Factuur opmaken

6 antwoorden [Laatste bericht]
Leentjevl
Offline
Ik ben net aangesteld als syndicus (niet-professioneel en zelf eigenaar). 
Wij gaan onze gemeenschappelijke delen laten schilderen en een eigenaar (lees: bedrijf die eigenaar is van een appartement) vraagt of zijn deel op factuur kan. 
Hoe werkt dit juist? 
Kopieer ik gewoon de factuur van de schilder en deel ik door het aantal appartementen of kan ik zelf een factuur opmaken als syndicus? Ik ben wel helemaal geen zelfstandige ofzo...
Sowieso gebeurt het hele werkje op factuur.  
SIEBE
Offline
factuur
Uzelf kunt geen facturen uitmaken met BTW omdat u en de VME geen BTW plichtigen zijt.
U moet de schilder vragen om een factuur ( verplicht op naam van de VME ) te maken.
U deelt de schilder het volgende mee : de verdeling van de kosten tussen de mede eigenaars en het bedrijf.   Totaal bedrag voor de gewone eigenaars aan 6% BTW,
het bedrag ( zijn aandeel ) van het bedrijf ( naam en BTW nr. ) aan 21 % BTW.
Dus de schilder splitst het uit op zijn factuur, en factureert alles aan de VME.
U geeft een kopie van de factuur aan de eigenaar appartement bedrijf. Hij kan dan zijn gedeelte van de factuur in zijn boekhouding opnemen.
Astrid Clabots
Offline
kosten - doorrekenen - Factuur - VME

Geachte


Facturatie is in eerste instantie een uitloper of gevolg aan een fiscale verplichting : BTW.

Zoals hoger vermeld, is er hier geen BTW - plichtige VME.

Uw mede - eigenaar kan een kostennota bekomen op basis van de binnen gekomen facturatie van de schilder, niet meer dan dat. U kunt wel de volledige factuur over maken aan deze ene eigenaar, als bijlage en ter informatie bij zijn kostennota.... voor zoveel als nuttig...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
de syndicus maakt attest op

Concreet genomen zou u een attest kunnen opmaken.
 
De bewoordingen zouden kunnen zijn:
 
                                   ATTEST
 
Uw deelname in het herschilderen van gebouw…..volgens de beslissing van de AV op.......
 
 
In bijlage kopie van factuur ……
 
Volgens het RvME bedraagt uw aandeel (quotiteit =.......%) in deze kost € xxxxx.
 
Mogen wij uw storting van dit bedrag verwachten op rekening VME…..voor ...(datum).
 
get.: syndicus mede-eigenaar
 
 
Bijlagen:
kopie factuur
kopie uittreksel basisakte (RvME)
kopie notulen
kopie uittreksel boekhouding (liefst)
 
 
Een kopie uit de boekhouding stelt mogelijk een probleem, tenzij u dubbel boekhouden toepast in uw VME.

 Eventuele aanpassing van de BTW-voet van de factuur VME is NIET uw zorg, maar wel later deze van de boekhouder van het bedrijf.
 
baguetje
Offline
informatieplicht RVM: welke vorm?
Op de vorige AV wees ik de RVM op hun halfjaarlijkse informatieplicht. De syndicus reageerde toen dat alle verslagen op de site te vinden zijn. Ter zijde: binnen onze VME beseft men nog steeds niet dat de syndicus geen deel uitmaakt van de RVM. Hij tekent trouwens niet, maar staat wel vermeld als 'aanwezig'.

In het laatste verslag van de RVM dd. januari dit jaar staat te lezen: 

Verslagen RVM: de syndicus noteert als informatiepunt op de uitnodiging voor de A.V.: zie  website voor weergave halfjaarlijks verslag RVM.

Op de vorige AV heb ik me reeds verzet tegen dit standpunt van de syndicus en blijkbaar volgen de 2 eigenaars die deel uitmaken van de RVM nu deze denkwijze. Ik heb toen opgemerkt dat niet elke ME over internet/pc beschikt of de kennis heeft om deze documenten te vinden. (ik ben trouwens de enige ME die daartoe de moeite neemt).

Is dit nieuwe standpunt van de RVM
a) toegestaan? want niet voorgelegd aan de AV. 
b) correct? elke eigenaar tekent op het moment van aankoop van een appartement immers een document waarop hij aangeeft hoe wettelijke documenten zoals bv. de uitnodiging tot de AV per mail dan wel per post bezorgd moeten worden. Geldt dit engagement ook voor de verslagen van de RVM?

Met dank voor de antwoorden.
 
baguetje
SIEBE
Offline
RVME
Ik dacht dat de nieuwe wetgeving 01.01.2019 geen halfjaarlijks verslag van de RVME meer eist. Zij moeten wel een jaarverslag neerleggen op de A.V. voor de ME's.

Uw 2 punten zijn volgens mij correct, maar houdt rekening met eerste paragraaf.

Natuurlijk als jullie op de A.V. bij de jaarlijkse verkiezing van de RVME de verplichting aan de RVME geeft om een half jaarlijks verslag af te leveren, moeten zij dat doen. Is de jaarlijkse mandaatomschrijving ( kunt u ook in de RIO laten opnemen ).

Persoonlijk vind ik dat de ME's recht hebben op info in de loop van het jaar, zij betalen trouwens ook rekeningen.
't appartement
Offline
verslag RvME
Volgens de nieuwe wetgeving (van dwingend recht) moet (en volstaat het dat) er tijdens de AV mondeling verslag wordt uitgebracht door de RvME.(1)
Indien dezelfde informatie ook nog eens kan geraadplaagd worden op de website van de VME dan is dat een toegevoegde -maar wettelijk niet verplichte- waarde.
De syndicus kan als dienstverlening dat verslag ook per brief opsturen. Maar dat kan enkel en alleen maar afgedwongen worden indien dit letterlijk voorzien is in het contract dat hij met de VME heeft afgesloten. Want het is op zichzelf geen wettelijke verplichting voor de syndicus o.a. wegens (1).