parking

2 antwoorden [Laatste bericht]
jan lazou
Offline
Beste Quimmo,

We laten onze parking, eigendom van de VME en op ons domein gelegen, niet toe voor niet-bewoners.  De parking is aangeduid met de borden P-BEWONERS.  Hoe treden we best op als er dan toch tegen gezondigd wordt.  Welk verhaal of bevoegdheid heeft de VME om dit probleem aan te pakken.  Kan de politie hier optreden op privaat terrein? Misschien heeft er iemand praktische tips?
Bedank voor uw antwoord!  

groeten jan lazou 
Van Wynsberghe Jan
Offline
U kunt beginnen met een

U kunt beginnen met een klacht neer te leggen bij de politie. Maakt die geen aanstalten om een pv op te stellen, dan kunt u uitdrukkelijk verklaren dat u klacht neerlegt op grond van artikel 87.8° van het Veldwetboek (zie verder). Na de vaststelling door de politie kunt u dan een gerechtsdeurwaarder en een takelfirma opbellen. De takeling wordt dan uitgevoerd onder het toeziende oog van de gerechtsdeurwaarder. U moet wel zelf de takelkosten betalen, maar u kunt die nadien via het gerecht terugvorderen van de eigenaar van het bewuste voertuig. Om dit met kans op succes te doen, is het wel aangewezen dat er aan de ingang van de parking een bord is geplaatst dat aanduidt dat het wel degelijk om een privéparking gaat. En dan liefst nog met een verwijzing naar het Veldwetboek (artikel 87,8°, zie verder). Op basis van dit wetsartikel kunnen namelijk personen worden gestraft die "zonder noodzaak en ondanks het verbod van de eigenaar, gebruik maken van een weg die aan een bijzondere persoon toebehoort".

Met een bijzondere persoon wordt hier bedoeld: iemand die geïdentificeerd kan worden, dus niet de overheid.

Zwaardere straffen worden opgelegd als dit herhaaldelijk gebeurt of als de overtreding 's nachts wordt gepleegd.

Wilt u zekerheid, dan plaatst u het best een bord met de volgende tekst: Private eigendom. Verboden te parkeren met uitzondering voor de bewoners van het appartementsgebouw. OVERTREDING VAN ARTIKEL 87.8° VELDWETBOEK.

Wilt u juridisch op safe spelen, dan voegt er in kleine lettertjes aan toe:

Wie het bovenstaand verbod overtreedt, kan strafrechtelijk vervolgd worden voor de politierechtbank. Een gerechtsdeurwaarder zal de feiten vaststellen en een pv maken, waarna het voertuig zal weggetakeld worden. De overtreder betaalt de takelkosten. Betaalt hij niet, dan kan hij voor de rechtbank gedaagd worden. Het vonnis waarin de overtreder wordt veroordeeld kan met alle middelen van recht worden uitgevoerd, ook met uitvoerend beslag.

Quimmo
Offline
Nummerplaten ophangen?

Indien het om weinig voertuigen gaat die wel het recht hebben te parkeren, kunt u ook overwegen de nummerplaten op te hangen. Maakt misschien ietsje meer indruk dan een algemeen verbodsteken.

Als het altijd om dezelfden gaat kan een voertuig blokkeren zonder het aan te raken, bijvoorbeeld door een ander voertuig of object er achter te parkeren de overtreders misschien de volgende keer ook op andere gedachten brengen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom