Stemrecht syndicus - medeeigenaar

3 antwoorden [Laatste bericht]
Van Giesbergen John
Offline
Kan de syndicus-medeeigenaar volwaardig mee stemmen. Zoniet, moet hij volmacht geven aan een andere mede eigenaar of zijn echtgenote.
nescio1
Offline
logica
Een verstandige syndicus mede-eigenaar zal zich in de vergadering onthouden over de zaken die rechtstreeks op  zijn beheer betrekking hebben (aanduiding andere syndicus, goedkeuring rekeningen, verlenen van kwijting etc.)

Breng hem niet op ideeën, via een volmacht aan derde (ook een buitenstaander) neemt hij onrechtstreeks volledig deel aan de beraadslaging en stemronde.
laspiaggia
Offline
mee beslissen
Vraag is, welke mede-eigenaar nu nog syndicus willen zijn als hij dan over niets mee mag beslissen? Ik alvast zeker niet...
Quimmo
Offline
Er zijn niet veel beperkingen

Hij mag over bijna alles mee stemmen, met uitzondering van zaken die hemzelf aanbelangen. Wat nogal logisch is.

"De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering."

"Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd."

Volmacht geven lijkt me niet mogelijk, want hij is zelf niet afwezig op de vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom