Syndicus eigent zichzelf vergoeding toe

1 antwoord [Laatste bericht]
pierrottossyn
Offline

Als commissaris van de rekeningen heb ik wel wat problemen met de syndicus die tegelijk ook de promotor is. Dit is natuurlijk het slechtste dat we konden doen om de promotor syndicus maken. Op de Alg.Verg. van 10 november 2011 gaan we een beroepssyndicus voorstellen.
Na de controle van de rekeningen, die zeer slordig zijn opgemaakt, en waarvoor ik een 20 tal mails heb verstuurd voor bijkomende informatie zijn de meeste fouten opgelost.
Er blijven nog een tweetal problemen op te lossen waar de syndicus niet wil toegeven aan mijn opmerkingen.

1) Hij heeft een factuur voor 250€ + BTW gestuurd naar de VME en als syndicus onmiddellijk betaald.
Waarover gaat het, het appartementsgebouw is 25cm hoger dan de stoep gebouwd en niet zoals op de goedgekeurde plannen voorzien. Hiervoor heeft de promotor verbouwingswerken uitgevoerd zodanig dat de garages eindelijk toegankelijk zijn voor de wagens.
Op de vorige Alg. Verg. was overeengekomen dat ik eerste de plannen mocht inzien. Ik heb de plannen van de ingenieur ter inzage ontvangen. Tijdens de werken stelde ik vast dat de L-profielen niet geplaatste werden volgens de plannen. Heb daarover mail gezonden naar de promotor waarop ik geen antwoord heb ontvangen, en dat is de uitleg van de promotor waarom hij de factuur van 250€ + BTW heeft gezonden. Volgens hem zijn dat bijkomende administratieve kosten 
Ik kan met deze gang van zaken niet akkoord gaan, maar de syndicus blijft bij zijn beslissing.

2) Volgens de goedkeuring van vorige A.V. zou de syndicus 336€ per maand moeten ontvangen maar hij betaald zichzelf 340€. Volgens hem speelt dat geen rol omdat hij toch nog tegoeden heeft van de VME.
Volgens mij klopt dat niet, maar de syndicus wil niet toegeven.

Ik ben dus zinnens tijdens de A.V. in mijn rapport deze twee problemen voor te leggen aan de leden van de VME.
Moet ik dat ter stemming voorleggen of hoe kan ik deze problemen oplossen?

Bedankt voor uw reactie.

Mvg.

P. Tossyn

roosdaal

Quimmo
Offline
Dat is een ongezonde situatie

Het is de regel dat de bouwpromotor een syndicus aanstelt, maar dat er bij de eerste AV een nieuwe syndicus aangesteld wordt, net om belangenvermenging te voorkomen. Jammer dat dat bij u niet gebeurd is.

Wat de factuur van 250€ betreft, hij rekent u dus administratieve kosten aan omdat u hem wijst op een fout die hij als bouwpromotor gemaakt heeft? Wat vermeldt zijn contract mbt administratieve kosten? Heeft hij een basis waarom hij zich kan beroepen? Het technisch beheer is trouwens een van zijn kerntaken als syndicus en de opvolging van lopende werken maakt volgens mij hier deel van uit.

Ook de extra vergoeding die hij zichzelf betaalt kan natuurlijk niet, tenzij het om een contractueel vastgelegde indexering gaat. Is uw syndicus BIV lid? Eventueel de factuur aangetekend protesteren met duidelijke vermelding dat u een kopie naar het BIV stuurt.

U moet als commissaris hierover inderdaad rapporteren aan de AV, het is aan de AV om te beslissen of men de syndicus al dan niet kwijting verleent voor zijn beleid. Wat in dit geval natuurlijk best niet gebeurt.

U duidt inderdaad best meteen een nieuwe syndicus aan op de AV. Wel zeker stellen dat de meeste eigenaars op dezelfde golflengte zitten. In uw geval, met de vermenging van belangen, zou dat geen probleem mogen zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom