Contract syndicus niet hernieuwen

5 antwoorden [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline
De VME heeft een 1-jarig contract met de syndicus dat afloopt in juni'20. Het voorziet dat niet vernieuwing dient beslist op eerste AV na de einddatum. De AV moest normaal in maart. Wegens Corona is die voor onbepaalde tijd uitgesteld. Kunnen wij nú, aangetekend, en ondertekend door alle eigenaars de syndicus verwittigen van de niet-vernieuwing ? We hebben een nieuwe syndicus klaar om over te nemen in juni.
nescio1
Offline
geen DIY-oplossingen, volg de wet

B.W. Art. 577-8 § 1 (versie wetgeving 2018)
B.W. Art. 577-8 § 6
 
Beslissingen omtrent de syndicus worden enkel rechtsgeldig genomen binnen het kader van een (B)AV.
 
B.W. Art. 577-6 § 11
schetst het kader van een schriftelijke vergadering.
Opgelet: eenparigheid vereist.
 
Gezien de strenge eisen betreffende een schriftelijke vergadering is deze vorm eigenlijk enkel bruikbaar als bevestiging van de consensus binnen een (zeer) kleine VME.
 
 
 
 
Ook:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020040903&table_name=wet
daarin o.a.:
 
“In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt, tijdens in het eerste artikel bedoelde de periode, en tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden, het contract tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van rechtswege verlengd. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de op die vergadering goedgekeurde begroting.”


Verder:

Uw aangezochte kandidaat-syndicus is aangewezen om u in een wetsconforme overgang te begeleiden (tegen vergoeding?).

 
 
nescio1
Offline
Correct weergegeven?
 
 
“… Het voorziet dat niet vernieuwing dient beslist op eerste AV na de einddatum.”
 
U creëert dus systematisch een periode zonder syndicus.
 
Beter:
… op een AV voor …
 
 
WEVEGE
Offline
Dank. Helaas werd de laatste
Dank. Helaas werd de laatste lijn van je (2de) eactie halverwege afgebroken...
WEVEGE
WEVEGE
Offline
Hello Nescio1 Sorry, ik had
Hello Nescio1 Sorry, ik had de korte laatste lijn slecht gelezen. Inderdaad, het creëren van een periode zonder syndicus is te vermijden. Dus wachten op 1ste AV. De huidige syndicus beleefdheidshalve reeds "verwittigen" ?
dank, WEVEGE
nescio1
Offline
nadelen eenjarig contract

Al te dikwijls wordt de raad gegeven slechts een eenjarig contract af te sluiten met een syndicus, zogezegd om hem onder druk te zetten.
 
Om te beginnen is dit een economische heresie, zij werkt voor de VME kostenverhogend, daar de syndicus zijn instapkosten niet kan afschrijven over verschillende (3) jaren.
 
Beter is te bepalen dat na een jaar het contract kan opgezegd worden zonder schadevergoeding.
 
Uit hogerstaande vraag kan hiervoor een praktische regeling afgeleid worden.