Commissaris doet geen controles

7 antwoorden [Laatste bericht]
Marc De Block
Offline
In de jaarlijkse afrekening vond ik een verschil van 840€ die "verdwenen" was. Er stonden ook verschillende betalingen DOOR de vme AAN de vme.
Aan de RVME was 6.000€ onkostenvergoeding betaald waar dit volgens de verslagen slechts 1.500€ mocht zijn. Zij hebben geen enkele bijkomende taak vanuit de AV gekregen de laatste jaren. 
Op mijn vragen aan de commissaris werd ik tijdens de AV afgesnauwd dat hij dat niet wist en dat hij nooit een verslag maakte en ook nog nooit had gedaan. Hij trad dan ook terug uit zijn functie.
Op dezelfde vergadering werd dezelfde commissaris eenzijdig door de syndicus aangeduid als de nieuwe commissaris  zonder zijn kandidatuur te stellen en zonder dat hierover gestemd werd. In het verslag staat dat hij unaniem werd verkozen. 
 
Marc De Block
lebragard
Offline
rekeningcommissaris....
zoekfunctie re bovenhoek :

rekeningcommissaris

Uitvoerig reeds aan het bod gekomen .

http://www.quimmo.be/nl/blog/commissaris-rekeningen-voorbeeld-taakbeschr...
ronald de wilde
Offline
de CvR die men verdient...
Ik schreef het enkele weken geleden reeds: de VME krijgt de CvR die ze verdient...

Als de syndicus eigengereid een CvR kan aanduiden en blijkbaar de mogelijk heeft om dat als "unaniem verkozen" kan laten acteren....

Als een CvR wegkomt na een melding dat hij dat niet wist, dat hij geen verslag opmaakt, enz., .......

Als er geen enkele ME in die VME het lef heeft om daarmee verder te gaan (ik mag hopen dat die ook géén décharge heeft gegeven), de aansprakelijkheid inzake beide functies in te roepen, ja dan oogst men maar wat er wordt gezaaid!!
 
baguetje
Offline
de CvR die men verdient...
Beste Ronald, ik apprecieer uw kennis van zaken en de wijsheid die u aan de dag legt in uw handelen.

Maar als syndicus, CvR (mede-eigenaar) en RvM één kliek vormen die alle wetten en reglementen aan hun laars lappen, dan sta je als simpele ME helemaal alleen. Zeker als de CvR dan nog een kliek van naïeve ME rond zich bouwt.

Als mensen in hun portemonnee geraakt worden, dan verdwijnt nogal snel het gevoel voor rechtvaardigheid of erkenning van de wet. 

In de notulen van onze laatste AV noteerde de syndicus de tegenstemmen niet. Hij  weigerde zelfs te stemmen op de door mij ter stemming aangebrachte agendapunten.

De CvR keurde de boekhouding goed, hoewel zwartwerk betaald werd (logisch het gebeurde door zijn echtgenote) en stelde luidop dat alles 'wettig' verloopt. Hij kreeg bijna applaus....

Ik heb gisteren klacht ingediend bij het BIV tegen de syndicus (o.a. op advies van de gewaardeerde specialisten op dit forum) en wacht nu af... Hopend dat de uitspraak nog volgt voor de wettelijke termijn van 4 maanden verloopt die gerechtelijke procedures toelaat....

Een klacht indienen tegen de CvR ligt erg gevoelig vanwege de kliekjesvorming in het gebouw. En is nog duur ook. Om nog te zwijgen van eventuele repercussies naar de VME toe wanneer de vrederechter zijn vonnis uitspreekt. En dan is de klokkenluider weer kop van jut.

De wet verlost de ME niet van zijn kettingen..... En de aankomende wetswijzigingen zullen die niet verlichten. RvM en syndicus krijgen immers meer armslag en de informatieplicht wordt teruggeschroefd.

 
baguetje
nescio1
Offline
Verba volant, scripta manent

 
Het blijft triestig vast te stellen dat vragen om gewoonweg de wet toe te passen niet opgevolgd worden maar ondanks alles is het beter fouten dan maar op een andere manier te signaleren.
 
Bouw een dossier op aan de hand van aangetekende brieven.
 
Bij de CvR kunt u wijzen op zijn burgelijke (en eventueel strafrechterlijke) verantwoordelijkheid.
 
Opgelet : 
2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
 
ronald de wilde
Offline
uw klacht
Beste Baguetje,
ik hoop van harte dat het BIV uw klacht naar behoren zal behandelen.
Weet echter goed dat in deze enkel de syndicus wordt gevat, en dan nog enkel binnen het BIV-gebeuren. De CvR heeft hiermee niets te maken en zou enkel in rand te maken kunnen krijgen met een syndicus die wat meer op z'n hoede is/zal zijn.
Een syndicus die wat meer op z'n hoede is of zal zijn, indien de klacht bij het BIV als zeer ernstig zou worden beschouwd, anders zal het een losse flodder van uwentwege zijn geweest en komt hij eigenlijk versterkt uit deze kwestie.

Uit heel uw zaak begrijp ik dat veel ME's décharge hebben gegeven, aan de syndicus, aan de RvME en aan de CvR.
Als u dus verder ten strijde trekt om de onregelmatigheden aan de kaak te stellen, wordt in weze in de eerste plaats uw VME gevat, een gemeenschap waarbinnen u moet leven.
Bezinnen dus voordat u gaat handelen, en uitmaken wat de financiële voordelen/nadelen zijn. Is de soep inderdaad te heet geworden of eigenlijk toch nog best drinkbaar?
Uitmaken of veel ME's inderdaad achter de voornoemden staan, of dat ook u zieltjes kunt winnen. Met meerderen staat u sterker, als individu gaat u veel "culot" moeten hebben om tegen de geplogenheden in te gaan, gaat u sterke argumenten moeten hebben om de algemene sfeer om te buigen, gaat u met het nodige en gestoeld gezag uw stem moeten verheffen.
Dus weten waar u staat en weten waar u wenst uit te komen.

Succes toch,   Ron
 
baguetje
Offline
uw klacht
Beste Ron,

Ik kan strafbare feiten toch niet zomaar voorbij laten gaan? Vandaar mijn klacht bij het BIV die terdege gedocumenteerd is. Als het resultaat negatief is, dan zegt dat veel over het BIV.

Ik vermijd ten allen prijze de VME te vatten omdat ik ME's die misleid werden niet wil penaliseren. Vandaar ook dat ik de 'CvR' met rust laat.

En mocht de syndicus versterkt uit mijn klacht komen, dan is dat maar zo. Slechter dan nu kan niet, en met hem hoef ik niet samen te leven.

Met dank voor uw reactie.
baguetje
ronald de wilde
Offline
ME's en misleiding...
.... omdat ik ME's die misleid werden niet wil penaliseren.

U poneert dat ze werden misleid; naar mijn aanvoelen zaten ze (en dat maak ik uit na al uw reacties) al die voorbije jaren ook in te dommelen.
Ik schreef het reeds, een VME verdient ook zijn mandaathouders....

Waardoor ik terugkom op mijn stelling naar u toe: bezint eer u begint, als u verdergaat in een strafklacht. Een procedure bij het BIV is geen strafklacht, deze voor het vredegerecht wel.
Uiteraard dient u strafbare feiten niet zomaar te laten voorbij gaan, wel eerst voor uzelf uitmaken waar u wenst uit te willen komen. 

Genegen,  Ron