Verlenging mandaat syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
bianchi433
Offline

Op de komende algemene vergadering moet er ook gestemd worden over de verlenging van het mandaat van de syndicus. Volgens deze laatste moet er bij de stemming geteld worden volgens het aantal aandelen terwijl wij er met een deel van de mede-eigenaars vanuit gaan dat er per kavel moet geteld worden. Het is trouwens zo dat voor de afrekening van het loon van de syndicus er sprake is van verdeling per kavel (m.a.w. iedere eigenaar van een appartement betaald evenveel ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. 
Dus concreet moet er bij de stemming een meerderheid van kavels of een meerderheid van aandelen zijn om het mandaat al dan niet te verlengen.

Dank voor eventuele reacties

nescio1
Offline
50% qoutiteiten+1
Tellen stemmen/stemverhouding :
 
B.W. Art. 577-6 § 6
is voldoende duidelijk samen met :
B.W. Art. 577-6 § 8.
 
TIP : Controleer de aanwezigheidslijst (met naast de naam van elke persoon de  vermelding van de rechtstreekse en/of door hem vertegenwoordigde quotiteiten)
 
Ook :
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/stemmen
 
Kostenverdeling syndicus:
 
Er zijn twee ” scholen ”.
 
De meeste syndici zullen u een prijsvoorstel doen op basis van het aantal appartementen, garages, staanplaatsen etc.
Daar is dan inbegrepen het vervullen van de meeste wettelijke verplichtingen (jaarvergadering, ….)
Voorts rekenen zij zich het recht toe van een individuele eigenaar de kosten aan te rekenen die hij extra zou veroorzaken (rappelkosten,…).
In het gunstigste geval vindt u ook in de syndicusovereenkomst hun uurtarief voor vervullen van andere taken,  forfaitaire tarief voor het opstellen documenten :
 B.W. Art. 577-11 § 4,
etc.
 
 
Op basis van een aldus opgemaakt contract en, vertrekkend van het verkeerde standpunt dat de goedkeuring van hun offerte tevens de goedkeuring impliceert van hun werkwijze maar die tevens voor hen een gemakkelijkheidsoplossing vormt, rekenen zij de kosten door per kavel.
 
 
De andere ”school” redeneert anders.
 
Zij stelt zich op het standpunt dat de hogerstaande prijsberekening slechts betrekking heeft op een interne kostprijsberekening bij de syndicus maar dat de afrekening binnen de mede-eigendom hierdoor niet kan beïnvloed worden.
 
De globale gegroepeerde kost (behalve bepaalde individualiseerbare (b.v. rappelkosten)) wordt dan verdeeld volgens de quotiteiten.
 
Hun voornaamste argument is dat de bepalingen betreffende de mede-eigendom van dwingend recht zijn.
 
 
Dien voor de volgende AV een uitgebreid agendapunt in waarin u deze (wettelijke) zienswijze bekrachtigd ziet.
 
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
stemming herbenoeming syndicus

Geachte

Ik kan bovenstaande onderschrijven, maar merk op dat de vraagstelling vooral ontstaat daar waar de kostenverdeling van de lonen van de syndicus per kavel gebeurt en er nu verwarring bestaat over de wijze van stemmen over diens benoeming.
Deze stemming gebeurt ifv aandelen, niet ifv kavels.

Het is inderdaad zo dat in vele gevallen de syndicus per kavel wordt vergoed .. Men baseert zich daarvoor niet op de dwingende wetgeving maar op de contractuele band die in de visie van de syndici bestaat tussen de syndicus en de individuele eigenaren... Voor elke zienswijze valt iets te zeggen ...

Deze discussie doet echter niets af aan de wijze van stemmenberekening (quotiteiten) ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Per aandeel

Stemmingen zijn ALTIJD volgens aandelen. En zoals nescio1 aanhaalde is de aanrekening per kavel een zaak van de syndicus maar zou, in principe, de kost volgens aandelen over de eigenaars verdeeld moeten worden net zoals alle andere kosten. Het argument dat de syndicus even veel werk heeft aan een kleine dan aan een grote kavel houdt hier geen steek, iemand met 110 aandelen maakt ook niet meer gebruik van de gang dan iemand met 100 aandelen en moet er toch meer voor betalen.

Dit geval toont nog eens duidelijk het mankement van de aanrekening per kavel. Elke kavel moet evenveel betalen, terwijl diegenen met meer aandelen meer doorwegen op het beslissingsproces. Dit is fundamenteel oneerlijk.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom