schriftelijke volmacht

14 antwoorden [Laatste bericht]
Igance
Offline

moet dit letterlijk geïnterpreteerd worden of kan ik een mailtje sturen naar een collega met de melding dat ik aan haar volmacht geef om mij te vertegenwoordigen op de algemene vergadering?  

Quimmo
Offline
Best schriftelijk en gehandtekend

Volgens mij toch best gehandtekend. Een email kan iedereen sturen, wat als er dan betwisting komt?

Bij een professionele syndicus is er trouwens vaak een formulier voor volmacht bij de uitnodiging van de AV gevoegd.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Volmacht per fax
naicwill
Offline
volmacht scannen?
u kunt de ingevulde en ondertekende volmacht ook inscannen en opsturen via  mail
naar de syndicus of gevolmachtigde.

voorbeeld blanco volmachtformulier:
http://www.immo-unico.be/docs/Volmachtformulier-algemene-vergadering-NL.pdf
Igance
Offline
Oke dan vul ik best nog het
Oke dan vul ik best nog het document in dat ik heb ontvangen in plaats van gewoon rechtstreeks te mailen dat ik volmacht geef aan die mevrouw.

Nog een extra vraag hieromtrent, gelden de beperkingen voor volmacht ook voor deelvergaderingen? We vergaderen eerst met blok A en dan blok B en dan daarna of de week erna, volgt de Av met blok A en b.
Quimmo
Offline
Is dit relevant?

Als ze geen aparte rechtspersoon zijn kunnen deelverenigingen toch geen beslissingen stemmen, enkel voorbereidend werk doen voor de AV. Ik vraag me af of dit dan echt relevant is?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Igance
Offline
Er zijn beslissingen (volgens
Er zijn beslissingen (volgens de statuten) die enkel door de blokken worden genomen. Omdat bv elke blok eigen budget heeft.
Quimmo
Offline
Ik vermoed dat dat in tegenspraak is met de wet

Art 577-7§1 "... deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Deelverenigingen
Wij lezen dit anders en refereren hierbij naar B.S 28.06.2010, Art. 2, 2°.
In onze basisakte is dit voorzien met de uitdrukkelijke verplichting dat het ene gebouw zich niet mag bemoeien met het andere gebouw.
Behalve de grond en de verplichting om met één syndicus te werken zijn er geen algemeen gemeenschappelijke delen; wel enkele erfdienstbaarheden zoals technische leidingen, uitgang ondergrondse parkeergarage.
Beide deelverenigingen hebben een eigen AV en alle eigen bijhorigheden, er wordt apart vergaderd en beslist, er is een korte AV/ bijeenkomst waarbij beide gebouwen samen komen om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor beide gebouwen (bv. renovatie van gevels) te bespreken.
Lieve en Marc
Quimmo
Offline
Het kan wel werken, maar...

Ik ben er niet heel zeker van, maar ik vermoed dat de wet hier toch de bovenhand heeft, al kan de aanpak in uw gebouwen natuurlijk werken. Het antwoord van een jurist zou hier welkom zijn.

Stel u het volgende geval voor: gebouw A beslist alleen en bestelt een nieuwe lift. Er komt een geschil met de leverancier (waarbij gebouw A ongelijk heeft) en deze daagt de VME voor de rechter. Gezien de VME een enkele rechtspersoonlijkheid is, zal ze dus in haar geheel gedagvaard worden. De bewoners van gebouw B draaien dus mee op voor een geschil wat veroorzaakt is door een beslissing van gebouw A, waar ze zelf geen inspraak in hebben gehad. Ik vermoed dat dit een van de redenen is waarom de wetgever beslist heeft dat beslissingen van een gebouw wel intern voorbereid kunnen worden, maar door de overkoepelende AV bekrachtigd moeten worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Juridisch sluit ik mij
Juridisch sluit ik mij volledig bij Quimmo aan.
De wetgever heeft voorzien dat de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid geen eigen juridisch bindende beslissingen kunnen nemen.
Deze zijn juridisch trouwens geheel niet afdwingbaar.

Wat eventueel wel kan (denk ik) is de "beslissingen" laten bekrachtigen door de AV van het gebouw. 

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

naicwill
Offline
deelverenigingen : oude en nieuwe wet
naicwill
Offline
Deelverenigingen van
Deelverenigingen van mede-eigenaars in het nieuwe appartementsrecht: 
naicwill
Offline
juridisch
 
Doordat mede-eigendommen steeds groter en gecompliceerder worden, is in de praktijk steeds meer de behoefte aan de mogelijkheid tot ondersplitsing, d.i. de opdeling van de gemene delen in zelfstandige juridische entiteiten, ontstaan. Dit gebeurde ook in de praktijk, tot dat het Hof van Cassatie, in een arrest van 3 juni 2004, heeft gesteld dat ”de door eenzelfde basisakte  gebonden mede-eigenaars van groepen van gebouwen niet gemachtigd zijn om voor afzonderlijke gebouwen afzonderlijke subverenigingen op te richten.”
 
Hieruit volgt dat de taak en bevoegdheid van de subverenigingen, die desgevallend onder de oude wet opgericht waren, uitsluitend kon bestaan in het nemen van voorbereidende beslissingen met betrekking tot de beslissingen aangeduid door de algemene vergadering van de hoofdvereniging. Het nut van dergelijke subverenigingen was dus wel zeer beperkt.
 
Door toedoen van de nieuwe wet kunnen er nu wel deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid gevormd worden, indien de hoofdvereniging twintig kavels of meer bevat. Bij een groep van gebouwen kan dit per gebouw. In een gebouw met een fysieke verdeling in duidelijk te onderscheiden onderdelen, kan dit per onderdeel van gebouw. De oprichting van deelverenigingen moet geregeld worden in de basisakte. Daarenboven kunnen de deelverenigingen zich enkel bezighouden met de particulier gemeenschappelijke delen, die in de basisakte als dusdanig aangeduid werden. De hoofdvereniging blijft exclusief bevoegd voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. Tenslotte moet er voor elke deelvereniging zelf een basisakte en een reglement van mede-eigendom opgericht worden, indien de deelvereniging rechtspersoonlijkheid wenst te verkrijgen.
 
naicwill
Offline
HET COMPARTIMENTEREN VAN RESIDENTIEEL VASTGOED IN COHERENTE DELE