Meldingstermijn voorlopige agendapunten

2 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Beste forumleden,
In het gebouw waar ik woon deelt de syndicus steeds zijn voorlopige lijst agenapunten mee, waarna de mede-eigenaars nog extra agendapunten kunnen toevoegen binnen de bepaalde termijn. Een transparante werkwijze, vind ik.

In het gebouw waar ik mijn kantoor heb deelt de syndicus zijn 'eigen' agendapunten pas mee wanneer de termjn van 3 weken waarbinnen de Mede-eigenaars hun agendapunten kunnen toevoegen, is verstreken. 

Nu vraag ik sinds een half jaar aan de syndicus mijn aandeel in het reservekapitaal mee te delen omdat er onduidelijkheid over bestaat, waarop hij zegt 'er volgende week nog wel een agenapunt van te zullen maken'. Welk agendapunt precies vertelt hij niet. Binnen enkele dagen loopt de termijn voor indienen van agendapunten af.

Kan de syndicus zo vaag zijn over 'zijn' agendapunten?
Heeft hij dezelfde termijn als de mede-eigenaars?
SIEBE
Offline
AV
De agendapunten door u ( of andere eigenaars ) normaal binnegebracht binnen de termijn; moeten door de syndicus letterlijk overgenomen op de agenda.
Duidelijk uw agendapunt specifiëren, en zo moet het besproken worden op de AV.
Is ook de taak van de voorzitter van de AV om alle agendapunten ordelijk te laten behandelen.
nescio1
Offline
syndici: hoe bokken van schapen scheiden

Opgesteld voor het lezen van # 1
 
 
Het is duidelijk dat er voor de syndicus zelf geen eindtermijn termijn voorzien is, andere dat de agendapunten moeten opgenomen zijn in de bijeenroeping.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)
 
Was de wetgever daarom zo vooruitziend, “Te alle tijde …”?
 
 
In de eindafrekeningen moet uw gedeelte in het reservekapitaal van uw kavels duidelijk tot uiting komen.
U kunt dit dan controleren aan de hand van de basisakte.
 
Het grenst aan de beperkingen opgelegd door de GDPR-wetgeving maar u zou aan de CvR kunnen vragen dat hij in zijn verslaggeving over het door u gesignaleerde gebrek aan informatie een duidelijke stelling inneemt.
Wijs hem op zijn burgelijke (en desnoods strafrechterlijke) aansprakelijkheid.
 
Ook:
https://kantoorvanwynsberghe.be/handleiding.pdf
(laatste pagina)