NIEUW SYNDICUS CONTRACT

3 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Vraag aan de forumleden.

Nieuw afgesloten syndicus ( BIV) contract ( ingang 01.01.2020 ) met volgende bepaling :

aanvullende prestaties      niet-limitatieve opsomming
staan 34 en ... aanvullende prestaties in

Is deze clausule in orde met de nieuwe appartementswet 01.01.2019 ?

Syndicus laat eindelijk de overbodige 21 % BTW vallen; maar verhoogd zijn tarieven met min. 20 %

Dank voor jullie antwoorden.
ronald de wilde
Offline
btw
Dag Siebe,

op dit ogenblik is het zo, voor de Administratie, dat de syndici voor hun activiteit zelf beslissen of ze onder de btw vallen, dan (liever) niet.
Het is wachten of dat verplicht zal worden dan niet, en naar mijn oordeel dient dat ook te zijn, naar analogie met de advocatuur.
Tot heden dus niet, en wel om de VME's niet op hogere onkosten te jagen; voor de advocatuur geldt er voor de 'pro deo's' ook een btw-uitzondering.

Uiteraard hebben de meeste syndici voordeel als btw-belastingplichtigen, maar is het 'de markt' die hen er wellicht vanaf houdt. 
Zelf hou ik, als CvR, bij het opmaken (maar 'k zal het op dit forum maar houden bij 'de controle ervan') van budget met deze eventuele verhoging in onze VME, en dat doe ik al enkele jaren (want zolang is er al sprake van).
Onze syndicus wéét dat, en zal er zich voor hoeden om dat zomaar in te voeren, indien niet expliciet verplicht.

Aantal aanvullende prestaties? 't Is maar dat uw VME er weet van heeft, en eens de individuele rekeningen gaat opmaken, om de totaalkost per ME te berekenen, om dan te vergelijken met de concurentie. 
Zelf doe ik dat, als CvR, op geregeld tijdstip, ook al hebben wij een contract 'all in', én dat tegen een scherpe kostprijs.

Als uw 'sloeber' die 21%btw, voor hem nu overbodige regeling (om welke reden, is dat toegelicht?!), laat vallen, maar anderzijds een verhoging van dik 20% doorvoert, is dat niet 'koosjer'!!!!
Omdat het dan niet opvalt? 
Voor mij een reden om die aan de hoogste haak te hangen!
Wat houdt een VME ook tegen, de 'almacht' van een syndicus? 'God' weet dat elkeen te vervangen is!

Ron   
SIEBE
Offline
BTW en Extra prestaties
Beste Ron,

Uw antwoord in deze zin had ik volledig verwacht.
De schrapping van die 21 % BTW is toen nog onder mijn druk nu gebeurd. Een VME met 21% onnodige kosten belasten, vond ik er over en not done; gezien zijn collega's BIV deze ook niet toepassen. De reden van toepassing en de nu verhoging van de tarieven zijn mij als ex-ervaringsdeskundige op gebied van boekhouden en aanverwanten niet onbekend.
En u verwoordt en bekrachtigt het zelf in het laatste blok.

En die 2 soorten BTW regelingen zijn boekhoudkundig goed op te vangen in een bedrijf.
En een nadenkertje. Syndicus is een tweeslachtig beroep, zoals veel immo-bedrijven.

Voor de extra kosten : dacht ik ( zeker ) dat de wetgever expliciet bedoelde dat de niet vermelde extra prestaties, sowieso niet mogen aangerekend worden en onder de gewone beheerskosten vallen.

Maar uw uitdrukking "sloeber" : wat bent u toch diplomatisch en tactvol.

En wat betreft de ondertekening en aanvaarding van het nieuwe contract :
Rons stokpaardje ( en eeuwige waarheid ) : de VME verdient de beheerders die ze heeft verkozen.

En beste Ronald; ik hoop nog steeds dat onze VME eindelijk eens beseft en wakker wordt en op de borst slaat : laat ons een VME in stand brengen zoals bij RDW.
Misschien brengen de opeenvolgende stormen soelaas en bezinning.

Bedankt Ron.
ronald de wilde
Offline
btw en belastingen
Dé Belastingadministratie, dé btw, dé belastingen, vragen in verband daarmee blijven blijkbaar heikele punten om topics van reacties te voorzien.

't Blijven blijkbaar 'drempels' waarbij menigeen 't liefst het achterste van de tong niet laat zien, toch niet om 'in eigen naam' te gaan reageren.

't Blijft een vaststelling, gedragen door m'n jarenlange ervaring 'op straat', MAAR toch eentje waarbij niet weinig VME's één of ander voordeel zouden kunnen doen, dié drempel overschrijden. En met dié, ook nog andere!

Ron