Kosten hydrant

5 antwoorden [Laatste bericht]
Daniel_1
Offline
Geachte leden,

eerst de situatie verduidelijken. Om een bouwvergunning te bekomen tot het oprichten van 5 woningen, op de grond waar een appartementsgebouw zou opgericht worden, wordt in de bouwtoelating geëist dat een hydrant (brandkraan ten behoeve van de brandweer) zichtbaar wordt geplaatst. Deze hydrant staat op de eigendom van de VME (5 appartementen). In feb ruari 2017 werd een vergadering gehouden waarop alle eigenaars van dat ogenblik werfden uitgenodigd. 8 van de 10 eigenaars waren aanwezig. Alhoewel de hydrant verplicht werd gesteld in de bouwtoelating van de 5 woningen gaan de eigenaars van de appartementen akkoord om mee te delen in de kosten. Van deze vergadering werd een verslag gestuurd aan alle aanwezige eigenaars en hetzelfde verslag werd aangetekend aan de afwezige eigenaars gezonden. In dit verslag staat duidelijk vermeld dat 8 van de 10 eigenaars aanwezig waren en dat ze unaniem beslist hebben dat elke eigenaar 1/10de van de toekomstige rekeningen zal betalen. (Detail: de hydrant werd in februari 2018 oor de bouwheer geplaatst)
Een van de huizen werd ondertussen verkocht en het adres van de nieuwe eigenaar was niet bekend bij de andere eigenaars. Met adressering 'Bewoner of eigenaar van ...' werd het verslag bezorgd alsook, zodra de contractbevestiging van de waterleverancier ontvangen werd, de vraag om de provisie voor de eerste tussentijdse factuur te voldoen.
De vraag tot provisionering werd ook aan de andere eigenaar gesteld en ondertussen zijn 9 provisies ontvangen. De eigenaar  van de verkochte woning meldt medio december 2018 dat hij een herinnering kreeg maar niet de vorige documenten. Hierop wordt hem prompt het bewuste verslag alsook een kopie van het eerste schrijven bezorgd. De man blijft weigeren om te betalen en beweert zelfs dat eventuele kosten aangerekend door de leverancier indien er laattijdig betaald zou worden wegens onvoldoende provisie niet aan hem kan aangerekend worden.

Hoe kan deze weerspannige man tot betalen van de provisie verplicht worden?

Graag snel een reactie want ik verwacht eerstdaags de tussentijdse factuur.

Alvast bedankt
Daniel
nescio1
Offline
(B)AV ?

Herlees alle documenten in uw bezit.
 
 
 
In feb ruari 2017 werd een vergadering gehouden waarop alle eigenaars van dat ogenblik werfden uitgenodigd.”
 
 
 
Het gaat dus NIET om een AV van de VME (met  alle rechtsgevolgen en -zekerheden) die een (B)AV heeft.
 
 
Werd dit akkoord daarna nog bekrachtigd in een AV?
 
Het akkoord heeft dus waarschijnlijk geen voorwerp uitgemaakt van de aan de kandidaat-koper te verschaffen documenten voorzien in :
B.W. Art. 577-11
 
Wij vrezen ervoor dat de weigering terecht is.
 
Een mogelijke parade lijkt ons dat u het akkoord voorlegt aan in (B)AV en het laat bindend verklaren, helaas voor u zonder terugwerkende kracht.
 
Zwak punt lijkt ons ook dat de kostenverdeling binnen de VME niet gebeurt volgens quotiteiten (tenzij de appartementen allen gelijke quotiteiten hebben).
 
Een andere piste had mogelijk geweest (is) het vestigen van een erfdienstbaarheid. Vraag advies aan een notaris.
 
 
 
Daniel_1
Offline
hydrant
Terechte weigering?

Hydrant was voorwaarde om de 5 huizen te mogen bouwen.
De 5 appartementen vormen een VME en bezitten het terrein gelegen tussen het appartementsblok, de huizen en de garages alsook de doorgang naar de officiële straat.
Er bestaat een erfdienstbaarheid( recht van doorgang) voor (maar niet beperkt tot - twee aanpalende eigenaars hebben ook recht van doorgang) de bewoners van de huizen.
Er werd een vergadering gehouden op 8/2/2017 waarop alle eigenaars werden uitgenodigd. Er werd een verslag bezorgd aan alle eigenaars op dat ogenblik.
Los van het feit wie de eigenaar van de hydrant is beslisten de eigenaars van de appartementen om te delen in de mogelijke kosten daar de hydrant ook voor hun nuttig zou kunnen zijn. De beslissing tot verdeling der kosten over alle eigenaars en elke eigenaar voor een gelijk deel werd genomen op de vergadering waar 8 van de 10 eigenaars dus 4/5 van alle eigenaars aanwezig waren en werd met unanimiteit 8/8 beslist. Binnen een VME zou het dus zeker bindend zijn. Indien de woningen bij in de VME zouden opgenomen zijn dan zouden die woningen meer dan 50% van alle kosten moeten dragen (gezamenlijke verlichting van het terrein, aanvullen, onkruidbestrijding en hydrant). Ook naar billijkheid toe geeft uw 'terechte weigering' dus een zeer wrang gevoel.
Daniel
ronald de wilde
Online
slotsom
Wrang gevoel en 'een poot om op te staan' zijn twee verschillende zaken maar inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Waar 'mensen' 'samenkomen' dient men op z'n hoede te zijn en dus zijn sluitende overeenkomsten best op hun plaats.

Ron
De Clerck - Blomme
Offline
geachte
geachte
rudi - nadine
nescio1
Offline
vergadering ≠ vergadering VME (rechtswaarborgen)

 
”……..De beslissing tot verdeling der kosten over alle eigenaars en elke eigenaar voor een gelijk deel werd genomen op de vergadering waar 8 van de 10 eigenaars dus 4/5 van alle eigenaars aanwezig waren en werd met unanimiteit 8/8 beslist. ………”
 
Vergadering VME = bijeenroeping door syndicus, agenda, stemmen, notulen, verzending ervan, etc.

”…..Het gaat dus NIET om een AV van de VME (met  alle rechtsgevolgen en -zekerheden) die een (B)AV heeft ……..”