Raad van Mede-eigendom: zijn verslagen vertrouwelijk?

13 antwoorden [Laatste bericht]
JeankeVB
Offline

Ik ben sinds kort lid van de RME van mijn gebouw.  Het is blijkbaar de gewoonte om alles wat in de RME besproken wordt geheim te houden naar de niet-leden toe.  Zelfs de verslagen worden als strikt vertrouwelijk beschouwd door de syndicus.

Is deze geheimhouding gebruikelijk?  Is dit wettelijk?

Mij lijkt dit niet logisch, aangezien de RME toch ten dienste staat van ALLE mede-eigenaars en de niet-leden van de RME zouden toch op de hoogte mogen zijn over alles wat er (niet) gebeurt in het gebouw...

PS: er wordt uiteraard wel een halfjaarlijks verslag verstuurd naar alle mede-eigenaars, maar dit is een zéér summiere samenvatting van de verslagen van de RME.

naicwill
Offline
uit de wet:
De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak
Quimmo
Offline
Geval tot geval

Elke RvME vult die zaken natuurlijk in zoals ze zelf willen, maar echte geheimdoenerij is normaal toch niet nodig. Onwettig is het ook niet, de wet zegt alleen dat er een omstandig verslag moet zijn zoals door naicwill al gemeld. Wat je daar in schrijft bepaal je natuurlijk zelf.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Klopt, iedere RvME bepaalt
Klopt, iedere RvME bepaalt zelf een beetje haar eigen interne keuken. Normaal heeft zij ook geen beslissingsbevoegdheid, doch enkel een voorbereidende rol. Of haar verslagen dan intern blijven of niet, maakt weinig uit. Natuurlijk moet er wel een zekere vorm van transparantie zijn, door omstandig verslag uit te brengen op regelmatige tijdstippen, zoals al gemeld. Verder is de wet hier eerder summier.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

wimke
Offline
raad van mede-eigendom
Openheid van bestuur in een mede-eigendom is a.h.w. een must en is het de raad van mede-eigendom aangewezen om van iedere bijeenkomst die ze al dan niet samen met de syndicus heeft een verslag te bezorgen aan de andere mede-eigenaars.  op deze wijze kan men veel "gemor" bij de andere mede-eigenaars vermijden en lijkt hiermee de voorbereiding van een algemene vergadering optimaal te kunnen gebeuren . Evenwel als de raad van mede-eigendom schittert van onvolkomenheden zoals bvb nooit een verslag van hyn maandelijkse bijeenkomst naar de andere mede-eigenaars , geen verslag van samenwerking met de syndicus of met andere woorden alleen vergaderen en that 's it wat dan ?   Graag koppel ik dan ook hieraan een vraag . Ik las op een juridisch forum dat de RVM geen inzagerecht heeft in private rekeningen van mede-eigenaars. Dit is voorbehouden aan de commissaris ? Klopt dit verhaal wel ?  Kan men mij hierover wat meer informeren ook ivm privacy ?
Willy Govaers
ALIBI
Offline
Toch even reageren op de
Toch even reageren op de zin:

"Zelfs de verslagen worden als strikt vertrouwelijk beschouwd door de syndicus"

De wet ( Art. 7 B) en Art. 9) is méér dan duidelijk:
"...raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert .."

Het is  dus NIET aan de syndicus om de RVME te gaan controleren en/of leiden, ofschoon dit in meerdere VME, spijtig genoeg, wèl gebeurt!!
Al te dikwijls laten de leden van de RVME zich, door onwetendheid,  beïnvloeden en intimideren door de syndicus!

Wat nu de vertrouwelijkheid van bepaalde eventuele opdrachten (en verslagen)  betreft, moet wèl rekening worden gehouden met de uitzonderlijke  opdracht  of delegatie (uitdrukkelijk vermelde handelingen) die door de AV aan de RVME kunnen toegekend worden in toepassing van de bepalingen van Art. 9.
 
ALIBI
naicwill
Offline
wet mede eigendom
11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/inzage-in-de-afrekening
naicwill
Offline
taken RVM en commissaris verschillend
JeankeVB
Offline
bedankt voor al jullie

bedankt voor al jullie reacties.

Ik merk dat hier géén éénduidig antwoord op bestaat, behalve dat er nergens is bepaald dat geheimhouding nodig of toegelaten is.

Zoals sommigen opmerken is de geheimhouding wel minstens vreemd te noemen.

RommelDirk (niet gecontroleerd)
JeankeVB
In nogal wat VME's denken/menen de twee toezichtsorganen : Rekencommissaris & RvME dat ze zoveel meer zijn dan een "gewone" Mede Eigenaar nogthans is dit niet zo, elke Mede Eigenaar beschikt over de belangrijkste mogelijkheden :
1) Een factuur opvragen
2) Een punt op de AV zetten
3) ...
4) ...
Mvg, DR
RommelDirk (niet gecontroleerd)
JeankeVB,
Anderzijds is het ook zo dat de (onbezoldigde!) RvME, als er bv geen Concierge is in het gebouw en de officiele poestsdienst in verlof is zij zich dan ook niet aangesproken moeten voelen om soms (denigrerende) werkjes op te knappen : Met water en dweil rondkrossen om een klein waterlek die (bv in het weekend) overlast veroorzaakt in de gemeenschappelijke delen wat op te kuisen, een door stadsdienst geweigerde bruine of blauwe huisresten of PMD zak hersorteren of herverpakken, een bewoner die zijn/haar reklame herhaaldelijk in de gemeenschappelijke delen achterlaat, tijdens het verlof van de tuinman toch eens 1h het meeste onkruid verdelgen in de groenbedekker,.... De Syndici vinden het een evidentie dat zij als "intelectueel" beroep dit niet zelf moeten doen, maar het zijn soms wel kleine praktische probleempjes die zich in een VME stellen...
Als er dan geen beetje "goodwill" is ontstaan al vlug ergernissen en polemieken (die kunnen escaleren) over soms kleinere dingen...
RvME en rekencommissaris is dus wettelijk verplicht... het kan zowel een vloek als een zegen voor uw VME zijn, maar weet dus dat u als Mede Eigenaar (via de AV) wel mee kan (en moet!) helpen besturen. Mvg, DR
Quimmo
Offline
Kleine aanvulling

RvME is wettelijk verplicht vanaf 20 woonkavels.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
@Rommeldirk Toch even doen
@Rommeldirk

Toch even doen opmerken dat wanneer leden van de RVME, welwillend en te goedertrouw, een reeks karweien zouden uitvoeren, dit niet zonder risico's is wanneer zij hiervoor niet verzekerd zouden zijn! 

Het lijkt misschien op muggenzifterij, maar een banaal ongeval tijdens bepaalde werkzaamheden (het vervangen van een lamp b.v.) kan verstrekkende gevolgen veroorzaken!

!!!
ALIBI
RommelDirk (niet gecontroleerd)
Bij ons is gelukkig zowel de
Bij ons is gelukkig zowel de RvME als de Rekencommissaris als de vrijwilliger verzekerd