RESERVEKAPITAAL

7 antwoorden [Laatste bericht]
Mille
Offline
 

Onze VME wordt gevormd door 3 blokken. De blokken hebben verschillend aantal appartementen, namelijk 5 - 4 en 11 appartementen.
Liften en gangen, hal, en dergelijke zijn specifieke gemene delen van ieder blok.

Nu willen we starten met reservekapitaal.
Voorstel is :
1) iedereen minimum 5% van de individuele kosten die werden betaald in vorig boekjaar. 
2) iedereen vast bedrag onafhankelijk van verdeelsleutel specifieke gemeenschappelijke kosten

Syndicus beweert dat punt 1) boekhoudkundig niet kan gerealiseerd worden.

Graag advies


 

SCORPIOEN
Offline
reservekapitaal

Beste, 

Uw syndicus heeft gelijk.

Mijn praktische interpretatie zou zijn :  het totaal van de gewone kosten die op de Algemene Vergadering werd goedgegekeurd, bvb 100000 €, daarop 5% is 5000 €  en die 5000 € moet aan elke kavel aangerekend worden, naar rato van de quotiteiten.

Het ander voorstel is al helemaal uit de boze, een vast bedrag per kavel is niet volgens  de wet, want als ooit eens het reservekapitaal moet gebruikt worden, is het voor kosten  volgens de quotiteien !

Ik raad u aan zelf goed bij te houden hoeveel reservekapitaal aan uw kavel is " geplakt ", ( bij eventuele verkoop is het  niet meer Uw geld, maar van de VME ! ) én in de gaten houden dat het niet gebruikt wordt voor gewone kosten, zonder het akkoord van de algemene vergadering.

Over het aanleggen en gebruik van het reservekapitaal, best de voorwaarden vast leggen in het RIO ( Reglement van Inwendige Orde.).

Het is een boodschap van mij, uit (slechte) ondervinding.

             mvg

lebragard
Offline
reservekapitaal
#mille
Liften en gangen, hal, en dergelijke zijn specifieke gemene delen van ieder blok.

Specifieke gemene delen , het zijn dus particuliere gemene delen.


Verder wat het reservekapitaal betreft :
 

Reservekapitaal = vast bedrag per mede-eigenaar mogelijk !
(geen wettelijke regeling daarover !)
Indien de AV beslist dat elke mede-eigenaar een vast x-bedrag spaart is dit zo.

De bijdrage kunnen in functie zijn van het aandeel van
elke kavel, maar kan daarnaast ook rekening houden
met het nut of het niet nut dat de kavels  hebben van
sommige gemeenschappelijke delen.

De syndicus houdt voor elke kavel het totaal van de jaarlijkse
stortingen bij(via boekhouding),
Let wel , het gespaarde bedrag per eigenaar/kavel blijft ahw. kleven aan die kavel en bij werken waarvoor het reservekapitaal aangesproken wordt, kan de syndicus het geld nemen volgens de quotiteiten/kavel/eigenaar.

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/aandeel-reservekapitaal-berekenen

http://blog.smartsyndic.be/qa/hoe-verdeel-je-de-5-bijdrage-voor-reservekapitaal-bij-meerdere-types-eigenaars/
Indien u een professionele syndicus heeft dan zal deze een boekhoudprogramma hebben dewelke voor elke eigenaar en zelfs voor elk kavel (appartement, parking, berging) het gespaarde reservekapitaal netjes bijhoudt.  Het is op die manier niet nodig om aparte reservekapitalen op aparte fysieke rekeningen aan te leggen, dit kan makkelijk op 1 spaarrekening aangezien de achterliggende verdeling is vastgelegd in een lijst in de boekhouding van de VME, dewelke op elk moment kan geconsulteerd worden.

Indien er bepaalde werken dienen gefinancierd te worden met dit spaargeld, dan dient dit te worden beslist op een algemene vergadering. Tegelijkertijd wordt daar ook de kostenverdeling van deze werken beslist. De syndicus zal vervolgens volgens de afgesproken verdeling het geld 'opnemen' uit elk spaarpotje. (bv. voor liftwerken wordt er niets uit de spaarpot genomen van de gelijkvloerse kavels, enkel uit de spaarpotjes van de appartementen op verdiep, wat logisch is want de desbetreffende factuur zal ook enkel aan de appartementen op verdiep aangerekend worden).

Op deze manier is het probleem volledig achterhaald. Het enige probleem wat er op termijn kan overschieten is dat de spaarpotjes van sommige kavels op den duur 'op' is terwijl andere nog veel spaarpot overhebben. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. Immers kan men dan nog steeds beslissen om bv. dakwerken te financieren met het resterende spaargeld. De factuur van de dakwerken zal in de afrekening verdeeld worden en de resterende spaargelden op elk spaarpotje zal bij de juiste eigenaar in mindering gebracht worden. Voor zij met een lege spaarpot zal de afrekening dus zwaarder zijn dan voor zij die nog spaargeld hadden staan.

en ook ....deze link....lezen aub
http://blog.smartsyndic.be/qa/betalingen-uit-reservefonds/#answer-39041

lebragard
Offline
reservekapitaal

aanvullend:
file:///D:/Users/Gebruiker/Documents/reservekapitaal%20thesis.pdf
Ellien Van Campenhout  
 
Promotor: Prof. dr. Annelies Wylleman Commissaris: Mevr. Charlotte Willemot 
 
Masterproef 
 
Academiejaar: 2017 – 2018 
 
1.2 Reservekapitaal
 
76. Het reservekapitaal, ook wel het reservefonds genoemd, is een facultatieve rekening, die alle voorschotten omvat die bestemd zijn tot het betalen van nietperiodieke uitgaven. Dit kapitaal kan worden aangelegd wanneer men een reserve wenst voor toekomstige investeringen, zonder hierbij afhankelijk te moeten zijn van al dan niet tijdige betaling door de mede-eigenaars.136
 
 
Het aandeel in het reservekapitaal dat correspondeert met de bewuste privatieve kavel wordt dan ook met de kavel mee overgedragen aan de nieuwe mede-eigenaar, zonder dat deze nieuwe mede-eigenaar hier evenwel aanspraak op uitbetaling zal kunnen maken.
De bepaling is van dwingend recht in de verhouding tussen de vereniging van mede-eigenaars en de individuele mede-eigenaar. Er staat de koper en verkoper echter niets in de weg in het koopcontract te bedingen dat ofwel de vergoeding voor het aandeel in het reservekapitaal in de koopprijs inbegrepen is, ofwel dat hiervoor een aparte vergoeding, gelijk aan de waarde van dit reservekapitaal, betaald wordt.143 
 

nescio1
Offline
aanklikbaar
Astrid Clabots
Offline
reservekapitaal


Geachte

KISS ...
Keep it Small and Simpel ..

Reservekapitaal :
minimum 5 % van het laatste jaarbedrag voor werkingskosten, bijdragen te verdelen in functie van quotiteiten.
Enige moeilijkheid die de wetgever open liet : wat indien nadien met het reservekapitaal kosten worden betaald waar in se bepaalde eigenaren van zijn uitgesloten en die wel bijdroegen aan dit spaarpotje (vb. nieuwe lift ..).
De praktijk noopt tot zoeken naar een oplossing; eentje die juridisch waterdicht is, vond ik nog niet..

Astrid CLABOTS
CLABOTS

't appartement
Offline
onaangeroerd
Degenen die niet in bepaalde kosten moeten delen behouden hun deel in het spaarpotje integraal.
lebragard
Offline
juist.....
# t'appartement , juist wat u weergeeft
Degenen die niet in bepaalde kosten moeten delen behouden hun deel in het spaarpotje integraal.

# Clabots
Inderdaad "Keep it Small and Simpel".
Begrijp echter niet waarom u weergeeft dat de wetgever " enige moeilijkheid" open liet mbt.reservekapitaal !

Toch simpel , herlees #2

Enige moeilijkheid die de wetgever open liet : wat indien nadien met het reservekapitaal kosten worden betaald waar in se bepaalde eigenaren van zijn uitgesloten en die wel bijdroegen aan dit spaarpotje (vb. nieuwe lift ..).

Wel die mede-eigenaars die uitgesloten zijn ,die niet mee moeten betalen vb. voor een nieuwe lift en die wel bijdroegen aan dit spaarpotje wel deze behouden hun gespaard kapitaal , om het met uw woorden te zeggen , "blijft als het ware kleven aan hun kavel" of bent u van mening verandert ?

De syndicus zal volgens de afgesproken verdeling het geld opnemen uit elk spaarpotje "dat aan hun kavel kleeft" enkel van die mede-eigenaars die moeten mee betalen.

De praktijk noopt tot zoeken naar een oplossing; eentje die juridisch waterdicht is, vond ik nog niet..

Deze manier van werken "spaarpotje/kavelgericht " is boekhoudkundig conform
de KB. richtlijn en is juridisch waterdicht , dus de praktijk noopt tot zoeken naar een oplossing , is achterhaald....


dank voor de KISS.....  :)   


voor de geïntresserde forum lezer en de vraagsteller , lees volgende link :
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/aandeel-reservekapitaal-berekenen