Mede eigenaar wenst aanwezigheid op AV niet te laten registreren

7 antwoorden [Laatste bericht]
mamu
Offline
Een mede eigenaar wenst zich tijdens een AV mbt tot zijn aanwezigheid niet te registreren. Tijdens een vorige AV is die gewoon blijven zitten. Volgens mij kan dit niet en dient deze persoon zich te verwijderen indien hij de aanwezigheidslijst niet wenst te tekenen. Ps. Dit is een persoon die zelf alles wil doen: onderhoud, herstellingen. Bvb aankoop zout door hem voor waterverzachter was 200 euro duurder dan diegenen waarbij we offerte gevraagd hebben... kunnen we deze persoon de vergadering ontzeggen, dwz zijn aanwezigheid bvb dmv tussenkomst politie indien hij zich niet verder meer als aanwezige wenst te registeren op een AV?

Mamu

't appartement
Offline
politie????
De politie gaat zich daar niet mee bezighouden tenzij die persoon gevaar veroorzaakt of zich onzedig gedraagt.

Als hij de aanwezigheidslijst niet tekent dan kan hij niet mee beslissen.
Want dan is hij (juridisch gezien) niet aanwezig.

Hij kan dus genegeerd worden. De voorzitter kan ook weigeren hem het woord te verlenen aangezien hij niet (geldig) aanwezig is.
SIEBE
Offline
#1
Akkoord met 't Appartement.
Maar opmerking aan vraagsteller : heeft die persoon bevoegheid om aankopen te doen ?
Indien niet moeten jullie (RVME) ingrijpen. Het is niet hij die beslist wat en waar aan te kopen. Ondien op eigen houtje gekocht, zelf laten betalen of kosteninbreng niet betalen.
chrisguillaume
Offline
Politie ?
Onlangs een AV meegemaakt met veel discussies en agressie. Was in een zaal van een café, zoals dikwijls. Wel, de syndicus belde de politie, en kreeg als antwoord dat ze daar niet voor komen. Alleen als de cafébaas zelf belt.

 
SIEBE
Offline
Politie
Getrokken les : in de toekomst de cafébaas laten bellen.
Waarom zou de politie zich druk maken ?
Hebben wij hier op onze A.V. ook. De oude en de nieuwe wetgeving op de mede eigendom voorziet daar niets op. Enkel als het te gortig wordt moet de voorzitter ingrijpen. Maar als de voorzitter het zelf is ??
één oplossing : de andere mede eigenaars verlaten de zaal en de A.V., gevolg syndicus moet wel tot einde vergadering besluiten.
nescio1
Offline
raspoetin 2.0 ?

Niet-begrijpbare situatie voor een buitenstaander. De kosten worden toch uiteindelijk betaald door de andere ME’s?
 
Hoe dulden zij het dat iemand anders dan de syndicus de bestelbons opmaakt? Op welke grond worden de ongeldige facturen opgenomen in de jaarrekening?
 
nescio1
Offline
politie heeft het geweldmonopolie

De vergadering van de mede-eigenaars is een besloten vergadering waartoe enkel de uitgenodigde personen (of hun vertegenwoordigers) toegang hebben. Zij zijn onderworpen aan de regels (basisakte) en geplogenheden van de vergadering.
 
De (dag)voorzitter is, zoals in elke vergadering, verantwoordelijk voor de politie (orde en tucht) in de vergadering. Zo nodig kan hij zich, liefst samen en in overleg met de syndicus (en het bureau van de vergadering (indien dit nog opgenomen is in de basisakte)) laten bijstaan door de gewapende arm van de wet, hier op basis van huisvredebreuk.
 
https://elfri.be/artikel/huisvredebreuk-woonstschennis
https://www.leggle.com/juridisch-advies/strafrecht/huisvredebreuk
 
 
Neem vooraf contact op met de wijkagent of ga naar het politiecommissariaat.
 
Leg hen voor dat u op datum uur mogelijk een beroep zal doen op hun bijstand.
Laat u niet afschepen onder het voorwendsel dat het hier gaat om een burgerlijke zaak. Bevestig uw onderhoud schriftelijk.
 
Op het ogenblik van de feiten gaat het hier om strafrecht dat wel degelijk onder de bevoegdheid van de politie valt.
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet   
Art. 439
 
Astrid Clabots
Offline
inertie tijdens AV


Geachte

De suggestie om de persoon niet aan de stemming te laten deelnemen en te noteren dat deze niet aanwezig is, is formeel in regel.

Het komt er op neer dat men voor de gevolgen van de eigen houding dan ook maar de wettelijke gevolgen moet dragen. LAtijd voorkeur voor bemiddeling, maar het is voor situaties als deze dat de wet er is ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS