procedure BIV

8 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Heeft iemand ervaring met procedures bij het BIV?

Bv. looptijd van de procedure, afgewerkt binnen de 4 maanden na de AV?

Kan de mede-eigenaar een advocaat als tussenpersoon inschakelen voor het openen (indienen) en verdedigen van de klacht?

Wat is procentueel de slaagkans? Mijn dossier is sterk gedocumenteerd.
 
baguetje
Quimmo
Offline
Herwerkte procedure

Zelf er geen ervaring mee, maar er is recent wel aan de procedure gewerkt, zie http://www.quimmo.be/nl/blog/nieuwe-tuchtprocedure-klachten-syndicus-biv...

Misschien vindt nog wat meer details in de links.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
statistiek is ook een vorm van liegen.

Mijn ”Fingerspitzengefül” zegt mij dat u elk geschil best als een afzonderlijk klacht indient.
Dit vermindert de kans dat b.v. een vormfout zou kunnen ingeroepen worden.
 
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv-news-2016-2.pdf  blz. 5
 
Het B.I.V. zorg wel voor het hergroeperen van de klachten tot een dossier.
Statistieken, weet u wel.
 
nescio1
Offline
orde van vastgoedmakelaars
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/frustratie
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/syndicus-is-door-av-vrij-om-fouten-te-mogen-maken-via-meerderheid
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/straf-uitgesproken-door-biv-ook-op-de-gewone-rechtbanken-geldig  # 2, # 3, #16
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/burgerlijk-wetboek-artikel-577-–-6§1-6§7# 2
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/mede-eigenaarsyndicus-werkt-eigenmachtig# 3
 
 
Eigenlijk moet u het B.I.V. als een orde van vastgoedmakelaars (en syndici) beschouwen.
(Ordes artsen, advocaten, notarissen, apothekers, architecten,  etc.. en het grote aantal andere beroepen (ooit 42, nu nog 26?) waartoe de toegang op een of andere manier beperkt wordt, het kan niet op in België en het wordt, terecht, bekritiseerd door organismen als (IMF?,OESO?)) en aangevoerd als reden voor economische stagnatie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestigingswet
 
 
 
Ga er maar vanuit dat de rol van syndicus voor de leden B.I.V. in de meeste gevallen bijkomstig is want er is niet genoeg aan te verdienen, zeker bij kleine gebouwen.
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/frustratie  #10
 
Slechts enkelen beperken zich tot de activiteit : syndicus, zijn het vijfde wiel aan de wagen en worden slechts geduld in de vereniging. Hun pogingen om afzonderlijk te kunnen optreden werden deskundig ”Kaltgestellt”.
 
Voor hun ernstig werk tegen een eerlijke prijs worden zij, ook door het publiek, niet geappreciëerd.
Hun ”collega’s” hebben er geen enkele moeite mee een lagere prijs aan te bieden bij vragen naar offertes vermits de kwaliteit van het werk toch niet mee in aanmerking genomen wordt.
Het algemeen gaat er van uit, terecht of ten onrechte, dat een basiskwaliteit gegarandeerd wordt.
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_der_artsen
 
Het oprichten (rond 1930) en bestaan van de ordes werd door de wetgever gezien als een bescherming van de burger, nu heet zoiets ”bescherming van de consument.”
 
Onnodig te zeggen dat al deze ordes snel van hetzelfde bedje ziek werden en dat gauw de bescherming van de voordelen voor de eigen kaste mooi meegenomen was (en het hoofddoel ging worden).
 
 
Het moet gezegd worden dat de wetgever geleerd heeft uit zijn fouten en het B.I.V. een gedeeltelijke openbaarheid heeft opgelegd qua tuchtrecht.
 
Voor het verloop van uw klacht kunt u terecht op :
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/je-hebt-een-klacht-ingediend-bij-het-biv-wat-nu
 
Nuttig is ook het overlopen van de uitspraken:
 
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers
 
 
Ook :
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv-news-2016-2.pdf  blz 5
 
Merk op dat in het hogerstaande geen informatie is over de doorlooptijd van een klacht.
 
 
Ten overvloede herinneren wij u er aan dat het hier gaat om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u GEEN enkele rechten kan ontlenen.
 
 
 
Wat betreft de resultaten van klachten verwijzen wij naar de onvolprezen reacties in: 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/boekhouding-vme   #28
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/frustratie#11
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/syndicus-einde-contract-weigert-verlenging-op-av-zonder-verwittigin  # 2
 
 
 
Kwatongen zouden kunnen beweren dat een ”eerste hulp”  voor hun lid zou kunnen zijn er voor te zorgen dat de uitspraak over de termijn van vier maanden na de AV te brengen, voor zover dit in dit concrete geval van belang is, uitspraak die door haar uitsluitend tuchtrechterlijk karakter toch maar een ”zoethoudertje” is.
 
 
 
U moet er zich van bewust zijn dat niet in alle Europese landen de vastgoedhandelaren via de wet een monopolie konden creëren.
Zij zijn er zich van bewust dat het potje best gedekt blijft, het aantal klachten niet te hoog mag oplopen op het gevaar af onder de radar te komen en in het oog te lopen van consumentenvereniging en -bonden.

Oproep : blijf klacht indienen.
 
nescio1
Offline
stank voor dank +++ ondank is ’s werelds loon

Uit geheugen!
 
Na jarenlang lobbyen kregen de vastgoedmakelaars van een minister hun lang bevochten walhalla :
het  koninklijk besluit van 6 september 1993.
 
Als beloning zou de minster tot zijn verbazing (en woede), in de loop van hetzelfde jaar, geconfronteerd geweest zijn met de ”natte droom” van alle monopolisten : een opgelegde prijsafspraak, een tarief.
 
Slechts vele jaren later en dan nog via de omweg van een veroordeling van de Orde van de architecten door Europa werd deze tarief, noodgedwongen, opgeheven.
https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/consumentenvragen/welke-commissie-mag-mijn-vastgoedmakelaar-vragen
https://radio2.be/de-inspecteur/de-makelaar-en-zijn-loon
 
 
baguetje
Offline
verloning
het ereloon van onze syndicus (24 gebouwen) bedraagt 5800 euro op jaarbasis. daarnaast incasseert hij nog zo'n 1.000 euro aan commissie voor de verzekeringen brand en rechtsbijstand.

deze commissie laat men nogal makkelijk buiten beschouwing als men de vergoeding berekent.

wie niet tevreden is over zijn (ere)loon moet dan maar elders inkomsten zoeken.... contract is contract.
baguetje
chrisguillaume
Offline
klacht indien bij het B.I.V ?

Ik heb reeds driemaal klacht ingediend bij het B.I.V. wegens fouten van een syndicus. Telkens hetzelfde resultaat; Mijn schrijven wordt bevestigd, ze zullen de zaak onderzoeken.
Dan wordt die syndicus aangeschreven, die maakt de zaak in orde, en dan krijg ik een tweede brief dat de zaak in orde is en geklasseerd wordt. Het is natuurlijk wel een goedkope manier, kost U enkele postzegels, om resultaat te bereiken. Ik raad iedereen aan bij ernstige feiten, met voldoende bewijzen, dit te doen. Het moet wel om een beroepssyndicus gaan natuurlijk, en het moeten overtredingen van de deontologie en/of  de wet zijn. 

nescio1
Offline
statistieken eerst
# 6 Nogmaals bedankt voor uw reactie.
nescio1
Offline
spelregels klacht

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/frustratie
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/syndicus-factureert-aan
 
Leg klacht neer bij de rechter en, secundair, bij het B.I.V.
 
Ook :
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
 
Verder :
 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging klacht B.I.V. ?
 
Zie :
http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)
 
http://blog.smartsyndic.be/qa/gevolg-geen-dubbele-boekhouding/     Opmerking van Chris