Register met notulen algemene vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
e.d.v.
Offline
De notulen van de AV moeten wettelijk worden opgetekend in een register dat zich bevindt op de zetel van de VME (art. 577-10, §3 BW).
Hoe moet zo een register er uitzien? Is dat nog altijd een ouderwets boek waarin alle pagina's worden gekleefd of kan dat een map zijn waarin de notulen worden geklasseerd?
Ik zie niet de meerwaarde van een ouderwets plakboek.

Emiel
Emiel D.V.
nescio1
Offline
het monster van Loch Ness binnen de VME

 
De wetgever heeft het zich hier gemakkelijk gemaakt en regels die voor andere vennootschapsvormen (zelfs v.z.w.) gemakkelijk kunnen toegepast worden, doorgetrokken, zonder enige kritische zin.
 
Wat met een appartementsblok met enkel huurders?
 
Wij durven stellen dat de syndicus best alle notulen in een verzamelmap ter beschikking houdt “van elke belanghebbende”.
 
Mocht hij op een “precieze” vallen dan kan hij deze map nog altijd laten consulteren in de ingangshall van het gebouw, na afspraak.
 
 
De betere oplossing is natuurlijk dat de syndicus verwijst naar een website waarop deze informatie beschikbaar is en regelmatig geüpdatet wordt. Hij kan dan de vrager een tijdelijke, beperkte “log in” geven.
 
 
Andere oplossing: de inhoud van de verzamelmap verzenden met gebruik van: zoekmachine: versturen grote bestanden.
 
 
Zou het kunnen dat in deze tijden, inderdaad, een register wordt bijgehouden, waarin opgenomen wordt: datum vergadering, notulen opgemaakt door x, zie bijlage xx p. met vermelding van de plaats waar de notulen bewaard worden, liefst fysisch en digitaal.
 
 
 
Ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_Staatsblad
 
nog vijf gedrukte exemplaren