Syndicus worden

10 antwoorden [Laatste bericht]
svcb
Offline

Beste,

Ik heb recent een appartement gekocht in een blok van 12 appartmenten.
In het verleden heeft men nooit samengewerkt met een syndicus.
Ik ben nu voorgedragen om syndicus te worden van deze blok.

Graag had ik een antwoord op onderstaande vragen?
- dient een interne syndicus een ondernemingsnummer aan te vragen?
- kan een interne syndicus bezoldigd worden voor zijn taken?

Alvast bedankt
 

 

 

Quimmo
Offline
Tot nader order moet een

Tot nader order moet een vrijwillige syndicus geen ondernemingsnummer aanvragen, ik geloof wel dat er nog een koninklijk besluit in de maak is om dit alles duidelijk te stellen.

Er zijn wel meer vrijwillige syndici die bezoldigd worden voor hun taken, maar u moet er wel voor zorgen in orde te zijn met de sociale en fiscale regels. Indien u bezoldigd wordt is uw aansprakelijkheidsverzekering ook niet meer standaard ten koste van de VME, al kan dit natuurlijk nog steeds zo afgesproken worden. De aansprakelijkheidsverzekering is zeker nodig, want als bezoldigd syndicus loopt u altijd meer risico veroordeeld te worden voor fouten dan als onbezoldigd syndicus.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

vrijwsyndicus
Offline
bezoldiging ja/neen

Eerste vraag is : waar gaat het over? Een inkomen verwerven of een dienst bewijzen aan de gemeenschap en voor uzelf (en de anderen) een besparing realiseren?

 

Mijn “c.v.”

 

Ik trad voor de gemeenschap op als bevoorrechte gesprekspartner met een beroepssyndicus.

 

Na een incident tussen de syndicus en de twee voornaamste leveranciers voor het gebouw waren mede-eigenaars van oordeel dat :

 

ik wel veel werk uit de handen van de syndicus nam

de kost van de syndicus niet verwaarloosbaar was

de door hem geleverde prestaties niet meer in verhouding tot de kost stonden

en oefenden lichte druk uit om de taak over te nemen.

 

Mijn beslissing werd beïnvloed doordat op dat ogenblik de nieuwe wetgeving in opbouw was en het “statuut” van de onbezoldigde syndicus duidelijk werd : verplichte aansprakelijkheidsverzekering ten laste van de gemeenschap, dubbele boekhouding pas vanaf 20 eenheden.

 

Bezoldiging :

Ik ben van oordeel dat ook als vrijwilliger elke vorm van bezoldiging te weinig is voor diegene die ze ontvangt en teveel voor wie ze moet betalen.

 

Ik heb als leidraad genomen de syndicusovereenkomst van www.livios.be.

In artikel 09 staat dan gespecifieerd dat het om een mandaat “om niet” gaat met verzekering ten laste van de mede-eigendom.

In artikel 10 staat dat de syndicus elk jaar forfaitair een riem papier Din A4 in rekening (zou ik nu vervangen door een set zoals in de handel verkrijgbaar) mag brengen samen met een set inktjetcartridges of een tonercartridge.

Andere secretariaatskosten (postzegels, etc.) worden vergoed tegen bewijsdocumenten.

 

(Ik breng geen telefoon-, fax- of e-mailkosten in rekening)

 

Start als syndicus :

vraag ondernemingsnummer aan voor de VME indien nog niet beschikbaar

stichtingvergadering met aanduiden syndicus en tekenen overeenkomst syndicus

rapport vergadering

aanplakking gegevens syndicus met ondernemingsnummer VME ingang gebouw

neem bankrekeningen bij een van de weinige banken die geen kosten aanrekenen, laat het aan de rekening-courant verbonden krediet schrappen

werk zonder kas, gebruik uiteraard wel de bankkaart

 

U kunt nu een “open” enkelvoudige boekhouding voeren, waarvan u, zo nodig, uittreksels zonder moeite kan verspreiden en u verantwoorden tegenover de andere mede-eigenaars.

 

Daarna : informeer u regelmatig over nieuwe evoluties via de website quimmo, een informatiebron niet geperverteerd door belangengroepen als BIV en anderen.

Quimmo
Offline
Nog enkele tips

Zoals de vorige post vermeldde, zorg voor een maximale transparantie - dan heeft u zelf zo weinig mogelijk discussies en wantrouwen. Plaats eventueel alle facturen, offertes, bestellingen, ... op het forum van uw gebouw op deze site.

Voor u de taak aanvaardt, check in detail of alles in orde is. Is er een gemeenschappelijke bankrekening, zijn er achterstallen van eigenaars, onbetaalde facturen, ...? Als er lijken uit de kast vallen kunnen deze best op voorhand al aangekaart worden.

Eventueel denken aan een forfaitaire onkostenvergoeding ipv een verloning. U mag hierin natuurlijk niet overdrijven, maar zelf telefoon, fax, kopie, ... betalen en er dan ook nog uw tijd insteken vind ik heel lovenswaardig, maar ik zou het zelf niet doen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Fiere Margriet
Offline
ondernemingsnummer VME
Als vrijwiller, onbezoldigd mede-eigenaar syndicus, heeft u zelf geen ondernemingsnummer nodig. Indien het een recent gebouw is heeft uw VME echter automatisch een ondernemingsnummer gekregen bij de inschrijving door de notaris, van het gebouw bij de Registratie. U kan dit nummer terugvinden op onderstaande link:
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?ondernemingsnummer
svcb
Offline
Bedankt voor de
Bedankt voor de informatie.
Het gaat niet om een recent gebouw, het gebouw dateert van 1982.
Kan iemand me meer informatie geven ivm het aanvragen van een ondernemingsnummer voor een VME?
Welke stappen dien ik hiervoor te volgen?

alvast bedankt.
Quimmo
Offline
Zo oud is dat ook weer niet

De kans is toch groot dat uw VME al een ondernemingsnummer heeft, best dus toch eerst opzoeken in de kruispuntsbank zoals hoger beschreven.

Indien u het nergens kunt terugvinden, kunt u er één aanvragen op het hypotheekkantoor. Meer informatie in deze discussie: http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Inne Vercammen
Offline
onkostenvergoeding
 Ik denk niet onmiddellijk aan een echte bezoldiging. Men vraagt me syndicus te worden van een gebouw waarin ik 1 appartement bezit. Zelf woon ik op een afstand van 12 km van het gebouw. Ik had graag mijn benzine vergoed gezien. Valt dit onder een gewone onkostenvergoeding of kan dit gezien worden als een bezoldigd syndicus?
Hartelijk dank!  
Inne

Quimmo
Offline
Onkostenvergoeding

Dat is een onkostenvergoeding, tenzij u 5€ per km gaat doorrekenen, natuurlijk.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Mikechuchie
Offline
Kosten vergoeding
Beste,            Dit is iets wat je kan afspreken in een vergadering als werkings kost voor  kosten vergoeding syndicus, dit doe je ook denk ik als je ander materiaal aanschaft zoals omslagen inkt patronen enz. zet dit onder verplaatsingskosten in een interne kosten nota
vrijwsyndicus
Offline
ADDENDUM : Vermelden syndicus in KBO VME
 
http://www.quimmo.be/nl/blog/koninklijk-besluit-inschrijving-vrijwillige-syndicus-kruispuntsbank-kbo
 
Voorstel agendapunt AV:
 (Bij syndicus mede-eigenaar ”om niet”) Aanduiden van Dhr./Mevr. Xxx tot mandaathouder om de inschrijving (ondernemingsloket) van het mandaat van de syndicus te laten vermelden bij de gegevens van de VME in de KBO.