Algemene vergadering

2 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Pool : wat denken jullie ervan ? 


Regelmatig lezen we op het forum dat op een AV beslissingen worden genomen die 
onregelmatig , onrechtmatig of zlefs bedrieglijk zijn.
Meer en meer lees ik dat de syndicus gemakkelijkshalve gebruik maakt (dank zij de onwetendheid en goodwill van de mede-bewoners - eigenaars) om over te gaan naar die beslissingen , tegenstrijdig met de statuten van het gebouw of tegen de appartementswet. 

Persoonlijk vind ik dat dan de syndicus aansprakelijk moet gesteld worden als hij/zij beslissingen laat nemen niet conform de statuten of de wet.
Zo de AV toch beslist , wat kan , en na 4 maanden , kracht van gewijsde , zou de syndicus tijdens de AV de aanwezigen , erop moeten wijzen dat eigenlijk dit niet kan en ook moet zeggen waarom dit niet kan met de nodige verwijzing naar de statuten of de wet. Deze melding zou verplicht opgenomen moeten worden in het verslag van die AV.
Blijft de AV volharden in hun beslissing , dan is dit een feit , maar dan is men op de hoogte van de onregelmatig-onrechtvaardig-bedrieglijke beslissing die men neemt.
Indien echter de syndicus niets zegt over een beslissing niet conform de statuten en de wet
is hij zelf aansprakelijk en dan is het niet de VME die opdraait voor de kosten zoals er kunnen zijn dagvaardiging - vrederechter - advocaat ect......maar wel voor rekening van de syndicus !

Ben ervan overtuigd dat onder die voorwaarden : er heel anders gezongen wordt op een AV en dat dan de beslissingen wel in overeenstemming zijn met de realiteit conform de wet en statuten.
De syndicus zal dan waakzaam zijn en zelf niet aanzetten tot onregelmatigheden wat helaas zeer dikwijls het geval is.

Kort en bondig :
- onrechtmatige , onregelmatige , bedrieglijke beslissingen genomen door een VME kan MAAR dan moet enerzijds de syndicus de reden geven waarom de beslissing niet-conform is en dit zeggen op de AV en anderzijds moet dit vermeldt worden in het verslag/notulen. Indien niet : betaalt de syndicus uit eigen zak de eventuele gevolgschade oa. dagvaardiging , vrederechter , advocaat ect...

Ik zou dit graag vermeldt zien in het syndicuscontract/VME , vraag is dan : vind ik nog een syndicus die volgens de spelregels wil werken ?

(raad van mede-eigenaars = controleorgaan syndicus , ja dat weten we)

Wie volgt deze zienswijze ? 
Graag  reactie , dank.
 

Quimmo
Offline
Principieel wel, maar in de praktijk...

Principieel valt daar inderdaad wel wat voor te zeggen maar, zoals u zelf aanhaalt, zal het moeilijk worden dan nog een syndicus te vinden.

Sommige beslissingen zijn trouwens heel duidelijk en flagrant tegen de wet. Maar er zijn ook heel wat grijze zones waar men niet zo snel over kan oordelen zonder dieper in de materie (wet, aanverwante wetten, statuten gebouw, ...) te duiken. Als alles zo snel en eenvoudig aan de wet af te toetsen was zouden er geen advocaten nodig zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
statuten gebouw
Grijze zone , volledig mee eens , maar komt niet zoveel voor op een AV !

Statuten van het gebouw zijn wat ze zijn en duidelijk voor iedereen (?) toch zeker voor een prof-syndicus .
Reglement van inwendige orde , idem dito .

Meeste onregelmatige , onrechmatige beslissingen , bedrieglijke beslissingen worden genomen door de AV , meestal op vraag van de syndicus , die strijdig zijn met de statuten van het gebouw !!!
Meer dan genoeg voorbeelden te vinden op deze site Quimmo.

en , ja, iedereen wordt verondersteld de wet te kennen en raad van mede-eigenaars ....

Als een prof-syndicus , specialist ter zake  , zijn werk doet conform de statuten van het gebouw en volgens de wet op de mede-eigendom , zouden er zo goed als geen onregelmatige of bedrieglijke beslissingen genomen kunnen worden , zo de syndicus de statuten niet respecteerd draagt hij/zij de eventuele gevolgschade. Zo ingeschreven in de wet , een wereld van verschil en de syndicus werkt zoals van hem verwacht wordt.

Simplistisch gezegd , potje breken potje betalen.
Syndicus overtreedt duidelijk de spelregels = gevolgschade voor rekening van de syndicus en niet voor de VME.