Inzagerecht bankrekening commissaris

6 antwoorden [Laatste bericht]
Sophia
Offline
Onze syndicus wil geen inzagerecht aan de commissaris geven op de bankrekening. Hij weigert zelfs bankrekeninguittreksels te sturen zogezegd onder het mom van privacy. Is volgens hem alleen mogelijk als 100 % (jawel 100 % !) van de eigenaars zich hier positief over uitspreken op de AV. Kan dit zomaar ? Wat er tegen te doen ? 
nescio1
Offline
vraag kopie aangifte syndicus bij de privacycommissie
Uw syndicus heeft gelijk veel belang te hechten aan de bescherming van de privacy.
 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_22_2008_1.pdf
 
Onder D3. 43 vindt u de bepalingen die de syndicus tegenover zijn eigen personeel ”…….personen die onder zijn gezag werken…………” hoort te handhaven.
 
U vraagt dan ook best aan de syndicus een kopie van de schriftelijke richtlijnen die daaromtrent in zijn kantoor aan het personeel gegeven zijn.
Tevens vraagt u een kopie van zijn aangifte van de verwerking  bij de privacycommissie.
 
 
Het advies van de ” privacycommissie ” dateert van juni 2008.
 
De functie van commissaris van de rekeningen werd gecreëerd in de wet van juni 2010.
 
Zonder twijfel zou de commissie haar bedenkingen zowel op de syndicus als op de commissaris van toepassing verklaard hebben indien de tijdslijn omgekeerd was.
 
Volgens ons zou het moeten volstaan dat de commissaris een verklaring tekent die inhoudt dat hij zich, op dezelfde manier als een syndicus en zijn personeel, onderworpen acht aan de letter en de geest van het advies, ook en in het bijzonder in zijn verslaggeving.
 
Dit wordt in uw geval vergemakkelijkt doordat de richtlijnen bij uw syndicus toch reeds op papier staan.
 
Eens de vergadering kennis genomen heeft van het hogerstaande mag niets beletten dat zij de syndicus opdracht geeft een volledig inzagerecht in de bankrekeningen te geven aan de commissaris, met een volstrekte meerderheid.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/onbeperkte-rechten-voor-de-commissaris-van-de-rekeningen
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/bekendmaking-van-slechte-betalers
 
Erikske
Offline
Rekening
Wij hebben een professionele rekening bij KBC en onze RC heeft een bankaart die alleen gebruikt kan worden om de rekeningen te bekijken.
Dit was voor de bank geen enkel probleem om deze kaart af te geven.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8/2
In zoverre dit NIET voorzien in het reglement van mede-eigendom of in een vorige AV goedgekeurd, behoorlijk genotuleerd agendapunt gaat het hier inderdaad om de schending van de regels betreffende de privacy door de bank.
 
Erikske
Offline
Rekening
Ik ben een mede-eigenaar syndicus en heb dus geen personeel noch een charter. En de wet voorziet  ”…….personen die onder zijn gezag werken…………”. Een RC werkt niet onder het gezag van een syndicus maar onder het gezag van een VME. Trouwens een syndius werkt ook onder het gezag van een VME. 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/volmachthebber-op-rekening-vme-v...

Geachte

Vanuit de wetgeving inzake mede - eigendom, is dit alleszins niet verplichtend.
Evenwel kan ik mij voorstellen dat een bankier zal aandringen op de onderschrijving van een formulier eveneens door een volmachthebber en dit in het kader van wetgeving inzake vennootschappen, feitelijke verenigingen en VZW's.

Bovendien is het wenselijk dat naast de syndicus minstens twee mede - eigenaren een volmacht hebben over de rekeningen. Dit kan gecombineerd worden met een tweehandtekeningsclausule voor AFHALING van gelden (bijvoorbeeld cash afhalingen vanaf een bepaald bedrag ...). Men weet nooit ...

In geval van dispuut met de syndicus, of bijvoorbeeld een plots overlijden of "wegvallen" door ziekte of ongeval van de syndicus, is dit bijzonder aan te raden.

Samengevat komt het erop neer dat het veilig is om naast de syndicus minstens twee gevolmachtigden aan te duiden.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT
nescio1
Offline
cursief lezen versus begrijpend lezen
Respect voor de privacy is een algemene, voor iedereen geldende verplichting.
 
Voor de beroepssyndicus zonder personeel en voor de syndicus mede-eigenaar zullen zich geen problemen stellen, tenzij mogelijk in de verslaggeving.
 
De privacycommissie zelf heeft het in haar advies nuttig geacht ter verduidelijking van haar standpunt de werkmethode te beschrijven die volgens haar verplicht moet toegepast worden in het meest voorkomende geval : een syndicuskantoor met een hiërarchische structuur.
 
Ter bevestiging en tevens als illustratie van ons betoog, maar ook uit didaktische overwegingen, hebben wij er dan ook naar deze bepaling verwezen als werkbasis voor de taakstelling van de commissaris van de rekeningen.
Gebeurlijk kan dit ook gebruikt worden als basis voor een interpretatief agendapunt, in de mate dat de ”verplichtingen en bevoegdheden” in het bestaande RvME onvoldoende houvast zouden bieden.