volgorde agendapunten

6 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
De notulen van de vorige A.V. waren hopeloos slordig, onvolledig en zelfs fout.

Ik wens nu enkele agendapunten aan te brengen. Daaronder de stemming per formulier dat normaliter als eerste punt aan bod zou moeten komen. 

Kan de syndicus de volgorde eenzijdig bepalen/wijzigen? 

Moet er steeds eerst een voorzitter gekozen worden vooraleer de ingebrachte punten behandeld kunnen worden?
baguetje
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4
geeft aan hoe u als mede-eigenaar, voor de vergadering, agendapunten ter beraadslaging en stemming aan de AV kunt voorleggen.
Agendapunten juist voor, of tijdens, de vergadering aanbrengen is nagenoeg steeds uitgesloten. 
 
nescio1
Offline
streven naar unanimiteit
Het is in de meeste VME’s een streven, gewoonte de beslissingen zoveel mogelijk unaniem te nemen.
 
Over alles schriftelijk stemmen breekt het ritme van de vergadering.
Zoals u reeds in antwoord op uw vroegere vragen kreeg, beperkt u het schriftelijk stemmen best tot delicatere zaken als benoemingen, etc.
nescio1
Offline
kip zonder kop
Nadat syndicus en ”bureau” op basis van de aanwezigheidslijst hebben vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig is, kiest zij haar dagvoorzitter.
 
Op te merken valt dat de basisakte andere manieren van aanstellen van de voorzitter kan voorzien.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 5

Door te bepalen dat enkel een mede-eigenaar de vergadering mag voorzitten heeft de wetgever duidelijk willen aangeven wie in de AV de ”eerste viool” speelt : de mede-eigenaars.
 
Het komt dan ook de voorzitter toe over zijn prerogatieven te waken en er voor de zorgen dat de rol van andere aanwezigen niet-eigenaars (inbegrepen de syndicus) zich beperkt tot deze van technische raadgever.
 
In die zin zijn wij van oordeel dat het aan de voorzitter, verantwoordelijke voor de politie (orde en tucht) in de vergadering, toekomt de volgorde van behandeling van de agendapunten te bepalen.
 
Eventueel kan hij hierover overleggen met het”bureau”, indien voorzien in de basisakte of met het AV zelf.
 
Hij heeft zich wel te houden aan het principe dat alle agandapunten moeten behandeld worden tijdens de vergadering.
 
Een goede vergadertechniek vereist veel psychologisch inzicht en de volgorde van behandeling kan daarin een rol spelen.
 
 
 
CRONIC
Offline
afgebroken AV
Wanneer  een AV wordt  afgebroken  door tijdsgebrek en de  helft  van de  agendapunten niet  behandeld  zijn, moet de syndicus dan een nieuwe AV voorstellen, of worden de onbesproken agendapunten doorgeschoven naar  de AV van 2019 ?
nescio1
Offline
wet van meden en perzen

Het is de taak van de voorzitter, verantwoordelijk voor de politie (orde en tucht) in de vergadering, er voor te zorgen dat ALLE punten behandeld worden, desnoods door het inkorten van de spreektijden en andere maatregelen.