Toekennen mandaat aan RVM

8 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline
Volgens het verslag van de laatste algemene vergadering werd er voor 3 verschillende werken die op de agenda vermeld stonden een mandaat toegekend aan de RVM.

Op de agenda stond echter bij geen van deze agendapunten de vraag om hen een mandaat toe te kennen. Er werd hierover ook niet gestemd of gesproken op de vergadering.

Ik neem aan dat dit niet kan. Er heeft echter geen enkele mede-eigenaar binnen de wettelijke termijn van 4 maanden protest aangetekend hiertegen.

Zijn hun mandaat en de beslissingen die zij vanuit dit mandaat nemen dan toch
rechtsgeldig ?

Heeft het enige zin dat ik over deze gang van zaken protesteer bij het BIV ?
 
lebragard
Offline
mandaat.....

voor enige duidelijkheid : wat houdt dat mandaat in ?

Onregelmatige, onrechtvaardige en zelfs bedrieglijke beslissingen agendapunt , gestemd , genotuleerd en niet geprotesteerd en bij de vrederechter , zijn dan wat ze zijn....."kracht van gewijsde".
De VME is/draagt dan zelf de verantwoordelijkheid.

Astrid Clabots
Offline
notulen - 4 maanden verstreken


Geachte

Na het verstrijken van de 4 maanden, zijn de notulen en de erin genomen beslissingen definitief, of ze nu rechtmatig zijn of niet en of ze  nu regelmatig tot stand kwamen of niet.
De handhaving er van kan nog steeds onrechtmatig zijn ...

Heeft u er belang bij om alsnog voorbehoud te maken voor deze  beslissingen  ? Is een BAV te overwegen ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Xena
Offline
Ik kan moeilijk uitmaken of
Ik kan moeilijk uitmaken of ik er belang bij heb voorbehoud te maken voor deze mandaten aangezien ik pas op de volgende AV zal welke beslissingen zij hebben genomen vanuit deze mandaten.

Voor een BAV kan ik nooit voldoende quotiteiten halen. De overige eigenaars (tweede verblijvers) zijn te laks om tegen wat dan ook in te gaan.
nescio1
Offline
kiekebisj

“Heeft het enige zin dat ik over deze gang van zaken protesteer bij het BIV ?”
 
 
http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
Door niet te vermelden in de bijeenroeping dat de verantwoordelijkheid ging doorgeschoven worden naar de RvME heeft de syndicus, ons inziens, een beroepsfout gemaakt.
 
Zoals in # 1, kracht van gewijsde en # 2, handhaving onrechtmatig, aangegeven haalt een klacht weinig uit.
 
Toch zouden wij, al is het op zijn Brussels gezegd voor “kiekebisj”, klacht indienen bij het B.I.V..
 
 
Waar gaan wij naartoe als elke syndicus:
B.W. Art. 577-8 § 5
vlucht voor zijn verantwoordelijkheid?
 
Dan kan het B.I.V. best zichzelf opdoeken.
 
 
nescio1
Offline
resultaat klacht B.I.V

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
Tip:
Dien een klacht in voor elke inbreuk.
 
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de “centralisatie” (en het oppoetsen van hun statistieken).
 
 
vrijwsyndicus
Offline
B.W. Art. 577-8/1 § 4 afbreuk...wettelijke...syndicus, AV, CvR..

Kunt u uit de notulen duidelijk opmaken dat de “opdracht” verleend werd met de vereiste twee derde meerheid?
 
Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
 
 
Xena
Offline
Zeker niet uit op te maken.
Zeker niet uit op te maken. Er staat enkel :"De raad van mede-eigendom krijgt mandaat om samen met de syndicus dit dossier verder uit te werken"
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8/1 § 4

Herlees uw basisakte, RIO en wetsartikel.
 
“ twee derde “…..”uitdrukkelijk vermelde handelingen….”
 
 
Overweeg een advocaat in te schakelen.