Uitstel AV

1 antwoord [Laatste bericht]
hysterio
Offline
Tijdens de AV van 2018 werd er afgesproken dat de AV steeds zou plaats vinden in de 2de helft van juni (boekjaar van begin juni tot eind mei).

Dit jaar kreeg ik ook een uitnodiging voor de AV op 27 juni. Maar op die dag zelf was er (buiten nog een andere eigenaar) niemand te bespeuren. Bij thuiskomst bleek er een brief in de bus te zitten, verstuurd op vermoedelijk (postdatum was manueel aangepast) 25 juni om te melden dat de AV door "omstandigheden" (zonder verdere specificatie) was uitgesteld.

Vorige week een nieuwe brief ontvangen voor de AV op 17 september. Jammer genoeg kan ik die dag de AV onmogelijk bijwonen (vakantie in het buitenland). Ik weet wel dat ik mij kan laten vertegenwoordigen door iemand anders mits een volmacht. Maar omdat er héél wat fout loopt met deze syndicus (communicatie, dienstverlening, opvolging van gerapporteerde problemen,...) had ik er graag zelf bij geweest.

Kan ik deze AV laten uitstellen naar een latere datum?
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3

B.W. Art. 577-6 § 2
 
De syndicus heeft het initiatiefrecht inzake het inrichten van AV en BAV, inbegrepen plaats en tijd.
 
 
Herroep de vroegere toelating om op een “andere manier” opgeroepen te worden.
Met een aangetekende brief wordt knoeien al iets moeilijker.
 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet
G.W. Art. 53bis
 
Stel een agendapunt op waardoor de syndicus, qua termijnen, opgelegd wordt rekening te houden met de “wettelijke” ontvangstdatum van aangetekende brieven.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Formuleer uw desiderata in (een) agendapunt(en)
Vraag tevens hierover te stemmen.