Aanrekenen kosten in eindafrekening voor werken aan lift na verlijden van akte

3 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
Beste, 
Op de AV 2018 in november 2018(periode 1-10-2018 tot 30-09-2019) werd beslist dat er aanpassingswerken zouden gebeuren aan de lift.    Ik verkocht mijn appartement en de akte werd verleden op 12-05-2019.  De werken en dus ook de facturen van de aanpassingen van de lift dateren van na de verkoop van mijn appartement.  Moet ik dan toch ook nog mee betalen in de kosten voor de periode voor het verlijden van de akte?
Dit niet tegenstaande de werken dus uitgevoerd werden na verlijden van de akte.
 
lebragard
Offline
verkoopakte....

Er duikt nadien nog een factuur op...

Beslist vóór de verkoop. Er ontstaat nogal eens twijfel indien de koper na de verkoop moeten betalen voor een herstelling waarover al beslist was vóór de verkoop.

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___verkoop/nog_extra_kosten_na_de_verkoop_van_uw_appartement_/VLTAVGAR_EU171706/65/related


Wie moet die betalen? Belangrijk is in dat geval op welk ogenblik de betaling zgn. opeisbaar is. Dat komt er kortweg op neer dat in zo’n geval niet de datum van de beslissing belangrijk is, maar wel de datum waarop de syndicus aan de mede-eigenaars vraagt om te betalen. Gebeurt dit na het sluiten van de akte, dan moet de koper de factuur betalen. Gebeurt dit nog vóór het sluiten van de akte, dan betaalt de verkoper.

Voor de koper is het daarom uiteraard van belang om na te gaan welke beslissingen er reeds in het verleden genomen werden. Die informatie moet hij immers vóór de verkoop krijgen...

Beslist tussen het compromis en de akte. Dat is een speciaal geval... Hiervoor voorziet de wet van 2 juni 2010 een specifieke regeling. Een renovatie waarover de algemene vergadering beslist tussen het sluiten van het compromis en de akte, moet in ieder geval door de koper betaald worden indien hij een volmacht had voor de vergadering.


 
SIEBE
Offline
verkoopakte
Wat gebeurt er bij het afspringen van de compromis voor het verlijden van de akte ?
Voor wie vallen dan deze kosten ? En wat indien de mogelijke koper geen volmacht had voor de AV ?

Waarom deze bijkomende vraag : tussen datum compromis en datum akte kunnen makkelijk enkele maanden verlopen.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-11 § 2 1 °

Herlees de basisakte en RIO.
 
 
B.W. Art. 577-11 § 2 (voorlaatste alinea)
 
“Onverminderd andersluidende overeenkomsten…, vermelde schulden. …..”
 
 
Eigen (familie)notaris bij recente verkoop? Vraag hem uitleg.