Geen aanstelling commissaris der rekening

11 antwoorden [Laatste bericht]
Nelci
Offline
Beste,

Als lid van de RvM, heb ik als agendapunt voor de eerstkomende AV de aanstelling van de commissaris der rekening en de bepaling van de bevoegdheden laten opnemen.

Onze syndicus beweert dat de AV de beslissing kan nemen om geen commissaris te laten aanstellen.  En dat hij dan die beslissing dient uit te voeren.

M.i is de aanstelling wel verplicht aangezien de wet een dwingend karakter heeft. 
Kan de AV deze beslissing wel nemen?  De AV kan toch alleen maar beslissingen nemen over de bevoegdheden die haar bij wet toegekend zijn (art 577-7).

Mvg,


Quimmo
Offline
De AV kan dat natuurlijk

De AV kan dat natuurlijk altijd. Een onrechtmatige beslissing is ook een beslissing en sancties zijn er niet. Maar een ontevreden mede-eigenaar zou later wel de vme verantwoordelijk kunnen stellen in geval van fouten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Fiere Margriet
Offline
Aanstelling van een commissaris der rekeningen
Beste,

Ik ben zelf (niet professioneel) syndicus van een kleine VME (11 kavels). Ik volg de nieuwe wet reeds vanaf haar ontstaan. De jaarlijkse aanstelling van een commissarie der rekeningen is een wettelijke verplichting waarvan ook de AV niet kan afwijken!

Het komt er echter op aan om voor een kleine VME de taakomschrijving, de opdracht en het op te stellen verslag, eenvoudig doeltreffend en duidelijk te houden.
Ik meen dat een gewone dosis gezond verstand, wat logisch denkvermogen en wat zin voor "goed huisvaderschap" moeten volstaan om deze taak te kunnen uitvoeren. Het kan niet zijn dat de wetgever de bedoeling had kleine VME's, die enerzijds een "eenvoudige" boekhouding mogen voeren, anderzijds jaarlijks zouden onderworpen worden aan een controle door grote complexe boekhoudkantoren, revisoren of andere accountants. Het toelaten om een eenvoudige boekhouding te voeren houdt volgens mij eveneens in dat deze boekhouding dan ook door "eenvoudige mensen" moet kunnen gecontroleerd worden in hun functie van commissaris der rekeningen.

Het gelobby van makelaarsverenigingen om slechts professionelen als commissarissen toe te staan werd reeds door de uitspraak van een rechtbank achterhaald.

Mvg, 
Fiere Margriet
Offline
Commissaris der rekenigen
Beste,

Ik ben niet volledig akkoord met het antwoord van Quimmo.
Een AV kan alle beslissingen nemen waarvoor zij bevoegd is.
Ik denk niet dat een AV bevoegd is om beslissingen te nemen die het dwingend karakter van een wet onderuit halen.

Mvg
Quimmo
Offline
Misschien voer voor juristen

Een jurist kan er misschien een deskundiger antwoord op geven, maar er worden dagelijks beslissingen genomen op algemene vergaderingen die in strijd zijn met de wet. De wet zegt ook dat de syndicus een contract moet hebben. Nu, ik zou de syndici die momenteel zonder contract werken niet te eten willen geven.

Of dat OK is, is een andere zaak. Zoals ik al schreef kan een mede-eigenaar de zaak aanvechten. En ook achteraf, als er schade ontstaat door het ontbreken van deze functie, de VME dagvaarden. Ik denk dan wel dat je dan zowel tegengestemd moet hebben als, binnen de wettelijke protesttermijn, de onwettige beslissing aangevochten moet hebben. Zoniet wordt het nogal ongeloofwaardig om pas achteraf te gaan klagen.

Persoonlijk zou ik in elk geval weerwerk bieden op de AV tegen een dergelijke toestand.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Nelci
Offline
Re: Geen aanstelling commissaris
Alvast bedankt voor jullie reacties.

Ik treed de mening van Fiere Margriet bij. 
Indien een AV van elke wetsbepaling kan afwijken, wat is dan het nut van een wet met dwingend karakter?
De aanstelling van een commissaris, intern of extern, is er net gekomen om wantoestanden binnen een VME te voorkomen. 
Uit de voorbereidende werken is ook gebleken dat het geenszins de bedoeling van de wetgever was om deze taak verplicht toe te vertrouwen aan bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders.  Het Grondwettelijk Hof heeft hierover ook een beslissing genomen.
Onze syndicus en mezelf willen wel dat er iemand aangesteld word.  Liefst intern en iemand met de nodige motivatie.
Indien de AV beslist om er geen aan te stellen, dan zal ik absoluut neen stemmen. 
We zijn nog maar een jonge VME, met allemaal eigenaars die voor het eerst in een appartement wonen en m.i. niet vooruitkijken.  Maar dat is een andere discussie.
Roel De Cleermaecker
Offline
Het dwingend karakter van een
Het dwingend karakter van een wet speelt uiteraard maar een rol wanneer er iemand "problemen" mee heeft.
Ik zelf ken praktijkvoorbeelden van VME's (AV) die reeds jaren stemmen en vergaderen strijdig met de oude wetgeving, en huidige wetgeving.
Dit heeft tot op heden echter nooit voor problemen gezorgd, nu geen enkele van de mede - eigenaars zich hiertegen heeft verzet.
Het dwingend karakter zal slechts spelen als één van de mede - eigenaars niet langer akkoord is en een geschil voor de rechtbank brengt, die in voorkomend geval uiteraard zal moeten interpreteren in overeenstemming met de wet. 

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Roel De Cleermaecker
Offline
Het dwingend karakter van een
Het dwingend karakter van een wet speelt uiteraard maar een rol wanneer er iemand "problemen" mee heeft.
Ik zelf ken praktijkvoorbeelden van VME's (AV) die reeds jaren stemmen en vergaderen strijdig met de oude wetgeving, en huidige wetgeving.
Dit heeft tot op heden echter nooit voor problemen gezorgd, nu geen enkele van de mede - eigenaars zich hiertegen heeft verzet.
Het dwingend karakter zal slechts spelen als één van de mede - eigenaars niet langer akkoord is en een geschil voor de rechtbank brengt, die in voorkomend geval uiteraard zal moeten interpreteren in overeenstemming met de wet. 

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

deskundige
Offline
In het kader van zijn
In het kader van zijn aansprakelijkheid lijkt het mij voor een syndicus verstandig dat wanneer een AV een beslissing neemt die tegen het dwingende karakter van de wet indruist, dat hij duidelijk notuleert dat hij de AV hier op gewezen heeft.

In dit geval de melding dat de aanstelling van een rekeningcommissaris jaarlijks verplicht is.

Beslissingen die door een AV worden genomen, zijn onmiddellijk tegenstelbaar aan de eigenaars en dit vanaf het moment dat ze worden goedgekeurd.

Een of meerdere eigenaars die niet akkoord gaan met een of andere beslissing, waarbij zij menen dat deze onrechtmatig, onregelmatig of bedrieglijk werden genomen, dienen binnen de 4 maanden in rechte te treden.

Gebeurt dit niet, dan krijgen de beslissingen kracht van gewijsde en worden ze voor alle eigenaars definitief.

Mvg.
LB
Offline
aanstelling
Op de eerste AV van onze residentie na het ingaan van de nieuwe wetgeving, heeft de syndicus het aanstellen van een commissaris ook afgedaan als niet nodig, gezien enkele eigenaars reeds meerdere jaren de rekeningen nakijken - wat in concetro betekent dat één of twee eigenaars één uur de tijd hebben om de betalingen & rekeningen eens van ver tebekijken.Het feit dat deze controle geldt als décharge van de syndicus ( sic )

Op de laatste AV heeft de - onwetende - meerderheid de syndicus gevolgd en de aanstelling van een commissaris als niet nodig gestemd.

Ik heb de syndicus en de VME gedagvaard voor meerdere inbreuken ( procedure en vormfouten ).

In zijn vonnis stelt de vrederechter duidelijk oa " beraad en beslissing tot aanstelling van één commissaris "

In zijn vonnis vernietigt de vrederechter bijna alle genomen beslissingen van de AV en van een bijzondere AV op een latere datum en beveelt de syndicus tot de organisatie van een nieuwe bijzondere AV binnen de 45 dagen na datum van het vonnis.
Bovendien veroordeelt de vrederechter onze syndicus tot het betalen van de gerechtskosten en een rechtsplegingsvergoeding.
Quimmo
Offline
Mooi zo

Dat doet me plezier dat te lezen. Soms moeten mensen nu eenmaal eens goed op de vingers getikt worden alvorens ze in de pas gaan lopen.

Nu moet u natuurlijk wel zorgen dat u een kandidaat heeft (of zelf kandidaat bent) voor de functie van commissaris, anders zal men het u ook niet in dank afnemen op de BAV. Ik weet niet of uw gebouw ingeschreven is op deze site, maar indien wel zou ik daar in uw gebouwforum eens polsen naar kandidaten. U kunt ook een taakbeschrijving voor de commissaris distilleren uit dit voorstel, om de drempelvrees weg te nemen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Nelci
Offline
Re
Bedankt LB om dit te posten.