Vereist aantal aandelen bij "Betaler beslist"

8 antwoorden [Laatste bericht]
Patrik_vds
Offline
Hoe zit het met het vereiste aantal aanwezige aandelen om geldig te kunnen stemmen over een punt volgens principe "Betaler Beslist" Voorbeeld: ons complex bestaat uit 5 aparte Blokken, op de AV zijn de nodige aanwezigen om de AV te kunnen laten doorgaan maar er moet gestemd worden over poetsonderhoud van een bepaalde Blok. Bij deze Blok zijn slechts 3 van de 8 eigenaars aanwezig die samen geen 50% hebben. Kunnen deze 3 dan geldig beslissen over dit poetsonderhoud van hun Blok.
SIEBE
Offline
BESLISSEN
Patrick, ik denk dat het antwoord niet simpel is, ik durf er geen reactie op plaatsen.
Misschien hebben Lebragard, 't Appartement, Ronald of anderen  een goede reactie in huis.
Het enige dat ik zou kunnen voorstellen is, beleg een vergadering van de betrokken blok
met agendapunt poetsonderhoud. Is dan tweede vergadering omtrent betreffende agendapunt en moet er beslist worden.
ronald de wilde
Offline
vereist aantal
'Als de betaler beslist' zal ook bij deze het vereiste quorum bepalend zijn; zijn per blok (of andere) het vereiste aantal ME's aanwezig? Zo ja, oké om geldig te stemmen, zo neen, dan komt men tot (eventueel) andere vergadering, gewone of BAV.

Als men tot die situatie komt (de betaler beslist), of zou komen, is het zaak om (vooraf) tot voldoende stemmen (bij volmacht) te komen.

Een vergadering (AV) dient toch met de nodige zorg te worden voorbereid, of niet??! Alle agendapunten zijn vooraf toch gekend, waarom dan niet met de nodige zorgvuldigheid te begeleiden?????!!

Amateurisme loont niet, écht niet!

Ron  
SIEBE
Offline
#2
Patrick,
Dat is een antwoord waar ik ook zat op te wachten. Een klare reactie.
lebragard
Offline
klopt....
Wat RWD aangeeft klopt , " de betaler beslist " is met dezelfde regels en vereiste quorum zoals bepaalt in de wet mede-eigendom.

Zie art. 577-6 B.W. § 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

MAAR : de andere mede-eigenaars kunnen wel deelnemen aan de beraadslaging ....maar niet aan de stemming

 
Jean_Pierre
Offline
#5
Is de vergadering rechtsgeldig ?

Ja of Nee ?

Ja , dan tellen alle beslissingen genomen op deze vergadering. 

 

Quorum

De algemene vergadering beslist rechtsgeldig wanneer aan een van volgende voorwaarden voldaan is:

  1. Aan het begin van de algemene vergadering zijn meer dan de helft van de mede-eigenaars vertegenwoordigd, met samen minstens de helft van de aandelen (quotiteiten).
  2. Aan het begin van de algemene vergadering zijn minder dan de helft van de mede-eigenaars vertegenwoordigd, maar zij die aanwezig zijn vertegenwoordigen meer dan ¾ van de aandelen in de gemeenschappelijke delen.
  3.  


 
Lieve en Marc
Offline
Wetgeving?
1. Dit is weer wetgeving waarin men niet goed heeft nagedacht, bv. Er is ook de verantwoordelijkheid van de totale VME.
2. Een AV is slechts rechtsgeldig wanneer
a) de agenda niet alleen het onderwerp aangeeft maar ook duidelijk hoe en over welke punten er dient gestemd. Nu gebeurt het vaak dat tijdens de AV het onderwerp wordt verduidelijkt en dat er dan gestemd wordt over “ iets “ dat ter plaatse is uitgevonden. Tevens worden er vaak in het verslag zaken bijgeschreven, waarover niet expliciet gestemd werd, en dan later wordt gebruikt om te beweren dat dit of dat zogezegd goedgekeurd werd door de AV. Probeer dit maar eens als ongeldig te laten verklaren.
b) De stemming is vaak dubieus en zelfs bij schriftelijke stemming vaak fout, zelfs bij scansystemen.
c) de notulen zijn derhalve alleen maar geldig voor zover ze extra gecontroleerd worden en alleen maar betrekking hebben op de stemresultaten. De bijkomende commentaren zijn meestal subjectief. Het nalezen en ondertekenen door de nog aanwezige eigenaars is een lachertje: zo kan de ganse vergadering terug gehoude’n worden omwille van punten en komma’s. Hoog tijd dat er eens een striktere reglementering van dit onderdeel wordt uitgevaardigd en dat de bijkomende commentaren geen rechtsgeldigheid krijgen wegens onbetrouwbaar.
Kan iemand mij een tip geven om het verslag te weigeren? Ik kan niet iedere keer naar de  Vrederechter stappen.
Bv. In ons vorige verslag staan gewoon leugens, zaken die nooit of anders gezegd werden
Lieve en Marc
lebragard
Offline
geluidsopname....
TIP :
- Geluidsopname .
 
Lieve en Marc
Offline
Geluidsopname.
Is al gebeurd, doch Syndicus en/of leden van de RvME reageren niet. Zij proberen U naar de Vrederechter te dirigeren en weten toch dat je daar niets kunt gaan doen. En hebben dan nog eens gelijk ook.
......
Kracht van gewijsde wordt te gemakkelijk automatisch toegekend. Waarom zelf geen eigen reglement maken?
Lieve en Marc