isolatie daken

3 antwoorden [Laatste bericht]
rudy1906vds
Offline
Hallo,

In 2014 werd de conciergerie van onze VME verkocht aan een mede-eigenaar ,tevens lid van de RvM. Nu is er sprake van over te gaan tot de islolatie  van de daken, onze VME bestaat uit en hoogbouw en een laagbouw, dat hiervoor gemeenschappelijke kosten worden aangerekend is normaal. Maar het dak van de erker van de conciergerie is ook opgenomen in deze kosten. Toen ik de syndicus er attent opmaakte dat de conciergerie niet langer deel uitmaakt van het patrimonium en dus als een privatieve kost moest beschouwd worden, antwoordde hij : alle daken zijn gemeenschappelijk. Op mijn reactie dat als gemene beschouwd worden : de delen die door meerdere of alle eigenaars gebruikt worden, bv liften, daken of traphallen.

Privatief zijn de delen die door slechts  eigenaar gebruikt worden, in dit geval dus de conciergiere, heeft hij nog geen antwoord gegeven.

Zou het mogelijk zijn mij hierover enig uitlsuitsel te geven ?
Dabk bij voorbaat.

Rudy
rudy
nescio1
Offline
herlees aktes en notulen AV

…Toen ik de syndicus er attent opmaakte dat de conciergerie niet langer deel uitmaakt van het patrimonium…”
 
In welke omstandigheden werd de conciergewoning verkocht?
Hebt u inzage gekregen in de verkoopakte?
 
Volgens:
B.W. Art. 577-7 § § 1 2 ° e)
had dit het voorwerp moeten uitmaken van een agendapunt.
 
B.W. Art. 577-4 § 1 (wetgeving versie 2018)
Alleen de basisakte kan u uitsluitsel geven over wat is gemeenschappelijk/privé is. (erfdienstbaarheid!)
 
Werd de basisisakte authentiek geactualiseerd?
 
 
rudy1906vds
Offline
isolatie daken
Dag Nescio1,

Bedankt voor het antwoord.

 De conciergerie werd verkocht met toestemming  van alle andere mede-eigenaars, maar onder de schattingsprijs (43000 euro ipv 50000).  In de verkoopakte staat er een clausule die duidelijk zegt dat alle renovatiewerken ten laste vallen van de koper. Dit werd echter reeds tweemaal niet toegepast en er werden foutieve omschrijvingen gebruikt om te proberen dit te verdoezelen :  zoals werken aan tuin, parkings en wegen. Wij hebben dit allemaal niet, deze beslissingen werden genomen door de syndicus en de RvM, zonder raadpleging of akkoord van de AV en waren reeds verrrekend in de jaarrekening. Het is ook zo dat in geen enkele steun heb van mede-eigenaars, die willen rust en genieten.

De basisakte werd nooit aangepast en wij hebben allen een coordinatie  van statuten die opgemaakt werden in 2015. Ook de verkoopakte van de conciergerie werd nooit in de basisakte opgenomen ondanks mijn constante vragen.

Ondeertuusen heeft de syndicus gereageerd en hij stelt dat onder de conciergerie een kelderverdieping is en dat daardoor het een  gemene kost is. Echter dat zijn allemaal privatie kelders in die verdieping ! Quid ?
rudy
rudy1906vds
Offline
isolatie daken
Beste, ondertussen heeft de syndicus mij beloofd (schriftelijk) dat er mij een kopie van de verkoopakte zou overgemaakt worden op  2 november.
Er bestaat ook een aanhangsel aan de basiakte waarin de conciergerie apart beschreven wordt en waarin met spreekt van "het dak en zijn dakbedekking". Dus het dak wordt apart benoemd.  Afwachten nu wat er in de verkoopakte staat.
rudy