RIO aanpassingen 2019

8 antwoorden [Laatste bericht]
yvesvn
Offline
Onze Syndicus voorziet in zijn Art 6(bijvoegsel beheerskontrakt) gemeenschappelijke kosten
oa Updaten website.(forfaitair)......€ p/jaar.

Wil dat zeggen dat we van de VME ook dan meezeggenschap hebben op de inhoud/links etc van deze Website ? Of zie ik dat verkeerd ?
De betreffende website is er sinds kort en NIET alleen voor ons gebouw.
Yves van Nuys
ronald de wilde
Offline
inzage
Ik denk dat het de bedoeling van de syndicus is met deze website te voldoen aan de inzageplicht.
Derhalve worden alle documenten die de VME aangaan op die site gezet, die dan door alle ME's kan worden bezocht om die documenten te raadplegen.
Niets meer, niets minder.
Het zal niet de bedoeling zijn om die site als discussiekanaal te gebruiken, met de syndicus als moderator.

Ron
 
SIEBE
Offline
# 1 inzage
Beste Ronald,

Is de syndicus wettelijk verplicht  om alle documenten  op die website te zetten om te voldoen aan de inzageplicht. En welke documenten moeten er dan opstaan, want daar vind ik weinig van terug in de wetgeving. Met inbegrip van boekhouddocumenten ?
Dat die site geen forum wordt, is zeer begrijpelijk.
ronald de wilde
Offline
plicht
Er wordt naar gestreefd om zo'n website-inzage ingang te doen vinden, maar het is geen verplichting.
In principe zouden alle (niet-private) documenten daarop raadpleegbaar moeten zijn, zoals facturen, offerten, enz., zodat alle ME's ten allen tijde die kunnen raadplegen.

In wezen komt het erop neer dat het dienstig is, of zal zijn, voor één of twee ME's die toch alles in twijfel trekken, of er nu permanente controle is of iets minder door de CvR en/of RvME.

Dat dat niet gratis kan is natuurlijk ook evident.
Staat bij ons nu ook op de dagorde (wel met de bedoeling dat het gratis kan), ook al is er een CvR die elk document om en om draait, permanent!

Ron
SIEBE
Offline
plicht
Is zoals het hoort. Is bij ons ook ter inzage op de website, na lang aandringen van de CvR
( = ikzelf ). Moet toch nog dikwijls druk zetten om de offertes te verkrijgen; maar het lukt.
Paragraaf 2 : volledig mee eens;
En dat het niet gratis is, is begrijpelijk behalve bij onze Ron.

Siebe 
nescio1
Offline
touwtjes in handen van de AV, a.u.b.

Herlees uw syndicuscontract.

B.W. Art. 577-8 § 4 3 °
Na de parlementaire vraag wegens de grote onduidelijkheid, of althans de interpretatie die sommige syndici eraan gaven, van de wettekst 2010 is er ook de reparatiewetgeving 2012 gekomen:
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °

Het is uiteindelijk dan ook de AV die souverein beslist wat er gebeurt inzake website, dit onder het lichte voorbehoud dat in het syndicuscontract terzake geen bepaling is ”binnengesmokkeld”.

Als eerste stap vraagt u best de syndicus wat zijn bedoeling is inzake de website. Wat gaat hij erop zetten, met welke frekwentie gaan de gegevens ververst worden, etc.
Op basis hiervan maakt u een kosten/batenanalyse.

Houd hierbij er rekening mee dat het aantal ”computeranalfabeten” tamelijk hoog kan liggen, gezien de meestal hogere leeftijd binnen het publiek bezitters appartement.

B.W. Art. 577-6 § 4
U kunt een agendapunt formuleren waarin uw desiderata inzake de website formuleert. Dit kan zowel afschaffen ervan zijn als een lijst van op te nemen gegevens met frekwentie verversing, etc.
Essentieel zouden wij als mogelijkheid vragen dat nauwkeurig bepaald is : de werkwijze waarbij een e-mail waarvan een ME oordeelt dat hij van belang is voor alle ME’s onmiddellijk wordt opgenomen in een soort forum en dat het antwoord van de syndicus erop gepubliceerd wordt binnen xx dagen.

(U zult het enthousiasme voor de website bij de syndicus spectaculair zien dalen).
”…….binnen xx dagen op straffe van boete van € yy.” ?
 
 
 
ronald de wilde
Offline
#4 gratis
Niet ik stel dat het gratis dient te zijn, 'k ben ook niet diegene die erom vraagt.
Heeft ook geen enkele zin, behalve voor de vrager, met een CvR die alles om en om draait. Waarom dan nog eens extra kosten maken?!

Ron
SIEBE
Offline
WEBSITE
Beste Ron,
Hier doen ze zelfs de moeite niet om iets te lezen, met gevolg veel domme en overbodige vragen. Ik moet hier de syndicus er zelfs op attent maken om sommige gegevens up to date te maken.
Men kan alles aan de syndicus vragen; maar die heeft ook voor alles zijn prijs. En als die zegt daar staat die kost tegenover; haken ze allemaal af. Ik ben blij dat ik de boekhouding kan controleren en koesteren; dan loopt er toch iets op wieltjes.
Natuurlijk droom ik nog steeds op een samenspel zoals bij uw VME ( syndicus - CvR ).
Grote waardering voor uw werk.
yvesvn
Offline
Oke wederom bedankt voor
Oke wederom bedankt voor jullie zienswijze.
Binnenkort AV en ik zal eens informeren(te laat om een agendapunt aan te maken)
wat juist de bedoeling is. Ik dacht dat het alleen als 'aanvullend' reclame maken was voor zijn firma, vandaar mijn vraag.
Ben benieuwd of ze technisch/komputerminded zijn om er een fatsoenlijk en bruikbaar
instrument van gaan maken.; anders is het weggegooid geld.
Yves van Nuys