Berekening maandelijkse provisie

8 antwoorden [Laatste bericht]
Lotje
Offline
Ik denk er aan een bestaand appartement aan de kopen van de huidige eigenaars die naar een rust- en verzorgingshuis willen verhuizen.
Volgens de basisacte die ik heb ingekeken wordt de maandelijks te betalen provisie voor de gemeenschappelijke kosten berekend op basis van het aantal tienduizendsten dat een appartement beslaat in het geheel; in dit geval 254/10000-sten.
De maandelijkse provisie die nu betaald wordt bedraagt € 100.
Indien ik het goed heb zou het basisbedrag waarop de syndicus zich dan baseert om deze provisie te berekenen (€ 100 X 10000):254 = € 3937,01 bedragen.
Omdat ik dit bedrag nergens terug vindt vraag ik me af waar dit bedrag op gestoeld is.
Wil iemand me dit eens uitleggen a.u.b.?
Dank u wel.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 18 °

Herlees de notulen van de jongste AV, waarin u de begrotingsramingen zou moeten terugvinden.
 
SCORPIOEN
Offline
Berekening maandelijkse provisie

De maandelijkse( meestal driemaandelijkse) provisies worden berekend op basis van de begroting die werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering.
Als de volgende algemene vergadering de afrekening maakt van de gemaakte kosten en  ontvangsten, die binnen die begroting liggen, goedkeurt, worden dan afwel ( na aftrek van de opgevraagde provisies)een rekening in meer ( te betalen) of een saldo in min(mag je van de  volgende provisie aftrekken.

n.b. als er geen begroting was goedgekeurd, is er geen sprake van opvragen van provisies.

Met vriendelijk groeten voor een aangename (warme)dagmvg

SCORPIOEN
Offline
Berekening maandelijkse provisie

Mijn antwoord is de mist ingegaan, maar kan mogelijks nog opduiken.
2e poging :

De maandelijkse( meestal driemaandelijkse ) provisies worden berekend op basis van  de door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting.

De volgende algemene vergadering kan dan het geheel van gemaakte kosten en ontvangsten na goedkeuring afrekenen met een verschil in meer( betalen) of in min ( dat je van de volgende provisie kunt aftrekken.

Als er geen begroting werd goedgekeurd, kunnen provisies helemaal niet opgevraagd worden.

Met vriendelijke groeten.mvg

SIEBE
Offline
berekening maandelijkse provisie
In het kader van de begroting kunnen de provisies worden bepaald.
Maar is zeker geen verplichting, men kan een bepaalde provisie jaarlijks blijven aanhouden zolang deze voldoet om de bankrekening te spijzen en de continuïteit van de VME te waarborgen. Bij niet goedkeuring van een begroting, blijven er wel provisies opvraagbaar, is geen opschortende situatie. Anders zou de bankrekening van de VME zeker onder nul gaan.
Gezien de begroting daarna slechts op de volgende AV kan worden goedgekeurd = 1 jaar.

Provisies zijn niet vastgebonden aan de begroting. Indien er grotere uitgaven voorzien zijn, kan ook het reservekapitaal aangesproken worden ( 5% op de totale uitgaven afgelopen boekjaar, te verdelen per aandeel per jaar).

 
Astrid Clabots
Offline
Geachte Het is zeker


Geachte


Het is zeker mogelijk om de syndicus hierover duiding te vragen.
De begroting is uiteraard gestoeld op de vaste kosten.
Opgelet met gebouwen die voor een renovatie-uitdaging staan : de begroting zal de komende jaren her en der een stuk meer bedragen.


Astrid CLABOTS
CLABOTS

SCORPIOEN
Offline
Berekening maandelijkse provisie
@#4

De begrotingsraming opgemaakt door de syndicus wordt, maar eens goedgekeurd door de AV is het de begroting, op basis waarvan de provisies opgevraagd kunnen worden.

Als die begroting niet met een volstrekte meerderheid wordt goedgekeurd zal dit in realiteit inhouden dat hij geen provisies kan opvragen.

Voor U gelezen : R.TIMMERMANS, PRAKTISCHE GIDS VOOR DE SYNDICUS,Mechelen.Kluwer.2012.280

mvg
 mvg

Lotje
Offline
Berekening maandelijkse provisie
Sorry daik ik even gewacht heb met te antwoorden, dit omdat ik een afspraak met de syndicus had, een afspraak die deze voormiddag doorgegaan is.
Daar ben ik wel wat wijzer geworden, al moet ik zeggen dat ik er ook volgens mij vreemde dingen gehoord heb.
Zo kwam ik te weten dat de maandelijkse provicie berekend wordt op basis van de begroting en in fuctie van het aantal aandelen dat aan een appartement toegewezen is. Eens die berekening gemaakt wordt het resulataat met 30% vermeerderd en dan afgerond op het hoger tiental. Die 30% wordt er bijgeteld omdat "men nooit weet wat er kan gebeuren" en die afronding is er om "het gemakkelijk te maken". Einde van het jaar wordt er een afrekening gemaakt en het teveel betaalde saldo wordt terug betaald aan de eigenaars. En volgens de syndicus vinden de mensen het aangenaam "om wat terug te krijgen, eerder dan te moeten bijbetalen". 
Tweede zaak die ik te weten gekomen ben is dat er ook nog een fonds bestaat waarin een bedrag van 3 maal het maandbedrag (inclusief de 30% en de afronding) zit omdat er soms eigenaars zijn die (veel) te laat betalen en dan kan van die buffer gebruikt worden gemaakt om betalingen te doen als er onvoldoende op de werkingsrekening zou staan. Dit bedrag wordt niet terugbetaald behalve bij verkoop aan de verkopende eigenaar terwijl de nieuwe eigenaar dit onmiddellijk dient te betalen.
Met andere woorden: volgens de lopende begroting zou er voor het betreffende appartement € 74,23 per maand moeten betaald worden maar door bijtellen en afronden wordt dat € 100. Het teveel betaalde op einde jaar (ongeveer een € 300) krijg ik dat wel terug gestort en ik moet daar blij om zijn omdat ik niet moet bijbetalen terwijl er dan ook nog ergens een € 300 staat als buffer "ingeval van slechte betalingswil van een of andere eigenaar".
Dus einde van het werkjaar zouden mij ongeveer € 900 als kosten toekomen terwijl ik € 1500 betaald heb waarvan welliswaar € 300 teruggestort worden en € 300 ergens rondzweven.
Ik ben niet zo het type van een potje hier en een potje daar en daarom had ik toch graag geweten of dat volgens jullie ondervinding de gewone gang van zaken is. 
Met dank en vriendelijke groeten.  
SIEBE
Offline
#6 en # 7
Scorpioen, is in theorie juist. Het bedrag van de provisie wordt voorgesteld door de syndicus
( dikwijls of normaal in samenspraak met de rekencommissaris ) en goedgekeurd op de A.V. niet door de syndicus. Dat de provisie zeker in verhouding tot de begroting moet zijn, staat buiten kijf; maar mag wel hoger zijn ( goedkeuring A.V. ). Bestaande provisie mag ook blijven indien ze er voor zorgt dat de financiële toestand van de VME gezond blijft. Overbodige opvragingen ( zonder reden ) of buffers : zie nieuwe wetgeving verplicht reservekapitaal. Daarboven nog een buffer of fonds aanleggen : waar stopt het ?

Lotje, ik ontbreek nog steeds jullie rekencommissaris in dit geheel. Hij is de man die de financiën controleert en jullie financiële toestand moet in het oog houden. 
Een provisie per aandeel + 30% + afronding = kladwerk. Laat die CDR ook eens zijn mandaat ernstig nemen. Onnodige opvragingen voor het werkkapitaal is overbodig; gezien ze einde boekjaar en na kwijting AV terug betaald worden. Het is gewoon werk met de natte vinger. De provisies moeten gestoeld zijn op ernstig werk, en een serieuze begroting.
CDR wakker maken en nadenken voor goedkeuring te geven.