Basisakte en nieuwe wetgeving

6 antwoorden [Laatste bericht]
zonnebloem
Offline

Basisakte  artikel 38 II  3 c  : Verdeling van de lasten:

Alle kosten betreffende de liften, zoals verbruik, onderhoud, verzekering, reiniging,herstelling,omvorming en vernieuwing der installatie of bijhorigheden, zullen uitsluitend gedragen worden door de eigenaars van de privatieve eigendommen op de verdiepingen die erdoor worden bediend, en waarbij er voor ieder privatief eenzelfde gelijk deel zal moeten worden bijgedragen.

Deze regelgeving wordt steeds strikt toegepast bij de zes maandelijkse afrekeningen tot op heden

Er zou nu overwogen worden om de lift te vernieuwen :

Twee overwegingen :

1. Er bestaat een reservefonds voor grote werken, doch dit wordt gespijst door alle eigenaars, en bovendien volgens hun quotiteiten.
Men kan dus bezwaarlijk dit reservefonds aanspreken om de lift te vernieuwen omwille van twee factoren : eigenaars van gelijkvloers betalen niet mee voor lift en bovendien dienen de kosten voor de lift verdeeld te worden in gelijke delen.

2. Zou men niet een apart reservefonds moeten oprichten voor de eigenaars van de verdiepen en aan ierdere betrokkene een gelijk bedrag doen betalen

Mijn vraag : is mijn redenering correct en is ze niet strijdig met de laatste wetswijzigingen.
Ter info : tijdens de AV van 2014 werd de gecoördineerde tekst goedgekeurd zonder wijziging  van bewust artikel.

Graag uw standpunt terzake
 

lebragard
Offline
géén probleem.....

Reservefonds = gespaard reservekapitaal = voor de VME = hoort bij de kavels

Indien u een professionele syndicus heeft dan zal deze een boekhoudprogramma hebben dewelke voor elke eigenaar en zelfs voor elk kavel (appartement, parking, berging) het gespaarde reservekapitaal netjes bijhoudt.  Het is op die manier niet nodig om aparte reservekapitalen op aparte fysieke rekeningen aan te leggen, dit kan makkelijk op 1 spaarrekening aangezien de achterliggende verdeling is vastgelegd in een lijst in de boekhouding van de VME, dewelke op elk moment kan geconsulteerd worden.

Indien er bepaalde werken dienen gefinancierd te worden met dit spaargeld, dan dient dit te worden beslist op een algemene vergadering. Tegelijkertijd wordt daar ook de kostenverdeling van deze werken beslist. De syndicus zal vervolgens volgens de afgesproken verdeling het geld 'opnemen' uit elk spaarpotje. (bv. voor liftwerken wordt er niets uit de spaarpot genomen van de gelijkvloerse kavels, enkel uit de spaarpotjes van de appartementen op verdiep, wat logisch is want de desbetreffende factuur zal ook enkel aan de appartementen op verdiep aangerekend worden).

Op deze manier is het probleem volledig achterhaald. Het enige probleem wat er op termijn kan overschieten is dat de spaarpotjes van sommige kavels op den duur 'op' is terwijl andere nog veel spaarpot overhebben. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. Immers kan men dan nog steeds beslissen om bv. dakwerken te financieren met het resterende spaargeld. De factuur van de dakwerken zal in de afrekening verdeeld worden en de resterende spaargelden op elk spaarpotje zal bij de juiste eigenaar in mindering gebracht worden. Voor zij met een lege spaarpot zal de afrekening dus zwaarder zijn dan voor zij die nog spaargeld hadden staan.

lees verder :
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/reservekapitaal-1

nescio1
Offline
ook
SCORPIOEN
Offline
basisakte en nieuwe wetgeving

 "en waarbij er voor ieder privatief eenzelfde gelijk deel zal moeten worden bijgedragen"

Vermoedelijk worden all andere kosten verdeeld over de quotiteiten eigen aan elke kavel, is er daar sprake dat kosten voor de loften daarop een uitzondering zijn ?( volgens basisakte)

Dat de gelijkvloers niet moet betalen voor de liften is gebruikelijk, maar dat alle kosten voor de liften nu per kavel verdeeld word is  op de hoger genoemde verdeling per quotiteiten, of is dat stilzwijgend gebeurd  ter gelegenheid van de  " nieuwe wetgeving " .

Zijn er nog andere kosten die niet per quotiteiten aangerekend worden ?

mvg


 mvg

lebragard
Offline
particuliere gemene delen......

#scorpioen

Particuliere gemene delen kunnen een andere lasten bepaling krijgen in de basisakte
dan quotiteiten , ook volgens het nuttigheidscriterium of combinatie nut/aandelen.
De instrumerende notaris van de basisakte heeft zijn argumenten mbt. ieder privatief eenzelfde gelijk deel.....

Indien in die VME de basisakte bepaalt dat de part.gemene delen (de lift)  "en waarbij er voor ieder privatief eenzelfde gelijk deel zal moeten bijdragen is dit zo , is rechtsgeldig en conform de wet mede-eigendom

#scorpioen


Dat de gelijkvloers niet moet betalen voor de liften is gebruikelijk, maar dat alle kosten voor de liften nu per kavel verdeeld word is  op de hoger genoemde verdeling per quotiteiten, of is dat stilzwijgend gebeurd  ter gelegenheid van de  " nieuwe wetgeving " .


Volgens de vraagsteller staat dit ook zo vermeldt in de statuten :
Basisakte  artikel 38 II  3 c  : Verdeling van de lasten:

Alle kosten betreffende de liften, zoals verbruik, onderhoud, verzekering, reiniging,herstelling,omvorming en vernieuwing der installatie of bijhorigheden, zullen uitsluitend gedragen worden door de eigenaars van de privatieve eigendommen op de verdiepingen die erdoor worden bediend, en waarbij er voor ieder privatief eenzelfde gelijk deel zal moeten worden bijgedragen.

zonnebloem
Offline
Basisakte en nieuwe wetgeving.

# scorpioen en lebragard :

Inderdaad volgens oorspronkelijke basisakte worden alle kosten verdeeld volgens kwotiteiten, behalve voor de lift waar iedereen volgens onze  basisakte een zelfde gelijk deel moet betalen.(gelijkvloerse eigendommen betalen niet mee omdat de ondergrondse garage niet bereikbaar zijn met de lift).

Dit artikel staat in de oorspronkelijke basisakte die opgesteld werd door de notaris en is nooit gewijzigd geworden op een of andere alg vergadering.

Ik weet echter niet of dit strijdig is met  huidige vigerende wetgeving.  Sommige mede eigenaars begrijpen niet het waarom van deze regel.

lebragard
Offline
#4
antwoord staat in #4

De lift in uw VME wordt aanzien als een gemeen deel voor die bepaalde eigenaars (van de verdiepingen) en niet voor alle eigenaars. Dus is het logisch dat niet alle mede-eigenaars participeren in dat gemeen deel (lift) dat enkel dienst doet voor die bepaalde mede-eigenaars. (particuliere gemene delen)Particuliere gemene delen kunnen een andere lasten bepaling krijgen in de basisakte
dan quotiteiten.

De instrumerende notaris van uw basisakte past voor "de lift" het nutscriterium toe , maw. de mede-eigenaars van de verdiepingen , betalen de lift en dit  "ieder privatief eenzelfde gelijk deel."

#zonnebloem
Ik weet echter niet of dit strijdig is met  huidige vigerende wetgeving.  Sommige mede eigenaars begrijpen niet het waarom van deze regel.


De wet mede-eigendom is een complexe materie , een notaris daarintegen is vertrouw met deze zaken....en ja , de bepaling in uw basisakte is niet strijdig met de wet....maar zonnebloemklaar voor zij die een betere kennis/ervaring hebben mbt. deze wet....

tip: vraag uitleg/advies aan uw notaris/klerk...