Kan een syndicus (eigenaar) zetelen in een raad van mede-eigendom?

4 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline

De syndicus is een mede-eigenaar.
Bij de verkiezing van de raad van mede-eigendom werden er 3 namen opgesomd, exclusief de naam van de syndicus.
In het verslag staan de 3 namen vermeld, inclusief de naam van de syndicus.
Toen ik de syndicus erop wees dat hij niet kon zetelen in de raad van mede-eigendom daar hij syndicus was kreeg ik als antwoord dat er nergens is de wet staat dat hij niet kan zetelen in de raad van mede-eigendom.

Mijn inziens is dit deontologisch niet mogelijk daar de raad van mede-eigendom een controleorgaan is. 
 

lebragard
Offline
raad van mede-eigendom
Het betreft hier een niet-proffesionele syndicus en is mede-eigenaar.
Theoretisch kan hij als mede-eigenaar zich kandidaat stellen om te zetelen in de raad van mede-eigendom en als hij mee verkozen wordt is dat een feit en OK.

Bij de verkiezing van de raad van mede-eigendom werden er 3 namen opgesomd, exclusief de naam van de syndicus.
In het verslag staan de 3 namen vermeld, inclusief de naam van de syndicus.


Indien hij zich géén kandidaat heeft gesteld op de AV , kan hij ook niet verkozen zijn om te zetelen in de raad.
Wel staat dit nu in het verslag , bespreek dit met de leden van de raad en neem een standpunt in.
Belangenvermenging syndicus - raad van mede-eigenaars - toezicht controle op de syndicus !!
Raad van mede-eigenaars : enkel voor mede-eigenaars
Rekeningcommissaris : mag een mede-eigenaar zijn , maar moet niet.

bijkomend : verslag goedgekeurd en ondertekend ?

 
toso
Offline
Ondertekening en goedkeuring verslag AV
Daar de vergadering begon om 19 uur en ze nog steeds aan de gang was om 23.30 uur ben ik voor de laatste punten niet meer gebleven. 

Het verslag werd dan ook niet door mij goedgekeurd noch ondertekend.

 

nescio1
Online
B.W. Art. 577-8 ยง 8 (nieuw 2010)

Reparatiewetgeving 2012 op wet apartementsmede-eigendom 2010 legt o.a. de ”onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom” vast.
 
 
 
lebragard
Offline
nieuw reparatiewet 2012
Dank aan Nescio1 : was niet op de hoogte van de reparatiewet 2012.
(zijn er nog meer zaken die aangevuld/veranderd zijn ? = ok , gelezen bij : Wat is er nu veranderd? bij Quimmo reparatiewet.)

Dit wil dus ook zeggen dat de vraagsteller , toso , een procedure bij de vrederechter moet starten , om de syndicus uit de raad van mede-eigendom te zetten maw. er is hier een onrechtmatige beslissing genomen door de VME , maar door een fout van de syndicus !!