zeer goede reactie.
Syndicus is nog steeds in dienst : door codiv 19 zijn alle mandaten verlengd.
Nu met de tweede golf corona terug.

https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/in-het-staatsblad/covid-19...

De eerstvolgende AV wordt geleid door de syndicus en daarop wordt door de mede-eigenaars beslist om een nieuwe syndicus aan te stellen en het contract met de huidoge niet te vernieuwen; waarna de huidige syndicus 30 dagen heeft om het dossier over te dragen.

Indien men een AV niet kan houden wegens covid-19 ook geen BAV.
Bovendien zijn de nieuwe maatregelen te volgen. En wat in geval van volledige lockdown ?

Deze covid-19 situatie is door niemand gewenst en vereist distantiëel andere toepassingen dan normaal.