Vernietiging

7 antwoorden [Laatste bericht]
Huismier
Offline
Zijn er situaties waar de notulen van een algemene vergadering nietig verklaard kunnen worden door de rechter, meer dan een jaar na de algemene vergadering? Ik heb het dan bijvoorbeeld over een onduidelijke agenda met onduidelijke beslissingen, over vergaderingen die systematisch worden voorgezeten door de syndicus zelf, het notuleren van beslissingen die nooit zijn genomen etc.
SIEBE
Online
notulen
De notulen zijn heilig en vast.
Indien er binnen de 4 maanden na de A.V. geen klachten bij de syndicus zijn binnen gekomen of langs de vrederechter; blijft alles zeker beslist.
Op de A.V. zelf kunt u toch vaststellen dat er misbruiken zijn, onduidelijke agendapunten. Het is daar uw taak het op te merken en op tafel te gooien.
Huismier
Offline
Aan klachten bij syndicus
Aan klachten bij syndicus geen gebrek. Ik wil gewoon weten in welke situaties een vrederechter bijvoorbeeld kan beslissen om alle algemene vergaderingen van de laatste twee jaar te vernietigen op basis van manifeste onregelmatigheden.
SIEBE
Online
klachten
Indien er geen fraude of zware inbreuken zijn vastgesteld; zie ik geen opportuniteit.
U kunt altijd naar de vrederechter gaan; maar of het een positief resultaat zal opleveren ??
Ik vraag mij trouwens ook af waar de RVME zit en waarom geen CdR.
In geval van vrederechter, zullen jullie toch harde bewijzen moeten hebben.
Huismier
Offline
Stel nu dat die bewijzen er
Stel nu dat die bewijzen er zijn, op basis van welke wetsartikels kan ik me dan beroepen?
SIEBE
Online
notulen A.V.
In de eerste plaats zijn de notulen van de vorige A.V. ondertekend door iemand van de VME. Zijn er toen opmerkingen of bezwaren gemaakt tegen bepaalde agendapunten of beslissingen ?
Hebben jullie hem kwijting gegeven ?
Dat zijn de eerste zaken die ge moet duidelijk stellen, indien helemaal geen bezwaren en dergelijke ?? Weinig kans op een officiële klacht.

Indien bewijzen van fraude of wanbeheer : dossier samenstellen. Aangetekend ( door de VME ) de syndicus in gebreke stellen met voorstellen om de fouten recht te zetten. Indien geen reactie naar de vrederechter met uw dossier of naar de klachtendienst (BIV) ( met weinig kans ). In zware gevallen een advocaat onder de arm nemen.

Ook eenS goed met de mede eigenaars klaar kijken : wat zijn de voor- en nadelen = kosten 
batenanalyse. Wat hebben wij te winnen ? Afwegen of het nut heeft.

Wetsartikels hieromtrent mij vreemd. Hangt allemaal af van de bezwaren en fouten. 

Alles hangt ook af wat jullie hebben beslist op de vorige A.V. : kwijting of niet, bezwaren of niet en dan nog de termijn van 4 maanden om klacht in te dienen.
nescio1
Offline
mondige mede-eigenaars gevraagd

 https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/43n2/verhenneman.pdf
Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht
blz. 275
“………goede huisvadercriterium     “ 
 
 
Een allesomvattende procedure zoals u vraagt in # 2 en # 4 bestaat (gelukkig), althans in de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018, NIET.
 
Mogelijk bestaan er andere mogelijkheden om de rechter te vatten op basis van andere artikelen van het burgerlijk recht (of strafrecht).
 
 
Veronderstellen we even dat dit, zoals door u gevraagd, toch mogelijk zou zijn.
 
Een eerste reactie van de rechter zou dan kunnen zijn een “deskundige” aan te stellen. Gezien de complexiteit, b.v. twee jaren onderzoeken, zullen de kosten al oplopen.
Verder zou bij een dergelijk onderzoek, zie # 3, de rol van de RvME en CvR ter sprake gebracht worden, samen met de reactie van de mede-eigenaars in de AV op hun verslagen.
Andere punten: waarom, wie heeft niet-correcte notulen getekend (schrifvervalsing?)? Waarom werden zij niet onmiddellijk betwist?
Kwijting: j/n?
Werden de geschillen onder de vorm van agendapunten besproken in een latere AV om herhaling te voorkomen?
 
Uiteindelijk zou de rechter in deze fictie niets anders kunnen uitspreken dan dat de VME door niet tijdig te reageren een verwijtbaar gedrag vertoond heeft en zal zij in het ongelijk gesteld worden.
 
 
Is het omdat de wetgever er zich van bewust was (is) dat hij te maken heeft met een niet-juridisch onderlegd publiek dat hij zich beperkt heeft tot klare regels:
 
B.W. Art. 577-8 § 6
ontslag syndicus ad nutum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_nutum
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden!)
 
 
Samen met controle-elementen als CvR en RvME, indienen correctieve agendapunten en mondige mede-eigenaars in hun AV moet dit volstaan voor een correct bestuur van de VME.
 
Behoed ons van een verregaande (Angelsaksische) juridisering van alle aspecten van het leven, waarin alles voor de rechter gebracht wordt.
 
 
 
 
Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 


 
 
nescio1
Offline
beter iets dan niets

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 

Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
Tip:
Dien een klacht in voor elke inbreuk.
 
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de “centralisatie” (en het oppoetsen van hun statistieken).