Contactadressen

4 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
De wet voorziet dat de syndicus de contactadressen moet verstrekken van de mede-eigenaars zodat de onderling met elkaar te communiceren. Onde syndicus weigert deze de te geven en verschuilt zich achter de wet op de privacy. Heeft deze wet voorrang op het BW?

Dezelfde syndicus is niet te beroerd om de e-mailadressen zonder toestemming voor commerci'ele doeleinden te gebruiken.
baguetje
Astrid Clabots
Offline
GDPR - adressen


Geachte

Ik zou dit de dag van vandaag beoordelen samen met wat er afgelopen jaren rond GDPR is gecommuniceerd en georganiseerd binnen de VME..

Astrid CLABOTS
CLABOTS

lebragard
Offline
wet mede-eigendom.....

Syndicus is stout en fout !

Onze syndicus weigert deze de te geven en verschuilt zich achter de wet op de privacy. 

Vraag even aan uw syndicus (schriftelijk) op welk artikel , wet privacy ,hij zich baseert om tot dat besluit te komen ?

Heeft deze wet voorrang op het BW? (wet mede-eigendom)

Neen , de wet mede-eigendom is van dwingende aard waar niet van kan afgeweken worden zelfs niet bij onderlinge overeenkomst, indien men dit toch doet , heeft dit als gevolg : een relatieve nietigheid van de onderlinge overeenkomst.


In tegenstelling met #1 , zou ik dit de dag van vandaag beoordelen als :
Ongeacht het "GDPR" , het "syndicuscontract"  , "wet privacy" , heeft de syndicus zich ook te houden aan de dwingende wet mede-eigendom en deze is meer dan duidelijk in deze :

art.577-8
§ 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:

16° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;


Alternatief is de patrimoniumgegevens opvragen van zijn VME , waar alle gegevens in staan. 
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/notarissen/digitale-aanvragen-kadastrale-uittreksels

baguetje
Offline
allen
dank voor de antwoorden en sorry voor de typ- en syntaxisfouten in mijn tekst. ter verduidelijking: het betreft het opvragen van e-mailadressen.

#1: in onze VME werd niet gesproken over de behandeling van de privacy gegevens. alleen dat we moesten betalen voor de aanpassing van de tekst op de website van de syndicus

#2: de wet voorziet niks expliciet wat betreft de uitwisseling van e-mailadressen. Zijn er ondertussen (ergens) aanvullende richtlijnen/teksten/analyses verstrekt/te lezen? 
baguetje
lebragard
Offline
e-mail adressen....

 In een VME moet de syndicus , de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars bezorgen

e-mail , telnrs , geboortedatum ect... zijn privé 
u kan altijd vragen : agendapunt AV