Statuten als toetredingscontract

2 antwoorden [Laatste bericht]
App123
Offline
Geachte meester/expert,

Ik heb een vraag over de interpretatie van het boekje van de notaris getiteld "De statuten van de residentie XXX". De statuten zijn een toetredingscontract:
a) Behoren de bepalingen in de tekst van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het gebruik van sommige algemene delen tot dit contract? (bv. dat een bepaald gemeenschappelijke deel door iedereen moet kunnen gebruikt worden) 
b) Kan men een wijzigende vergunning aanvragen, nadat de eerste kavel is verkocht, waarin de bepalingen m.b.t. dit gebruik veranderd worden, zonder een statutenwijziging door te voeren, met als argument dat de bouwvergunning geen onderdeel is van de basisakte?
c) Wat zijn nu eigenlijk de statuten? Is dat het boekje van de notaris ? Of zijn de statuten enkel de combinatie van hoofdstuk A en hoofdstuk B?
 
Het boekje van de notaris bevat de volgende stuctuur:

Titel: STATUTEN VAN RESIDENTIE XXX

1. Voorafgaandelijke uiteenzetting
2. Statuten van de residentie

...
het oprichten van ...
...
Dienovereenkomstig wordt aldus een “hoofdbasisakte” opgesteld, waarbij een beschrijving zal worden gegeven van hetgeen deel uitmaakt van de hoofdvereniging van mede-eigenaars.
...
Daarnaast wordt een “reglement van mede-eigendom” opgemaakt dat bevat : de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar, betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke delen; ...; het reglement van inwendige orde

Dit reglement van mede-eigendom wordt opgenomen in deze akte en vormt samen met de basisakte, de statuten van het gebouw.

AANGEHECHTE DOCUMENTEN
Volgende documenten worden aan deze akte gehecht om er één geheel mee te vormen :
a) stedenbouwkundige vergunning
a) plannen uit de stedenbouwkundige vergunning: opsomming plannen
Deze documenten zullen, na ‘ne varietur’ door de verschijners en door de notaris getekend te zijn, terzelfdertijd met deze akte neergelegd worden ter registratie, met dewelke zij voortaan één geheel uitmaken.

HOOFDSTUK A. HOOFDBASISAKTE
DEEL1 – Beschrijving gebouwen
DEEL2 - Privatieve en gemeenschappelijke delen
HOOFDSTUK B. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM.
....
 
Astrid Clabots
Offline
Statuten


Geachte

Statuten zijn
* basisakte
* reglement van mede eigendom
* reglement van interne orde (vanaf 01.01.2019)

De voorwaarden in een omgevingsvergunning (administratief recht) betreffen de verhouding van de vergunde ten overstaan van het algemeen belang.

De regulering in de statuten is ingegeven met oog voor de verhouding individueel belang van de mede - eigenaar v. het algemeen belang van de collectieve mede eigendom.

Dit zijn twee andere uitgangspunten.

Noodzakelijk zijn zij vaak communicerende vaten, maar het ene impliceert niet altijd vanzelfsprekend iets voor het andere...

Een voorbeeld : volgens een "bouw"vergunning mag met een horecazaak uitbaten in gebouw X. DE statuten sluiten evenwel deze bestemming uit. Al had men tien vergunningen, de uitbating mag dan niet behoudens wijziging.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

App123
Offline
Als er nu in die
Als er nu in die bouwvergunning, die volgens de statuten één geheel vormt met de statuten, staat dat een bepaalde kelder voor fietsen niet mag worden toegewezen aan één mede-eigenaar maar beschikbaar moet zijn voor alle bewoners. 

Is een beslissing om die fietsenstalling enkel te laten gebruiken door bepaalde bewoners dan in strijd met de statuten?

(in hoofdstuk A en hoofstuk B wordt niets over die fietsenstalling vermeld, tenzij dan dat het een gemeenschappelijke deel is)