Betaling algemene kosten

6 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
1.Vanaf wanneer betalen de eigenaars mee in de algemene kosten bij een nieuwbouw. Is dit vanaf het moment dat ze eigenaar worden of pas na de voorlopige oplevering.
2.In de basisakte staat vermeld "De bouwheer is niet gehouden tot betaling van een provisie voor niet verkochte privatieve kavels met uitzondering echter van de kosten van de verzekering en dit tot aan de voorlopige oplevering van de gemene delen tenzij de bouwheer de privatieve kavel zou verhuren. Is het rechtsgeldig ?  
Wie betaald de kosten voor de niet-verkochte kavels ?

Syndicimmo

nescio1
Offline
welke notaris plaatst een dergelijke clausule nog in basisakte?
nescio1
Offline
oplevering geen overheersend criterium?
nescio1
Offline
andere versie
ronald de wilde
Offline
prima start!??
Als startende VME een prima uitvalsbasis!!
Een VME met ME's die mekaar van haar of pluim kennen, noch hun specifieke gevoeligheden. Een VME die allicht ook de syndicus-van-dienst nog dienen te bevestigen in functie, wellicht een syndicus die de ME's-nog-groen-achter-de-oren wegwijs moet maken in de geplogenheden.
Hopelijk is het iemand die het ernstig neemt, of toch ook een zetbaasje van de bouwheer.

Gewoonlijk komen ME's terecht bij Quimmo als er problemen opduiken, denk ik zo, en dus niet vooraf of reeds "gemangeld" door ervaringen vooraf.

Lezen van de koopakte is dus belangrijk, alle mooie praatjes van verkopers ten spijt, blijft belangrijk, samen met de taak van een tussenkomende notaris om de info-meldingen op een ernstige wijze ter harte te nemen.

U zult maar als beginnende VME een procedure opstarten om orde op zaken te moeten stellen. Succes ONverzekerd!

En er staan toch wel een aantal onverkochte nieuwbouwappartementen te koop, heden ten dage. 'k Wil zelf niet tot één van de VME's behoren.

Ron
nescio1
Offline
zoek andere syndicus

 
B.W. Art. 557-8 § 1 (derde alinea)
 
De wetgever neemt hier een ongehoord initiatief : hij geeft u de ”pap in de mond” om een sterk wantrouwen te hebben tegenover de syndicus aangebracht door projectontwikkelaar, aannemer of architect, mogelijk vanwege zijn vrees voor belangenvermenging.
 
Lieve en Marc
Offline
Nieuwe VME' s
Voor mij is de basis van alles en voor overal: communicatie.
Nieuwe eigenaars moeten zo vlug mogelijk met elkaar beginnen communiceren en hun bezorgdheden/ wensen/ ideeën/ ...... aan elkaar mededelen.
Het communiceren per mail wordt moeilijk gemaakt door de privacywetgeving: de Syndicus mag de email- adressen niet meer kenbaar maken, enz.... anderzijds wensen niet alle mede- eigenaars zich druk te maken over het beheer in hun gebouw en is dus niet iedereen ' welwillend ' bereikbaar.
Er zijn ook grote verschillen in " belangen ".
Een eerste groep zijn de eigenaars die in een gebouw willen wonen, comfortabel, niet teveel (dure) luxe, enz.....
Een tweede groep zijn de eigenaars die in een gebouw willen wonen dat zo luxueus mogelijk wordt ingericht omdat dit de waarde van hun eigendom (fictief) verhoogt.
Een derde groep zijn de eigenaars die het appartement hebben gekocht om er een verhuuropbrengst van te hebben; zij proberen vaak zoveel mogelijk alle kosten aan de gemeenschappelijke delen te vermijden: de zogenaamde huisjesmelkers.
Als " kleine eigenaar " kun je dus het slachtoffer worden van één van de andere groepen.
Bescherming door de nieuwe wetgeving? Waar?
Lieve en Marc