Spaarrekening " kleeft " aan ieder rekening?

3 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
 
Online
 
 
 
 
Enkele weken verscheen er een quote over het gebruik van de spaarrekening en dat deze zou gebonden zijn per kavel. 
> Kan iemand die quote nog eens doorzenden a.u.b. (werd hier verkeerd geklasseerd (?).
Wij zitten nu in dat geval, doch krijgen geen gehoor omdat Syndicus en RvME dat niet kennen.
Vragen: zijn er artikels in de wetgeving waarop men zich kan/ mag baseren?
Enfin, iedereeen mag mij hierin raadgeven, doch voldoende juridisch onderbouwd a.u.b.
Lieve en Marc
't appartement
Offline
reservefonds
Een spaarrekening kleeft niet per definitie aan een kavel.
Het aandeel in het reservefonds daarentegen wél. Het hoort bij de kavel en gaat mee over bij verkoop. Het maakt (impliciet) deel uit van de verkoopprijs van het appartement
Gewoonlijk staan de bedragen van het reservefonds op een spaarrekening.
Vandaar de mogelijke taalverwarring.
lebragard
Offline
reservekapitaal noodzaak per kavel...........

De bijdrage (spaarbedrag) kunnen in functie zijn van het aandeel van
elke kavel, een vast bedrag , maar kan daarnaast ook rekening houden
met het nut of het niet nut dat de kavels  hebben van
sommige gemeenschappelijke delen.

De syndicus houdt voor elke kavel het totaal van de jaarlijkse
stortingen bij(via boekhouding),
dat om het de woorden van advocate Clabots te
zeggen "kleeft aan de kavel".

Stel: er zijn grote kosten aan het gebouw en het reservefonds moet aangesproken worden.
De syndicus zal deze kosten verdelen zoals bepaald in
het reglement van mede eigendom: volgens de aandelen 
of het nut of een combinatie van beiden.
Zo zal voor elke kavel zijn bijdrage berekend worden  en vervolgens
zal in de boekhouding het nieuwe saldo reservekapitaal voor
elke kavel berekend worden dat blijft kleven aan de kavel.

Vandaar het belang van het gespaarde bedrag , per kavel......

OOK
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/spaarrekening

OOK :
http://www.quimmo.be/fr/forum/juridisch/aandeel-reservekapitaal-berekenen

nescio1
Offline
boekhouding hoort kavelgericht te zijn