Terras: mag de VME eisen dat je dit niet gebruikt?

3 antwoorden [Laatste bericht]
johanlebelge
Offline

Goedemiddag,

Ik kocht een appartement aan het water met een terras dat doorloopt over keuken en slaapkamer. Dit terras is de reden dat ik het appartement kocht.

in het ‘reglement inwendige orde’ staat net zoals in de basisakte dat ik ‘de eenvormigheid van het gebouw moet respecteren’. Dit is echter vrij vaag. Naar mijn mening wil dit zeggen dat ik noch aan de façade, noch aan het smeedwerk dat het terras afboordt iets mag veranderen en dat ben ik ook niet van plan. Maar ik ga ervan uit dat het terras (achter het smeedwerk) privatief is, want zo staat het ook op de basisakte en in de koopakte. Maw ik mag dat decoreren zoals ik wil en zoals het best aansluit met mijn interieur. Het gaat over een volledig inpandig terras dat nergens aan een ander terras grenst of over een ander terras uitkijkt.

Voor de goede orde vraag ik aan de syndic of er bepaalde regels zijn in het gebouw mbt planten, buitenmeubilair, zonnewering, hout,….en ik krijg als antwoord dat ik NIETS op het terras mag zetten wat zichtbaar is vanop straat. Ik kan dat niet begrijpen: op privatieve gedeeltes mag ik toch zetten wat ik wil? Daarenboven is dit géén faire regel in het gebouw, want hogere verdiepingen zijn nauwelijks zichtbaar vanop straat en mogen dus alles, waar lagere verdiepingen niets zouden mogen?

Ik kan me echt niet inbeelden dat een terras MOET gedegradeerd worden tot stockageplaats voor een lege bierbak of zo, en dan zouden alle terrasbezitters aan de straatkant illegaal zijn bij het plaatsen van iets op hun terras. Bij nazicht staat deze regel ‘dat het uitzicht van het gebouw éénvormig dient te blijven’ in alle basisaktes en in alle ‘reglementen inwendige orde’ van alle flatgebouwen.

Kan iemand me duiding geven? Klopt mijn uitgangspunt dat aan de balustrade de regel van de mede-eigendom stop en op het terras zelf het privatieve gedeelte waar ik mag doen wat ik wil? Uiteraard met dien verstande dat ten allen tijde geobserveerd wordt dat de veiligheid nooit in het gedrang komt en dat men nooit de buren mag storen (bob door luidruchtige feestjes op terras)

Johan

Johan
nescio1
Offline
internetetiquette?

 
Kruispost met een andere website.
 
Volgens de internetetiquette mag eenzelfde vraag slechts in een enkel openbaar forum gesteld worden.
 
https://blog.smartsyndic.be/qa/terras-inrichten-kan-de-vme-zich-verzetten-op-privatief-deel/
 
 
Astrid Clabots
Offline
inrichting privatief terras - VME
Geachte

De eenvormigheid wordt bewaakt om er op den duur uiteraard geen "circus" van t te maken.
Indien u voorstellen heeft van wijziging of werken, leg die dan voor en pols of het geen verbetering voor heel het gebouw kan betekenen. Misschien wordt er bijgetreden, genuanceerd, of toegelaten ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 
Rojan
Offline
Johanlebelge
Eerst en vooral moet je de "Basisakte" consulteren. Daarin staat degelijk de mogelijkheden van het gebruik van het terras. Dat het RIO moet gelden als wet is normaal, maar iedereen is gelijk voor de wet.
Indien in de basisakte geen limitatief gebruik van of op het terras is aangeduid zie ik niet in waar het probleem zou liggen.
Indien de aankleding van uw terras geen afbreuk doet aan de voorwaarden die opgelegd zijn in de "Basisakte" is er geen overtreding.
Dat de syndicus zegt dat er niets mag gezien worden vanop de straat betwijfel ik, tenzij het gestipuleerd is in de "Basisakte". Natuurlijk moeten de bovenliggende verdiepen ook deze akte respecteren.
In het RIO kan men stipuleren dat op de terrassen geen vuilnisbakken mogen geplaatst worden, geen was te drogen hangen, dat de luifels en zonneweringen een bepaalde RAL kleur moeten hebben, dat de planten niet storend mogen zijn voor de buren enz... , maar tenslotte moet iedereen dit aanvaarden.
Natuurlijk buigen sommige syndici gemakkelijk voor sommige mede-eigenaars waarvoor ze een zekere geinteresseerde synpatie hebben.
Verdedig u, tenslotte is de rekening voor u en moet u ze betalen ook !
Groeten

RoMa