meerderheid nodig om te beslissen over het bedrag dat moet gestort worden in het reservefonds

19 antwoorden [Laatste bericht]
silvasib
Offline
Beste   de syndicus  wenst  dat  er  per kwartaal  5.000 euro wordt  gestort  in het reservefonds  te verdelen onder  de mede-eigenaars .

Met  welke  meerderheid  kan  de  algemene vergadering hierover  beslissen ?

Dank  voor  een  reactie .
SIEBE
Offline
reservefonds
Syndicus heeft die beslissingen zo maar niet te nemen enkel voorstellen.

Enkel op de AV kan beslist worden om een reservefonds aan te leggen.
4/5 van de stemmen kan die beslissing tegenhouden.

Bedrag te bepalen op 5% van de jaarbegroting. Dit bedrag wordt verdeeld volgens de individuele aandelen in de VME. Indien een hoger %, dient de AV daar over te beslissen, niet de syndicus.

In jullie geval zou dat een jaarbegroting van € 400.000,00 zijn = toch al een serieuze begroting, kan natuurlijk in een grote VME.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-5 § 3 (vierde alinea)(wetgeving versie 2018)


“De verening … jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent … lasten voorgaande boekjaar; … niet aan te leggen.”
 
Het mechanisme om de grootte van de jaarlijkse bijdrage te bepalen is zodoende vastgelegd in de wet.
 
De verdeling over het boekjaar wordt beslist in een agendapunt door de AV met volstrekte meerderheid.
 
Wij zouden stellen dat ook het bedrag overeenstemmend met 5% liefst specifiek wordt opgenomen in een agendapunt.
 
silvasib
Offline
bedrag opgevraagd voor reservefonds
  Beste

   Dus  de grootte  van het  bedrag  ( te verdelen onder  de mede-eigenaars)  opgevraagd       voor  een reservefonds  kan  door  de algemene vergadering  goedgekeurd worden  met       een  volstrekte  meerderheid .
silvasib
Offline
aanpassing bijdragen voor reservefonds

 
Beste   bij ons zijn  de  aandelen in de gemene delen  verschillend van deze  in de           gemene   lasten .

De bijdragen  voor  het  reservefonds  werden  tot  nu  opgevraagd  volgens de aandelen in de  gemene delen .  Men zou  die nu  willen  opvragen volgens de  aandelen  in de gemene lasten . Met  welke  meerderheid  zou dat door de algemene vergadering moeten goedgekeurd worden ?

SIEBE
Offline
#4
De opvraging voor uw bijdrage in het reservefonds gebeurt op basis van uw aandelen ( 1.000 of 10.000 sten ) in de VME ( zie basisakte ).

Hierover moet niet beslist worden, staat vast.

Indien u bv. 150/5000sten hebt in het geheel : betaald uw 150/5000sten van het op te vragen bedrag aan reserve kapitaal.
syn-d-icus
Offline
geen verschil
"Men zou  die nu  willen  opvragen volgens de  aandelen  in de gemene lasten . "

Tja dat is toch normaal want die aandelen zijn dezelfde!!!!
silvasib
Offline
aanpassing bijdragen voor reservefonds


Beste   ik herhaal  de vraag

Tot  op heden  werd  de bijdrage  voor  het  reservefonds  opgevraagd  volgens de aandelen in  de gemene delen .  Deze  verschillen van de aandelen  in  de  gemene  lasten.  
Met welke  meerderheid kan de algemene vergadering  de  bijdrage  voor  het reservefonds  volgens   de algemene  lasten goedkeuren ?

SIEBE
Offline
aandelen
Kijk naar #5 en # 6

Aandelen moeten hetzelfde zijn. Anders is er iets grondigs mis in uw VME.
Uw aandeel staat vermeld in de basisakte.

Indien het aanleggen van een reservefonds is goedgekeurd; is de voorgeschreven 5% op de jaarbegroting van toepassing. Op iedere volgende AV zal automatisch de 5% op de nieuwe begroting toegepast worden. Indien de AV het bedrag ( niet de syndicus ) wil verhogen, is 50 + 1% van toepassing.

Indien ik het bij het verkeerde eind heb, zal syn-d-icus mij wel verbeteren.
nescio1
Offline
casuïstiek

 
B.W. Art. 577-6 § 6 (tweede alinea) (wetgeving versie 2018)
 
Stel:
 
Een gebouw bestaat uit een gedeelte hoogbouw, 6 appartementen met ondergrondse garage, aansluitend maar daarnaast zijn er 4 gelijkvloerse appartementen.
(< 20 kavels dus geen mogelijkheid deelverenigingen)
 
In de splitsingsakte is duidelijk bepaald dat de eigenaars van de 4 gelijkvloerse appartementen niet moeten bijdragen in de kosten, ook investeringskosten, specifiek gebonden aan de hoogbouw (onderhoud, lift, vernieuwing lift, afstandsbediende garagepoort, etc.)
 
Is het in deze omstandigheden niet verantwoord dat er specifieke deelreservefondsen aangelegd worden?
 
Opgelet: reservekapitaal is verbonden aan het kavel. Boekhouding hoort kavelgericht te zijn.
 
 
Verder:
 
B.W. Art. 577-7 § 1 2 ° a)
 
aqua
Offline
bis repetita placent
rolson
Offline
Reseevkapitaal
Beste Je kan twee reservekapitaal rekeningen openen,een met de liften etc.inbegrepen en een en een rek. voor de eigenaars die niet mee betalen voor de liften en derg.
SIEBE
Offline
#11
2 reservekapitaal rekeningen is overbodig.
1 rekening, welke extra comptabel geventileerd worden in de boeken.
Men kan voor alle gevallen een rekening openen : er zijn uitgaven die enkel voor rekening zijn van : de betaler beslist.

1 reservekapitaal rekening : extra comptabel bijgehouden ( plakt ook aan de kavel ) is het meest transparante en overzichtelijke.

Een boekhouding moet zo transparant en begrijpbaar mogelijk blijven.

Vraag is dan ook hoe splitsen : 5% jaarbegroting op verschillende reservekapitaalrekeningen ?
rolson
Offline
reservekapitaal

je kan het zo ingewikkeld maken  als je wil ,dit leidt tot discussies. Bij ons 1 €  per aandeel, twee reservekapitalen ,goed overzicht voor iedereen ,nooit discussie hierover en we komen aan 7,5 % per jaar  aandeel reservekapitaal,wat idereen ten goed komt bij evt? kosten.
mgv

SIEBE
Offline
reservekapitaal
Beste Rolson,

Buiten de lift zijn er dikwijls nog delen waar niet iedereen moet betalen bv. keldergarages,
de tuin, op- en afritten wagens ...

Waarom dan allemaal aparte rekeningen maken ?
silvasib
Offline
aanpassing bijdragen voor reservefonds
Beste   wat ik neerschrijf  staat in onze basisakte . 

Het  is zo  dat   onze  aandelen  in de  gemene delen  verschillen van de  aandelen  in de  gemene lasten . BV    een winkel  bezit  in de  817-tienduizendsten  in de gemene delen  en   457-tienduizendsten aandelen  in de gemene  lasten. En dat is zo  volgens onze basisakte.

Deze privileges  werden  toegekend  aan  alle  winkels  in de residentie daterend  van 1968.

Mijn vraag  blijft  :  met  welke  meerderheid  kan  de  grootte  van de bijdrage  voor  een reservefonds  worden  goedgekeurd ?
nescio1
Offline
regel

 
correctie op # 2
 
“Het mechanisme om de munimumgrootte van de jaarlijkse bijdrage te bepalen is zodoende vastgelegd in de wet.
 
 
De algemene regel inzake meerderheden vindt u in:
B.W. Art. 577-6 § 8
 
De uitzonderingen vindt u in:
 
B.W. Art.577-7
 
 
silvasib
Offline
aanpassing bijdragen voor reservefonds


Oef  eindelijk  een antwoord  op de vraag .

Het  is inderdaad  zo  dat de wetgever  een minimum  van  5%  voorziet...............

Mijn vraag  was  welke  meerderderheid  is er  nodig om te beslissen  over de bijdrage  van een groter bedrag voor een reservefonds .

En het is inderdaad  zo  dat  hiervoor in de  wetgeving  geen  gekwalificeerde meerderheid is voorzien .   Dus kan  worden beslist  met  een volstrekte meerderheid .

Er  is dus  in de  laatste  wetgeving  niets veranderd  tov  de vorige  wetgeving  betreffende bijdragen  voor  een reservefonds

SIEBE
Offline
MEERDERHEID
TS Oef eindelijk ...   ik dacht dat het antwoord al gegeven was in #8
gilbertdc
Offline
jaarlijks reservekapitaal - wanneer betalen ?
Op onze vergadering werd besloten een jaarklijkse reservekapitaal te betalen en dit vanaf 2020. hierbij werd geen datum van betaling afgesproken.
Nu ontvang ik op 14/01/20  een factuur voor betaling van het reservekapitaal 2020 en dit te betalen voor 13/02/20.
Ik heb syndicus laten weten dat ik deze nu nog niet betaal , daar ik in principe daar tijd voor heb tot ten laatste einde boekjaar ( hier 30 november ).
Hij heeft mij geantwoord dat hij mij maandelijks een herinnering zal sturen, en dat doet hij en daarvoor rekent hij nog eens 12 euro herinneringskosten voor. 
Mijn vraag : er is geen datum afgesproken, kan hij dus zomaar mij verplichten te betalen wanneer het hem schikt en indien neen , kan hij mij kosten aanrekenen ,
 

met vriendelijke groeten,

De Clercq Gilbert