Sanctie bij afwezigheid AV

5 antwoorden [Laatste bericht]
irke
Offline
Dag iedereen,
Kan men als mede-eigenaar een of andere sanctie krijgen wanneer men om persoonlijke redenen niet op de jaarlijkse algemene vergadering aanwezig is?
Bestaat hier een wettelijke bepaling voor?
Dank U.
nescio1
Offline
wat niet verboden is, is toegelaten

Een mede-eigenaar heeft het absolute recht NIET op de AV aanwezig te zijn en GEEN lasthebber, om hem te vertegenwoordigen, aan te duiden.
 
Hem kunnen terzake rechtstreeks of onrechtstreeks GEEN sancties opgelegd worden.
 
Of zijn belangen hiermede gediend zijn is een andere zaak.
 
Astrid Clabots
Offline
sanctie - afwezigheid AV - VME


Geachte

As such zal er geen sanctie gelden.
De mede - eigenaar in kwestie zal evenwel belangrijke betrokkenheid missen. Dat is misschien geen sanctie, maar wel een betekenisvol gevolg...

Men kan dan ook niet van een "negatieve" stem getuigen om eventueel beslissingen aan te vechten voor de Vrederechter.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

Boudelo
Offline
afwezigheid op een Algemene Vergadering
Indien enkel tengevolge een onverrechtvaardigde afwezigheid van een of meerdere eigenaars (er is geen geval van overmacht en geen volmacht) de "algemene vergadering" moet verdaagd worden naar een latere "bijzondere algemene vergadering" omdat het vereiste quorum om te vergaderen (de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd met minstens de helft van de aandelen of de 3/4de van de aandelen in het bezit zijn van de aanwezige/vertegenwoordigde mede-eigenaars) niet werd bereikt, brengt dit bijkomende kosten met zich mee (syndicuskosten, zaalkosten, drukwerken, brieven, enz...)
Het is dan maar normaal dat de algemene vergadering gezamenlijk kan beslissen met de vereiste meerderheid dat die onverantwoorde bijkomende kosten zouden ten laste gelegd worden van die onverrechtvaardigde afwezigen, die er uitsluitend de schuld aan hebben en hun voeten vegen aan de gemeenschapsgeest en solidariteit van alle andere mede-eigenaars.
Het zijn de onverrechtvaardigde afwezigen die de oorzaak zijn van het houden van een bijkomende "bijzondere algemene vergadering" wegens het niet bekomen van het vereiste quorum. 
De wet zegt hier niets over maar de algemene vergadering kan hier dus over beslissen en dergelijke beslissing laten opnemen in haar statuten (verdeling van de kosten).

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

nescio1
Offline
reeds uitvoerig behandeld door de scherprechter naicwill
Quimmo
Offline
@Astrid Clabots

Dat lijkt me een goede suggestie om wat meer druk te zetten bij de uitnodiging voor de vergadering: twee opmerkingen in de tekst zetten.

"Gelieve aanwezig te zijn op de vergadering of iemand anders een volmacht te geven om u te vertegenwoordigen. Indien u dit niet doet:

  • Is er - bij te lage opkomst - een tweede vergadering nodig, met extra kosten voor de mede-eigenaars (ook uzelf) tot gevolg.
  • Kan u niet tegen bepaalde beslissingen stemmen indien ze nadelig zijn voor u. U kan ze dan achteraf ook niet meer aanvechten indien ze toch gestemd worden!"

Dit zal sommigen misschien aanzetten tot nadenken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom